Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 13. The 22nd Sea Games

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lam Hung Tien
  Ngày gửi: 21h:14' 28-02-2017
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class!
  Tuesday, February 28th, 2017
  Let`s play a game
  + lớp chia thành 2 nhóm. Và mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng đại diện lên bảng
  + học sinh quan sát từng bức hình (trừ 2 nhóm trưởng trên bảng)
  + học sinh của hai nhóm dùng cử chỉ hành động, ngôn ngữ cơ thể để diễn tả môn thể thao trong bức hình.Và nhiệm vụ của 2 nhóm trưởng trên bảng là đoán và nói ra tên của môn thể thao. Mỗi câu trả lời đúng ghi được 10 điểm.
  + Từ khóa là gồm 6 kí tự tạo thành một từ có nghĩa. Từ khóa trả lời đúng được 20 điểm, trò chơi kết thúc.
  + Một nhóm thể hiện 3 hình ảnh. Nhóm khác có thể trả lời nếu nhóm đang thể hiện không đoán ra.
  A
  B
  R
  E
  C
  O
  R
  D
  WRESTLING
  VOLLEYBALL
  CYCLING
  KARATE DO
  BODYBUILDING
  BILLIARDS
  10
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  20
  30
  40
  50
  60
  SHOOTING
  1. WRESTLING
  3. KARATE DO
  2. BILLIADS
  1. WRESTLING
  3. KARATE DO
  2.BILLIARDS
  1. WRESTLING
  3. KARATE DO
  2.BILLIARDS
  1. WRESTLING
  3. CYCLING
  2. BILLIARDS
  I) Warm up:
  1. WRESTLING
  3. CYCLING
  2. BODYBUILDING
  UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES
  Lesson 2: SPEAKING ABOUT SOME OF THE RECORDS AT THE 22ND
  SEA GAMES
  Tuesday, February 28th, 2017
  Task 1: Write down a list of sports and then practice asking and
  answering some questions about the sports.
  -football (soccer): bóng đá
  -high jump: nhảy cao
  -marathon: chạy ma ra tông
  -tennis: quần vượt
  -swimming: bơi
  -wrestling: vật
  -cycling: đua xe đạp
  -boxing: quyền Anh
  -diving: lặn
  -basketball: bóng rổ
  -baseball: bóng chày
  -water polo: bóng nước
  -athletics (running): điền kinh
  -table tennis: bóng bàn
  -javelin: ném lao
  -badminton: cầu lông
  -long jump: nhảy xa
  ……
  - Could you tell me which / what kind of sports you like?
  you don’t like?
  - What about basketball?
  I (don’t) like.... because
  it is easy/simple/difficult to practise...
  Useful expressions
  Model:
  It helps me keep fit / afraid of water..
  it is interesting/exciting/dangerous...
  -football (soccer): bóng đá
  -high jump: nhảy cao
  -marathon: chạy ma ra tông
  -tennis: quần vượt
  -swimming: bơi
  -wrestling: vật
  -cycling: đua xe đạp
  -boxing: quyền Anh
  -diving: lặn
  -basketball: bóng rổ
  -baseball: bóng chày
  -water polo: bóng nước
  -athletics (running): điền kinh
  -table tennis: bóng bàn
  -javelin: ném lao
  -badminton: cầu lông
  -long jump: nhảy xa
  - Do you like diving?
  - Why do/don’t you like it?


  Can you name some athletes who break the records at the 22nd SEA Games?

  TASK 2: Work in pairs. Complete the table and then talk about some of the records at the 22nd SEA Games.
  1……………..
  Where did she/he come from? / Did she/he come from…….?
  10……………..
  2….……………..
  What was his/her name? / Was she/he ………..?
  3….……………..
  What was his/her record?
  5….……………..
  What was his/her record?
  What was his/her record?
  8….……………..
  4……………..
  6……………..
  What was his/her record?
  Where did he/she come from? / Did she/he come from?
  Where did he/she come from? / Did she/he come from?
  What was his/her record?
  What was his/her name? / Was she/he ………..?
  7….……………..
  17….……………..
  What was his/her record?
  14….……………..
  What was his/her record?
  What was his/her record?
  15….……………..
  What was his/her name? / Was she/he ………..?
  What was his/her name? / Was she/he ………..?
  12….……………..
  9….……………..
  What was his/her name? / Was she/he ………..?
  What was his/her name? / Was she/he ………..?
  16….……………..
  11.……..
  Where did he/she come from? / Did she/he come from?
  13….……..
  18….……..
  Where did he/she come from? / Did she/he come from?
  Where did he/she come from? / Did she/he come from?
  Thailand
  Erni
  2hours 52’ 28seconds
  Boonthung
  20.14seconds
  Amri
  Thailand
  Indonesia
  Maria
  1.86m
  1hour 29’ 35 seconds
  Indonesia
  Philippines
  Malaysia
  7.76m
  13’ 19.26 seconds
  Ruphai
  Yurita
  Where did he/she come from? / Did she/he come from?
  What was his/her name? / Was his/her name………..?
  What was his/her record?
  Records of the 22nd SEA Games
  Athletics ( Men’s 200 m)
  Women’s Marathon (42km)
  Men’s Long Jump
  Women’s High Jump
  Swimming (Men’s 1500 m )
  Cycling ( Women’s 25 km
  cross- country)
  Boonthung (Thailand) 20.14 seconds
  Erni (Indonesia) 2hours 52’ 28 seconds
  Amri ( Malaysia) 7.76m
  Ruphai (Thailand) 1.86 m
  Yurita (Indonesia) 13minutes 19.26 seconds
  Maria (Philippines) 1 hour 29’ 35 seconds
  TASK 2: Work in pairs. Talk about some of the records at the 22nd SEA Games, using the information in the table below.
  1) At the 22nd SEA Games, Boonthung, who came from Thailand, won the men’s
  200 meters. He ran 200 meters in 20.14 seconds.
  2) Erni, who came from Indonesia, won the women’s marathon. She ran 42 km
  in 2hours 52 minutes 28 seconds.
  3) Amri, who came from Malaysia, won the men’s long jump. He jumped 7.76m
  5) Yurita, who came from Indonesia, won the men’s 1500m swimming. He swam
  1500m in 13 minutes 19.26 seconds
  6) Maria, who came from Philippines, won the women’s cycling. She rode/cycled
  25km in 1 hour 29minutes 35 seconds
  -Write a paragraph about the result of
  some football matches at the 22nd SEA Games.
  - Prepare for section (writing).
  HOMEWORK
  goodbye!
  How many sports are
  named in warm up?
  How many sports
  did athletes break
  the records in Task 2?
  What was the result of the
  Women’s football final?
  List the names
  of some athletes in
  Vietname?
  There are 7 sports.
  (billiards, wrestling, cycling
  Karatedo, volleyball,
  Bodybuilding, shooting )
  6 sports
  Vietnam defeated
  Myanmar 2 – 1.
  Lucky number
  1
  2
  3
  4
  5
  Task 3: Work in groups. Make a report on the sports results, using the information in the scoreboard.
  SCOREBOARD
  22nd SEA Games
  Football
  Women’s Final: Vietnam: 2 Myanmar: 1
  Third – Place Playoff : Thailand: 6 Malaysia: 1
  Men’s Final: Thailand: 2 Vietnam: 1
  Volleyball
  Women’s Final: Thailand: 3 Vietnam: 0
  A: What was the result of the Women’s football final ?
  B: Well, Vietnam defeated Myanmar 2 – 1.
  A: What about the third- place playoff match?
  B: Thailand played against Malaysia. Thailand
  won the bronze medal with the result 6 – 1 .
  On behalf of my group. I would like to talk about the result of some football matches at the 22nd SEA Game. In the Women’s Final, the Vietnamese team defeated the Myanmar team and won the gold medal with the score 2-1. The Thai won the bronze cup in the third- place playoff match when facing the Malaysian with very high result 6-1; and 2-1 was the score of the match between Thailand and Vietnam in the Men’s football Final.
   
  Gửi ý kiến