Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 4. School education system

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Tiêu
  Ngày gửi: 22h:10' 01-03-2017
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 59
  Số lượt thích: 0 người
  nhiệt liệt CHào mừng
  thầy cô về dự giờ
  Quảng Khê High School
  Presented by : Hoàng Thị Tiêu
  Class 12a1-Tiết 4 Ngày 18/10/2016
  Warm-up: Name the subjects you study at school
  Math
  Chemistry
  Physics
  Literature
  History
  Geography

  Civic education
  Information technology
  English
  Physical education
  biology
  Which subject do you like best?
  Unit 4 School education system
  Period 30:C.Listening
  VOCABULARY
  Tearaway (n)
  ngươì bốc đồng, thiếu trách nhiệm
  Disruptive (a)
  gây mất trật tự, thiếu tập trung
  Methodical (a)
  cẩn thận, có phương pháp
  Well- behaved (a)
  Cư xử đúng mực
  Boarding school (n)
  trường nội trú
  Struggle (n/v)
  cuộc chiến đấu, đấu tranh
  I/before you listen:
  *Listen and repeat
  Tearaway (n)
  Disruptive (a)
  Methodical (a)
  Actually
  Well- behaved (a)
  Struggle (n)
  II/While you listen:
  a.Task 1: Listen and tick the questions to which the answer is ‘Yes’


  b.Task 2: Listen again and fill in the missing words
  Gavin listened to the teachers certainly when he got to the level where he was doing the ________ that he enjoyed.
  2. Jenny found the exams quite a _________.
  3. Though Gavin worked hard he found it very difficult to answer all the long _________ in a short time.
  4. Gavin went away to _____________ when he was quite young and he didn’t like that
  subjects
  struggle
  questions
  boarding school

  GAME SHOW
  Wrong answer
  Right answer
  Q.1

  When did Gavin think he listened to
  the teacher well ?
  when........................................
  A
  B
  C
  D

  he worked with his friends .

  he enjoyed the subjects .

  he didn`t enjoy the subjects .
  the teacher spoke louder
  Q.2
  How did Gavin find the exams ?
  He found them........
  A
  B
  C
  D
  very easy
  very simple
  very difficult
  very complex
  Q.3
  How did Jenny find the exams ?
  She found them .......
  A
  B
  C
  D

  very complex .

  quite a struggle .

  very easy.
  very difficult .
  Q.4
  Did Gavin think his school days were the
  best time of his life ?
  A
  B
  C
  D
  No , she didn’t
  No , he didn`t

  Yes , he did
  Yes , she did
  Q.5
  Why couldn`t Gavin pass the exams easily ?
  Because .................
  A
  B
  C
  D
  he couldn’t learn by heart the lessons
  he thought the curriculum was very long
  they were difficult for him to do in a
  short time
  he didn’t practise exercises at home
  Yes No
  Iii/After you listen:
  Work in pairs: to ask and answer about
  your schooldays
  1. Do you always work hard at school?
  2. Do you listen to the teachers attentively?
  3. Do you write the lessons carefully?
  4. Do you like wearing school uniform?
  5. Do you always go to school on time?
  6. Are you a well-behaved student?
  7. Are you a disruptive student?
  8. Do you pass the exams easily?
  9. Are you getting on well with your teachers and friends?
  10. Do you like your schooldays?
  HOME WORK
  - Write 5 sentences about your school days.
  - Prepare writing lesson
  Thank you for your attention
  Good bye
   
  Gửi ý kiến