Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 20. Mạng máy tính

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Nga
  Ngày gửi: 05h:39' 19-03-2017
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 103
  Số lượt thích: 0 người
  Chương IV
  Mạng máy tính và Internet
  Nội dung của chương IV
  Một số kiến thức cơ sở về mạng máy tính;
  Giới thiệu một số dich vụ trên Internet.
  MẠNG MÁY TÍNH
  Mạng máy tính là gì ?
  Phương tiện và giao thức truyền thông
  Phân loại mạng máy tính
  4
  1
  2
  3
  MẠNG MÁY TÍNH
  Mạng máy tính là gì ?
  Mạng máy tính là gì?
  1.
  ? M?ng my tính l m?t t?p h?p cc my tính du?c k?t n?i v?i nhau theo m?t phuong th?c no dĩ sao cho chng cĩ th? trao d?i d? li?u v dng chung thi?t b?.
  1.1. Khái niệm
  5
  Một mạng máy tính gồm 3 thành phần:
  Phần mềm cho phép thực hiện giao tiếp giữa các máy tính
  Các máy tính
  Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối
  Phần mềm
  ?
  Mạng máy tính là gì?
  1.
  1.2. Thành phần
  6
  *Mục đích của việc kết nối mạng máy tính?
  Kết nối để:
  Sao chép, truyền dữ liệu.
  Dùng chung dữ liệu, các thiết bị, phần mềm hoặc tài nguyên đắt tiền.
  Vì sao lại phải kết nối mạng máy tính?
  Mạng máy tính là gì?
  1.
  7
  - Phương tiện truyền thông để kết nối các máy tính có 2 loại: Có dây và không có dây
  Phương tiện truyền thông
  2.
  Phương tiện truyền thông
  2.
  Phương tiện và giao thức truyền thông
  2.
  8
  a. Kết nối có dây
  Phương tiện truyền thông
  2.1.
  9
  Phương tiện truyền thông
  2.1.
  Vỉ mạng
  Giắc cắm
  Cáp nối
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  Một số thiết bị trung tâm
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  12
  Ngoài ra còn một số thiết bị khác:
  Máy Scan
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  13
  Kiểu bố trí các máy tính trong kết nối có dây
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  a. Kết nối có dây
  14
  a. Kết nối có dây
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  15
  Kiểu bố trí các máy tính trong kết nối có dây
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  a. Kết nối có dây
  16
  - Khi trung tâm có sự cố thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động
  - Chi phí cao
  Dễ kiểm tra lỗi
  Không ảnh hưởng khi thêm bớt máy tính.
  Tất cả các máy tính được nối vào một thiết bị trung tâm
  Nếu một máy bị hỏng thì toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động

  Dễ lắp đặp
  Tất cả các máy được nối trực tiếp với nhau tạo thành một vòng tròn khép lớn
  Tất cả các máy được nối với nhau trên một đường thẳng
  - Ít tốn dây
  - Dễ lắp đặp

  Nếu hai máy cùng truyền tin một lúc sẽ gây lỗi.
  Đặc điểm
  Ưu điểm
  Nhược điểm
  Kiểu đường thẳng
  Kiểu vòng
  Kiểu hình sao
  17
  b. Kết nối không dây
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  18
  Phương tiện truyền thông không dây bao gồm những phương tiện gì ?
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  19
  Sóng Radio
  Bức xạ hồng ngoại
  Sóng truyền qua vệ tinh
  Phương tiện truyền thông không dây theo cách:
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  23
  Nếu tổ chức một mạng không dây đơn giản cần có:
  - Điểm truy cập không dây WAP
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  24
  ***Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế mạng:
  Số lượng máy tính tham gia mạng.
  Tốc độ truyền thông trong mạng
  Địa điểm lắp đặt mạng.
  Khả năng tài chính.
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  2.1
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  Phương tiện truyền thông
  2.1
  25
  Water
  Nước
  Cần giao thức chung
  H2O
  H2O
  26
  ? Giao th?c truy?n thơng l tồn b? cc quy t?c
  ph?i tun th? trong vi?c trao d?i thơng tin trong m?ng gi?a cc thi?t b? nh?n v truy?n d? li?u
  Giao thức truyền thông
  2.2
  Mạng máy tính có thể được phân thành: mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu,...
  Mạng cục bộ ở một văn phòng nhỏ
  Mạng diện rộng
  Mạng Máy Tính
  Bài tập củng cố
  Câu 1: Mạng máy tính bao gồm mấy thành phần?
  1
  2
  3
  4
  c.
  Mạng Máy Tính
  Bài tập củng cố
  Câu 2 : Phương tiện truyền thông để kết nối các máy tính trong mạng gồm mấy loại?
  1
  2
  3
  4
  b.
  Mạng Máy Tính
  Bài tập củng cố
  Câu 3 : Có mấy kiểu bố trí các máy tính trong mạng?
  1
  2
  3
  4
  c.
   
  Gửi ý kiến