Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 7. Liên kết giữa các bảng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Ngọc Thơ
  Ngày gửi: 15h:47' 18-02-2017
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  liên kết giữa các bảng
  Bài 7
  Nhắc lại kiến thức cũ
  Câu 1: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì?
  Câu 2: Hãy nêu các yêu cầu cơ bản của CSDL?
  CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.
  1. Tính cấu trúc 2. Tính toàn vẹn
  3. Tính nhất quán 4. Tính độc lập
  5. Tính an toàn và bảo mật thông tin
  6. Tính không dư thừa
  Bài toán đặt vấn đề:
  Một công ty bán văn phòng phẩm thường xuyên nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, muốn lập CSDL để thống kê và phân tích các đơn đặt hàng phục vụ cho công việc quản lý kinh doanh.
  Em hãy thiết lập CSDL theo 2 cách:
  Cách 1: Lập CSDL gồm 1 bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết
  Cách 2: Lập CSDL gồm nhiều bảng quản lí từng mảng như: Khách hàng, Mặt hàng, Hóa đơn
  Gợi ý thảo luận nhóm
  Cách 1: Lập CSDL Kinhdoanh1 gồm 1 bảng duy nhất.
  Cách 2: Lập CSDL Kinhdoanh2 gồm 3 bảng như: Khách hàng, Mặt hàng, Hóa đơn
  Bảng: KHACH_HANG
  Bảng: MAT_HANG
  Bảng: HOA_DON
  Cách 1: Lập CSDL Kinhdoanh1 gồm 1 bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết
  Bảng: KHACH_HANG
  Cách 2: Lập CSDL Kinhdoanh2 gồm 3 bảng
  Bảng: MAT_HANG
  Bảng:
  HOA_DON
  Hãy quan sát và chỉ ra những nhược điểm cần lưu ý của CSDL được lập theo cách 1?
  ?
  ? Duư thừa dữ liệu
  ? Không đảm bảo sự nhất quán về mặt dữ liệu
  CSDL Kinhdoanh1
  Khach_hang
  Mat_hang
  Hoa_don
  Cách thứ hai khắc phục đuược những nhuược điểm của cách thứ nhất.
  CSDL Kinhdoanh2
  Hãy quan sát và chỉ ra những ưu điểm của CSDL được lập theo cách 2?
  Tuy nhiên để có được thông tin tổng hợp từ 3 bảng trên ta cần phải làm gì?
  Tại sao phải liên kết bảng? Liên kết bảng có tác dụng gì?
  liên kết giữa các bảng
  Bài 7
  1. Khái niệm
  Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng, sẽ giúp MS Access:
  Quản lý dữ liệu được hợp lý hơn.
  Bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu
  Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
  BÀI 7:
  LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
  Khach_hang
  Mat_hang
  Hoa_don
  2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
  2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
  B1: Xác định trưuờng để thi?t lập liên kết
  Khach_hang:
  Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi
  Mat_hang:
  Ma_hang, Ten_hang, Don_gia
  Hoa_Don:
  So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang,
  So_luong, Ngay_giao
  ? Chọn tên các bảng cần liên kết rồi nháy Add
  B4: Thiết lập mối liên kết giữa các bảng
  ? Kéo truường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào truờng tuương ứng ở bảng hoá đơn.
  Tưuơng tự thiết lập liên kết bảng Hoá đơn và mặt hàng
  B5: Nháy nút Save để lưuu liên kết.
  Bảng khách hàng sau khi liên kết:
  Bảng M?t hàng sau khi liên kết:
  MỜI CÁC NHÓM CỬ 1 ĐẠI DIỆN
  LÊN BẢNG THỰC HIỆN LẠI
  THAO TÁC LIÊN KẾT BẢNG
  NHÓM 1
  NHÓM 4
  NHÓM 3
  NHÓM 2
  1) Trong Access tồn tại mấy kiểu quan hệ (Join Type)? Kể tên?
  2) Tùy chọn Enforce Referential Integrity là gì?
  3) Tùy chọn Cascade Update Related Field là gì?
  4) Tùy chọn Cascade Delete Related Records là gì?
  Gợi ý thảo luận nhóm
  Nhóm 1, 3: Nghiên cứu tài liệu Access 2010. Tìm hiểu và trình bày kỹ thuật xóa liên kết bảng
  Nhóm 2, 4: Nghiên cứu tài liệu Access 2010. Tìm hiểu và trình bày kỹ thuật sửa liên kết bảng
  ? xoá liên kết giữa các bảng
  B1: Nháy chuột vào đưuờng liên kết
  B2: Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes
  B3: Chọn Save để lưu lại
  B1: Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Edit Relationships.
  Để sửa một liên kết, ta thực hiện:
  B2: Thực hiện các thay đổi cần thiết. Chọn OK
  B3: Chọn Save để lưu lại
  Câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức
  Câu 1: Liên kết giữa các bảng cho phép:
  Tránh được dư thừa dữ liệu;
  Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng;
  Nhất quán dữ liệu;
  Tất cả các phương án trên.
  Câu 2. Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa 2 bảng:
  Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính (trường khóa làm khóa chính);
  Chọn các tham số/kiểu liên kết/Create;
  Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết;
  Mở cửa sổ Relationships;
  Hãy chọn phương án đúng dưới đây:
  A) 4312
  B) 3412
  C) 1234
  D) 2143
  A. Show Table
  Câu 3. Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ nào sau đây:
  B. Relationships
  C. Edit Relationships
  D. Table
  Câu 4. Để mở cửa sổ Relationships ta thực hiện thao tác nào sau đây:
  A. File => Relationships
  B. Home => Relationships
  C. Database Tools => Relationships
  D. Create => Relationships
  Câu 5. Để sửa một liên kết, ta thực hiện:
  A. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Edit Relationships.
  B. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Relationships.
  C. Cách khác.
  D. Không thực hiện được.
  Câu 6. Để xóa một liên kết, ta thực hiện:
  A. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết đó.
  B. Nháy vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn phím Delete.
  C. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn phím Delete.
  D. Không thực hiện được.
  Câu hỏi mở rộng kiến thức
  Em hãy cho biết các điều kiện cần thiết để liên kết 2 bảng với nhau ?
  Điều kiện liên kết giữa 2 bảng
  Liên kết được thiết lập dựa trên thuộc tính khóa (Khóa chính hoặc khóa ngoại).
  Các trường dùng để liên kết giữa 2 bảng phải có cùng kiểu dữ liệu (Data Type).
  Dặn dò:
  Học bài cũ.
  Chuẩn bị BT&TH số 5:
  LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
  (TRANG 61,62)
   
  Gửi ý kiến