Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Diệu Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:09' 12-02-2017
  Dung lượng: 12.3 MB
  Số lượt tải: 152
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
  TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
  VỀ DỰ GIỜ
  Nguyễn Mạnh Hùng
  QUYỀN BÌNH ĐẲNG
  GIỮA CÁC DÂN TỘC ,
  TÔN GIÁO
  Bài 5 (tiết 1)
  Ngày dạy 6/11/2015
  1. Bình đẳng giữa
  các
  dân
  tộc

  a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
  b. Nội dung quyền bình đẳng
  giữa các dân tộc

  c. Ý nghĩa quyền bình đẳng
  giữa các dân tộc
  Bài 5,TIẾT 1:
  QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO.
  1.BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC.
  a) Thế nào là bình đẳng Giữa các dân tộc ?
  *Khái niệm dân tộc::
  Theo các em dân tộc được hiểu như thế nào?Hãy kể những dân tộc ở nứơc ta mà em biết.
  Hãy theo dõi các hình ảnh sau và cho biết các dân tộc này có những điểm giống và khác nhau như thế nào?
  *Giống nhau: Các dân tộc đều sống cùng 1 lãnh thổ, là 1 bộ phận dân cư của của một quốc gia.
  * Khác nhau: Ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, phong tục, tập quán.
  Dân tộc Nùng
  Dân tộc Thái
  Dân tộc Việt(kinh)
  - Dân tộc được hiểu là một bộ phận dân cư của quốc gia.

  Bố Y
  bru(vân kiều)
  Chăm
  Chơ ro
  Chu ru
  Chứt
  Co
  Cống
  Cơ ho
  Cơ Lao
  Cơ Tu
  Giáy
  Ê đê
  Giẻ Triêng
  Gia rai
  Hoa
  Hà nhì
  Hrê
  H’mông
  Khơ mú
  Kháng
  Khơ me
  La Chí
  Lự
  Mnông
  Mảng
  Ngái
  Ơ đu
  Nùng
  Pa thẻn
  Lô Lô
  La ha
  Lào
  La Hủ
  Mạ
  Dao
  Ba na
  Sán chay
  Rơ Măm
  Ra gai
  Pu péo
  Phù lá
  Stiêng
  Sơ đăng
  Xinh Mun
  Việt(Kinh)
  Thổ
  Thái
  Tả Ôi
  Tày
  Si La
  Sán Dìu
  “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hay 54 dân tộc anh em”?
  54 dân tộc.
  - Nước ta có 54 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán, chữ viết và tiếng nói riêng, nhưng đoàn kết cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam.
  Vì sao khi đô hộ nước ta thực dân Pháp lại thực hiện chính sách chia để trị ?.
  Thực dân pháp thực hiện chính sách chia để trị nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
  Vậy thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?
  Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da... đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.
  Các dân tộc trong nước đều được tạo điều kiện để phát triển toàn diện
  b, Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
  CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
  Bình đẳng về chính trị
  Bình đẳng về kinh tế
  Bình đẳng về văn hóa- giáo dục
  Hoạt động nhóm
  ( 5 phút)
  Nhóm 1:
  Phân tích quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc? Cho ví dụ minh hoạ?
  Nhóm 2:
  Phân tích quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc? Cho ví dụ minh hoạ?
  Nhóm 3:
  Phân tích quyền bình đẳng về văn hoá-giáo dục giữa các dân tộc? Cho ví dụ minh hoạ?
  * Trong lĩnh vực chính trị:
  + Caùc daân toäc ñeàu coù quyeàn tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi .
  + Các dân tộc không phân biệt đa số , hay thiểu số đều có đại biểu trong các cơ quan nhà nước
  Họp dân để lấy ý kiến về công tác bồi thường ở tỉnh Gia Lai
  Chủ tịch nước thực hiện quyền công dân
  đ/c Tráng A Pao, chủ tịch Hội đồng dân tộc trung ương Khóa XI
  đ/c Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc của chính phủ
  Ông Ksor Phước 57 tuổi, (Gia Lai), Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Khóa XII, XIII
  Bà Tòng Thị Phóng, dân tộc Thái, quê Sơn La; Hiện là Bí thư TW Đảng, Phó chủ tịch QH.
  Hà Thị Khiết
  Nông Đức Mạnh
  TBT Nông Đức Mạnh tham gia bầu cử ĐB quốc hội
  Người dân ở thị xã Mường Tè, tỉnh Sơn La đang tham gia bầu cử ĐB Quốc Hội
  Mọi công dân đều có quyền bầu cử, không bị phân biệt bởi dân tộc.
  Việc bảo đảm tỉ lệ thích
  hợp người dân tộc thiểu số trong các
  cơ quan quyền lực nhà nước
  có ý nghĩa thiết thực trong xã hội hiện nay
  * Bình đẳng về chính trị:
  Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
  Tham gia bộ máy nhà nước.
  Tham gia góp ý những vấn đề xây dựng đất nước.
  Quyền thực hiện dân chủ trực tiếp, gián tiếp.
  * Trong lónh vöïc kinh teá
  Hãy kể tên
  một số chương trình phát triển KT-XH
  đối với đồng bào Dân tộc thiểu số đang
  thực hiện ở vùng núi phía Bắc?
  Nguồn vốn chăn nuôi được cấp từ CT 135 của Chính phủ
  Đồng bào vùng núi phía Bắc thu hoạch Chè
  Công trình thủy điện Sơn La
  * Bình đẳng về kinh tế:
  Chính sách phát triển của Đảng, nhà nước đối với các dân tộc.
  Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc.
  Chương trình phát triển kinh tế- xã hội.
  Đầu tư Y tế
  Đầu tư điện vùng cao, khó khăn
  Đầu tư vốn ODA cho khu vực Tây Nguyên
  Sapa sẽ trở thành thị trấn WIFI đầu tiên tại Việt Nam
  Cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho 10 xã vùng sâu Tỉnh Quảng bình
  * Trong lĩnh vực Văn hóa- giáo dục
  Việc Nhà nước có chính sách ưu tiên trong tuyển sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số có vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc không?
  * TRONG GIAÙO DUÏC
  Thanh niên tình nguyện dạy chữ cho đồng bào
  Một số hình ảnh về các phong tục của các dân tộc
  Nghi lễ tế thần
  Múa khèn(Hmông)
  Uống rượu cần

  * Bình đẳng về văn hoá- giáo dục:

  Có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng.

  Giữ gìn, khôi phục, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp.
  Nhà nước xây dựng các bảo tàng dân tộc học
  Các trường hoc ở vùng sâu, vùng xa cũng trở nên khang trang hơn!
  Những giá trị văn hoá phi vật thể được bảo tồn
  * Các dân tộc tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về Văn hoá, giáo dục.
  - Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình, truyền thống và văn hoá được bảo tồn, giữ gìn, phát huy.
  Phát thanh, truyền hình dân tộc.
  Lễ hội cầu mưa của người Thái
  Thi Hát quan Họ.
  Đều có cơ hội học tập và hưởng thụ nền giáo dục của nhà nước.
  Đầu tư xây dựng các trường dân tộc nội trú
  c, Ý nghĩa.
  c) Ý nghĩa.
  Ý nghĩa của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là gì?
  - Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết dân tộc, và đại đoàn kết toàn dân tộc.
  - Đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
  Biểu dương sức mạnh đoàn kết các dân tộc
  Đoàn kết là sức mạnh để XD và phát triển đất nước!

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đồng bào tất cả các dân tộc, Không phân biệt lớn nhỏ, Phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ với nhau như anh em một nhà để cùng nhau xây dựng Tổ Quốc, xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội làm cho tất cả các dân tộc được ấm no, hạnh phúc”.”
  Bài tập cũng cố:
  1/Chủ trương xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc là thực hiện bình đẳng ở lĩnh vực nào?
  a/ Chính trị
  b/ Kinh tế
  c/ Văn hóa - giáo dục
  d/ Các đáp án đều đúng

  2/ Nước ta hiện có bao nhiêu dân tộc anh em?
  a/ 54
  b/ 64
  c/ 63
  d/ 61

  3.Mọi công dân thuộc các dân tộc, tôn giáo …đều không bị phân biệt đối xử đây là nội dung gì?
  A/Quyền bình đẳng
  b/ Quyền bình đẳng chính trị
  c/Quyền bình đẳng trong xã hội
  Bài tập 3 :
  Dặn dò :
  - Học bài và làm bài tập 2,3,4 SGK.
  - Chuẩn bị phần còn lại của bài (bình đẳng giữa các tôn giáo)


  Xin chân thành cám ơn cô và các bạn đã theo dõi!
  Bài học đến đây là kết thúc. Xin Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh!
  Chào thân ái
   
  Gửi ý kiến