Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Võ Nhật Trường
  Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:43' 18-03-2017
  Dung lượng: 6.0 MB
  Số lượt tải: 186
  Số lượt thích: 0 người
  Chữ đậm
  chữ nghiêng
  chữ gạch chân
  căn phải
  căn giữa
  căn trái
  Câu 1. Hãy cho biết tác dụng định dạng của các nút lệnh sau:
  * Cách 1. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.
  * Cách 2. Sử dụng hộp thoại Paragraph.
  Câu 2. Em hãy cho biết 2 cách để đinh dạng đoạn văn bản?
  Đáp án:
  Võ Nhật Trường
  1. Trình bày trang văn bản:
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  3. In văn bản
  Võ Nhật Trường
  Em hãy nhận xét về đoạn văn bản trên?
  Không hợp lí
  Võ Nhật Trường
  Hợp lí hơn
  Em hãy nhận xét về đoạn văn bản trên?
  Võ Nhật Trường
  Trang đứng
  Trang nằm ngang
  1. Trình bày trang văn bản
  -Có mấy kiểu trình bày trang văn bản?
  Võ Nhật Trường
  Lề phải
  Lề dưới
  Lề trái
  Em hãy kể tên các lề trang văn bản?
  Lề trên
  1. Trình bày trang văn bản
  Lề phải
  (Right)
  Lề trên (Top)
  Lề dưới
  (Bottom)
  Lề trái
  (Left)
  Võ Nhật Trường
  1. Trình bày trang văn bản
  Lề phải
  (Right)
  Lề trên (Top)
  Lề dưới
  (Bottom)
  Lề trái
  (Left)
  Khi trình bày trang văn bản có các yêu cầu cơ bản nào?
  Trang đứng
  Trang nằm ngang
  Trình bày trang văn bản là gì?
  Võ Nhật Trường
  1. Trình bày trang văn bản:
  - Chọn hướng trang:
  + Trang đứng.
  + Trang nằm ngang.
  - Đặt lề trang:
  + Lề trái (Left).
  + Lề phải (Right).
  + Lề trên (Top).
  + Lề dưới (Bottom).
   Trình bày trang văn bản là chọn hướng trang và đặt các khoảng cách lề cho trang văn bản.
  Võ Nhật Trường
  Đầu trang
  Số trang
  1. Trình bày trang văn bản
  Võ Nhật Trường
  Lề trang
  Lề đoạn văn
   Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản.
   Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.
  Lề đoạn văn
  Võ Nhật Trường
   Lưu ý:
  - Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể “thò” ra ngoài lề trang.
  - Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.
  1. Trình bày trang văn bản
  Võ Nhật Trường
  Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang văn bản
  Võ Nhật Trường
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  Nháy chuột vào bảng chọn File
  Chọn Page Setup
  Trang đứng
  Trang ngang
  Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh gì?
  Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: File Page Setup Margins.
  Lề trái
  Lề trên
  Lề dưới
  Lề phải
  Hình ảnh minh họa của trang ứng với các lựa chọn trên
  Cuối cùng nháy OK
  Võ Nhật Trường
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
   Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: File Page Setup Margins.
  - Chọn hướng trang:
  + Portrait: Trang đứng.
  + Landscape: Trang nằm ngang.
  - Đặt lề trang:
  + Top: lề trên.
  + Bottom: lề dưới.
  + Left: lề trái.
  + Right: lề phải.
  - Nháy OK
  Võ Nhật Trường
  Câu 1. Hãy cho biết tên các thành phần của trang văn bản được đánh dấu bằng các chữ (A), (B), (C), (D)?
  Lề trên
  Lề dưới
  Lề phải
  Lề trái
  (A)
  (B)
  (C)
  (D)
  (A)
  File  Page Setup  Print
  Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh:
  File  Margins
  File  Page Setup  Margins
  File  Portrait
  Võ Nhật Trường


  Câu 2. Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B?
  Võ Nhật Trường
  Em hãy mở file văn bản “Bien dep”:
  + Nhóm 1: Chọn hướng trang nằm ngang?
  + Nhóm 2: Chọn hướng trang đứng?
  THỰC HÀNH
  Sử dụng văn bản “Bien dep” và đặt lề trang với khoảng cách các lề:
  + Top: 2 cm
  + Bottom: 2 cm
  + Left: 1.5 cm
  + Right: 1.5 cm
  Võ Nhật Trường
  NỘI DUNG
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
  Học bài, xem nội dung đã học
  Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà
  Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: In văn bản.
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  1. Trình bày trang văn bản:
  3. In văn bản
  Võ Nhật Trường
  Võ Nhật Trường
  1. Trình bày trang văn bản:
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  3. In văn bản
  Câu 1: Có mấy kiểu trình bày trang văn bản? Là những kiểu nào?
  - Trang đứng
  - Trang nằm ngang
  Trả lời: Có 2 kiểu trình bày trang văn bản.
  (1)
  (2)
  -Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản.
  -Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối từ lề trang đến đầu đoạn văn bản.
  Câu 2: Em hãy phân biệt đâu là lề trang, lề đoạn văn và cho biết thế nào gọi là lề trang, là lề đoạn văn?
  Lề đoạn văn
  Lề trang
  Võ Nhật Trường
  Một phần nhỏ của bảng bị nhảy sang trang 2
  Em nhận xét gì về văn bản trên?
  Võ Nhật Trường
  Để xem trước khi in em sử dụng lệnh nào?
  Lệnh Print Preview
  a) Xem trước khi in:
  3. In văn bản:
  Nút lệnh
  Print Preview
  Võ Nhật Trường
   a) Xem trước khi in:
  B1: Nháy nút (Print Preview) trên thanh công cụ
  hoặc chọn File  Print Preview
  hoặc bấm Ctrl+F2.
  B2: Nháy nút (đóng) trên thanh công cụ để trở về chế độ soạn thảo bình thường.
  3. In văn bản:
   Xuất hiện cửa sổ màn hình soi để xem toàn bộ trang văn bản.
  Võ Nhật Trường
  Võ Nhật Trường
  -Có. Vì để sửa chữa kịp thời các lỗi, tránh phải in lại nhiều lần và tránh lãng phí giấy, mực in.
  -Mặt khác để đảm bảo cho trang văn bản được in ra tuân thủ các quy định về tính khoa học và thẩm mĩ.
  Việc xem lại 1 văn bản trước khi in ra giấy có quan trọng không? Tại sao?
  Võ Nhật Trường
  3. In văn bản:
  b) In:
  C1: Sử dụng nút lệnh Print:
  Nháy chuột vào nút lệnh Print ( ) trên thanh công cụ để in toàn bộ trang văn bản hiện có.
   Có 2 cách:
  Nút lệnh Print
  Có mấy cách để in văn bản?
  Để in toàn bộ văn bản em sử dụng lệnh nào?
  Võ Nhật Trường
  - Chọn tên máy in trong ô Name
  - Chọn All: in tất cả
  - Chon Current Page: in trang hiện tại.
  - Chọn Pages: gõ số trang cần in
  - Chọn Number of copies: gõ số bản cần in
   C2: Sử dụng hộp thoại Print:
  B1: Nháy chuột vào File -> Print.
  Hoặc: Ấn tổ hợp phím Ctrl + P.
  => Xuất hiện hộp thoại Print :
  B2: Nháy chọn OK để in.
  3. In văn bản:
  b) In: Có 2 cách
  Võ Nhật Trường
  Chọn tên máy in.
  Chọn in tất cả
  in trang hiện tại
  Gõ số trang cần in
  Gõ số bản cần in
  Võ Nhật Trường
  **Lưu ý: Để có thể in được, máy tính phải cài phần mềm máy in, nối với máy in và máy in phải được bật.
  3. In văn bản:
  Võ Nhật Trường
  * Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang:
  -Nháy chuột vào View  Header and footer  gõ tiêu đề đầu trang và nháy vào close để kết thúc.
  Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ Header and footer để đánh số trang
  -Đánh số trang:
  Võ Nhật Trường
  Hãy nối mỗi thành phần ở cột A với tác dụng ở cột B sao cho hợp lý:
  Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh:
  File  Portrait
  File  Page Setup  Margins
  File  Margins
  File  Page Setup  Print
  Võ Nhật Trường
  Câu 2: Để đặt lề trang trong hộp thoại Page setup em cần nháy mũi tên bên phải ô tương ứng. Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B?
  Võ Nhật Trường
  NỘI DUNG
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
  Học bài, xem nội dung đã học
  Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà
  Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: Tìm kiếm và thay thế
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  1. Trình bày trang văn bản:
  3. In văn bản
  Võ Nhật Trường
   
  Gửi ý kiến