Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Vũ Trọng Ninh
  Ngày gửi: 09h:00' 03-03-2017
  Dung lượng: 971.5 KB
  Số lượt tải: 557
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  a. Quan s¸t s¬ ®å m¹ch ®iÖn h×nh bªn, kÓ tªn nªu c«ng dông vµ c¸ch m¾c tõng bé phËn trong s¬ ®å.
  1. Sơ đồ mạch điện
  b. Chèt (+) cña c¸c dông cô ®o ®iÖn cã trong s¬ ®å ph¶i m¾c vÒ phÝa ®iÓm A hay ®iÓm B.
  Am pe kế, đo cuường độ dòng điện, mắc nối tiếp
  Vôn kế, đo hiệu điện thế, mắc song song
  Chốt (+) mắc vào điểm này
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cưUờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  A
  B
  1. Sơ đồ mạch điện
  2. Tiến hành TN
  K
  V
  Lần đo 1: Hiệu điện thế = 0V - Cưuờng độ dòng điện = 0A
  Lần đo 2: Hiệu điện thế = 1,5V - Cuường độ dòng điện = 0,25A
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  A
  B
  1. Sơ đồ mạch điện
  2. Tiến hành TN
  K
  V
  Lần đo 3: Hiệu điện thế = 3V - Cuường độ dòng điện = 0,5A
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cưUờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  A
  B
  1. Sơ đồ mạch điện
  2. Tiến hành TN
  K
  V
  Lần đo 4: Hiệu điện thế = 4,5V - Cưuờng độ dòng điện = 0,75A
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cưUờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  A
  B
  1. Sơ đồ mạch điện
  2. Tiến hành TN
  K
  V
  Lần đo 5: Hiệu điện thế = 6V - Cuường độ dòng điện = 1A
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  1,5
  4,5
  6
  0,25
  0,75
  3
  0,5
  1
  I. Thí nghiệm
  1. Sơ đồ mạch điện
  2. Tiến hành TN
  Ta ghi lại kết quả đo trên vào bảng sau:
  C1 Từ KQTN, hãy cho biết khi thay đổi HĐT giữa hai đầu dây dẫn, cưuờng độ dòng điện qua dây dẫn có mối quan hệ nhuư thế nào với HĐT.
  TLC1 Từ KQTN ta thấy: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cưuờng độ dòng điện qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cưUờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.


  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cưUờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm


  Bài 1.1 sbt: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?
  Cho biết
  U1 = 12V
  I1 = 0,5A
  U2 = 36V
  I2 = ?
  Giải
  Ta có:
  Vậy nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,5A.
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cưUờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  1,5
  4,5
  6
  0,3
  0,9
  3
  0,6
  1,2
  II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hđt
  B
  C
  D
  E
  0
  U(V)
  I(A)
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cưUờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hđt
  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hđt
  C2: Dựa vào số liệu ở bảng 1, hãy vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I và U. Nhận xét nó có phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ không ?
  1,5
  4,5
  6
  0,25
  0,75
  3
  0,5
  1
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hđt
  III. Vận dụng
  C3: Dựa vào đồ thị trên hãy xác định:
  + Cường độ dòng điện khi hiệu điện thế là 2,5V và 3,5V.
  + Xác định giá trị U, I tương ứng với một điểm M bất kỳ trên đồ thị đó.
  Bài 1.2 sbt: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua nó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

  Bài 1.10’ sbt: CĐDĐ đi qua một dây dẫn là I1 khi HĐT giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu HĐT giữa hai đầu của nó tăng thêm 14,4V ?
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hđt
  III. Vận dụng
  C4 Một bạn HS trong quá trình TN như trên với một dây dẫn khác, đã bỏ sót không ghi một vài giá trị vào bảng kết quả (bảng bên). Em hãy điền những giá trị thiếu vào bảng (giả sử phép đo của bạn đó sai số không đáng kể)
  0,125
  4,0
  5,0
  0,3
  Tiết 1 : Sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
  I. Thí nghiệm
  II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cUường độ dòng điện vào hđt
  III. Vận dụng
  C5 Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần đầu bài
  Cưuờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn t? lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
  CỦNG CỐ
  Cuường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn t? lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cuường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U = 0 v I = 0)
  NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
  Câu 1: CĐDĐ chạy qua dây dẫn phụ thuộc NTN vào HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn đó ?

  Câu 2: Sử dụng số liệu ở bảng 2 SGK để vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.

  Câu 3: Làm bài tập 1.3 và 1.11 SBT.
  Cám ơn các em !
  No_avatar

  đc đấy nhưng cần cố gắng nhiều hơn 

   

  No_avatar

  CÁI GÌ??????????????????????????????????????


  THẰNG NÀY LÁO

  Avatar

  Mỉm cườiMỉm cườiicon mặt lờ :)

  No_avatarf

  Khóc

  No_avatar

  La hét

   
  Gửi ý kiến