Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  giao an

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: lý thị thu huệ
  Ngày gửi: 18h:52' 12-03-2017
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  WElCOME TO OUR CLASS
  Friday, March 9th, 2017
  UNIT 13:
  ACTIVITIES AND THE SEASONS.
  Lesson 1:
  The weather and seasons (A1,2).
  Season (n):
  Mùa
  1. Listen and repeat:
  * New words:
  Spring:
  Mùa xuân
  Summer (n) :
  Mùa hè
  Autumn (n):
  Mùa thu
  Winter(n) :
  Mùa đông
  Warm:
  (adj) ấm áp
  : (adj) nóng
  Hot
  (adj) mát mẻ
  Cool :
  Cold
  (adj) lạnh
  Weather:
  (n) thời tiết
  1. Listen and repeat:
  * New words:
  - spring /spriɳ/:  
  (n) mùa xuân
  - summer /`sʌmə(r)/:
  (n) mùa hè
  - fall /fɔ:l/ :
  autumn /`ɔ:təm/ :
  American
  British
  (n) mùa thu
  - winter /`wintə(r)/ :
  (n) mùa đông
  - season /`si:zn/ :
  (n) mùa
  - warm /wɔ:m/: 
  (adj) ấm áp
  - hot /hɒt/ :
  (adj) nóng
  - cool /ku:l/ :
  (adj) mát mẻ
  - cold /kəʊld/ :
  (adj) lạnh
  - weather /`weðə(r)/:
  (n) thời tiết
  1. Listen and repeat:
  * New words:
  1.spring
  2.autumn
  3.summer
  4.winter
  2.cool
  1.warm
  4.cold
  3.hot
  Matching
  a)
  b)
  c)
  d)
  1. Listen and repeat
  It is cool in the fall.
  It is hot in the summer.
  It is cold in the winter.
  It is warm in the spring.
  ?
  ll
  2.Practice with a partner. Ask and answer questions about the weather.


  The structure: what is the weather like?

  Use: To ask about the weather
  -Ex1:
  What’s the weather like in the summer?
  It’s hot.
  -Ex2:
  What’s the weather like in the winter?
  It’s cold.
  * Model sentences:
  What’s the weather like in the + season?

  => It +is + adjective about the weather
  * Structure:
  2.Practice with a partner. Ask and answer questions about the weather.
  *Example:
  - What’s the weather like in the summer?
  ->It’s hot.
  - What’s the weather like in the spring?
  -> It’s warm.
  1. It’s ________ in the summer.

  2. It’s warm in the __________.

  3. It’s ________in the winter.

  4. It’s cool in the _______________.
  Complete the sentences:
  hot
  spring
  cold
  fall
  Homework
  Learn by heart the new words.
  Practice the structure.
  - Prepare new lesson. (A3,4)
  Thanks for your attention
  Goodbye
   
  Gửi ý kiến