Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: phạm thị mỹ
  Ngày gửi: 18h:59' 16-03-2017
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 293
  Số lượt thích: 0 người
  CÙNG CÁC EM HỌC SINH
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Theo em hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng và tôn giáo?
  a.Đi lễ nhà thờ
  b.Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
  c. Làm lễ, cúng bái
  d.Đi dâng lễ đền Hùng
  e.Xem bói
  Câu 2:Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ?
  a. Không phân biệt đối xử giữa những người theo hoặc không theo tôn giáo nào .
  b. Hút thuốc lá trong đền , chùa, nhà thờ .
  c. Tuân theo những qui định của nhà chùa , nhà thờ khi vãn cảnh .
  d. Cười nói ồn ào trong các khu vực trang nghiêm của nhà thờ, nhà chùa .
  TRÒ CHƠI : “ BÍ MẬT SAU CÁC BÔNG HOA ”
  Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ thành quả của cuộc Cách Mạng nào ?
  -> CM tháng 8 / 1945
  Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày tháng , năm nào ?
  - 02/09 / 1945

  Ngày 02/07/1976
  Tại kì họp Quốc hội khóa 6
  Nước ta đổi tên từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi nào?
  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
  Chiến thắng năm 1975 giải phóng hoàn toàn
  miền Nam
  CM tháng 8/1945
  02/09/1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
  Giải phóng Miền Nam Việt Nam ( 1975 )
  02/07/1976 Nước ta đổi tên thành Nước CHXHCNVN
  Bài 17:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  1.Thông tin,sự kiện
  1.Thông tin,sự kiện
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  1.Thông tin,sự kiện
  Nam Quốc Sơn Hà
  ( Lý Thường Kiệt)
  Bình ngô đại cáo
  ( Nguyễn Trãi)
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  1.Thông tin,sự kiện
  2.Nội dung bài học
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  1.Thông tin,sự kiện
  2.Nội dung bài học
  a. Bản chất của nhà nước ta:
  - Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
  Bài tập 1: Nhà nước ta là nhà nước
  + Của dân: Nhà nước ta được thành lập sau khi cách mạng tháng 8/1945.là thành quả cách mạng của nhân dân.
  +Do dân:Do nhân dân bầu ra qua các kì bầu cử
  + Vì dân: Nhà nước hoạt động phục vụ nhân dân.
  HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013
  Điều 2  
  1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
  2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 
  3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  1.Thông tin,sự kiện
  2.Nội dung bài học
  a. Bản chất của nhà nước ta:
  Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
  b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
  Đề ra đường lối lãnh đạo đất nước
  HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013
  Điều 4  
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
  (I)
  (II)
  (III)
  (IV)

  Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
  (I)
  (II)
  (III)
  (IV)
  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  Các cơ
  quan quyền
  lực,đại biểu
  của nhân dân
  Các cơ quan
  Hành chính
  Nhà nước
  Các cơ
  Quan xét
  Xử
  Các cơ
  quan
  kiểm sát
  Chính phủ
  UBND tỉnh (tp)
  UBND huyện
  (quận, Thị xã)
  - UBND xã
  (phường, Thị trấn)
  - Tòa án Nhân dân tối cao
  - Tòa án Nhân dân tỉnh (tp)
  - Tòa án ND
  huyện(Q, TX)
  Các tòa án
  quân sự
  -Viện kiểm sát ND tối cao
  - Viện kiểm sát ND tỉnh (tp)
  - Viện kiểm sát huyện (quận, TX)
  - Các Viện kiểm sát Quân sự
  Quốc Hội
  -HĐND tỉnh(tp)
  -HĐND huyện
  (quận, Thị xã)
  - HĐND xã
  (Phường, Thị trấn)
  SỰ PHÂN CÔNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  1.Thông tin,sự kiện
  2.Nội dung bài học
  a. Bản chất của nhà nước ta:
  Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
  b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
  c. Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp Trung Ương và cấp địa phương có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau
  Bộ máy nhà nước bao gồm 4 cấp và 4 loại cơ quan .

  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  Màu sắc em yêu
  Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
  Miêu tả hình dạng quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
  Quốc ca, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài gì ?
  Ngày quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
  Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ở đâu?
  Hát một bài hát có từ Việt Nam?
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  Bài tập :
  1/ Bộ máy nhà nước gồm mấy cấp,kể tên ?
  2/ Bộ máy nhà nước gồm mấy loại cơ quan,kể tên ?
  3/ Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm các cơ quan naò ?
  4/ Bộ máy nhà nước cấp địa phương gồm các cơ quan naò ?
  5/ ,?
  1/ Bộ máy nhà nước gồm mấy cấp,kể tên ?
  1/ Bộ máy nhà nước gồm mấy cấp,kể tên ?
  1/ Bộ máy nhà nước gồm mấy cấp,kể tên ?
  1/ Bộ máy nhà nước gồm mấy cấp,kể tên ?
  Bài 17: NHÀ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
  Học bài , làm bài tập SGK trang 55-57.
  Vẽ lại sơ đồ tư duy của bài .
  Chuẩn bị cho tiết sau :
  +Tìm hiểu tấm gương ,việc làm mẫu mực của cán bộ địa phương.
  +Tìm hiểu sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước nhân dân đến gia đình em.

  Chân thành cảm ơn
  thầy cô giáo và các em
   
  Gửi ý kiến