Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 7. Saving energy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Ngân
  Ngày gửi: 01h:08' 20-03-2017
  Dung lượng: 3.4 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  1
  I. Warmer
  Relative Pronouns
  Which
  Who
  Whom
  That
  Whose
  2
  ENGLISH 9
  PERIOD 53
  March 13th - 2012
  3
  CELEBRATIONS
  Lesson 5: Language Focus
  Unit 8:
  ENGLISH
  4
  - (to) compose
  - Weather Bureau (n)
  : sáng tác, soạn thảo
  - (to) predict
  - Satisfied (a) :
  sở khí tượng
  Cảm thấy hài lòng
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 5: Language Focus
  * New words:
  - Cultural house (n)
  Nhà văn hoá
  : dự báo, dự đoán trước
  5
  Set the scene
  - Tet is a festival.
  - Tet occurs in late January or early February.
  Tet is a festival which occurs in late January or early February.
  6
  - The boy is my son.
  - He is playing with his toys.
  The boy who is playing with his toys is my son.
  7
  - Who : là đại từ quan hệ (relative pronoun) chỉ người, đứng đầu mệnh đề quan hệ, bổ nghĩa cho danh từ ñöùng tröôùc noù.
  Relative Clauses
  - Which : là đại từ quan hệ chỉ vật, đứng đầu mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ ñöùng tröôùc noù.
  8
  Example:
  Tet is a festival.
  Tet occurs in late January or early February.
  Tet is a festival which occurs in late January or
  early February.
  * Language Focus 1 :
  Join the sentences. Use relative clauses.
  9
  Auld Lang Syne is a song. Auld Lang Syne is sung on New Year’s Eve.


  b. This watch is a gift. The watch was given to me by my aunt on my 14th birthday.


  c. My friend Tom can compose songs. Tom sings Western folk songs very well.

  Auld Lang Syne is a song which is sung on New Year’s Eve.



  This watch is a gift which was given to me by my aunt on my 14th birthday.
  My friend Tom, Who sings Western folk songs very well, can compose songs.
  10
  d. We often go to the town cultural house. The town cultural house always opens on public holidays.


  e. I like reading books. Books tell us about different peoples and their cultures.



  We often go to the town cultural house, which always opens on public holidays.

  I like reading books which tell us about different peoples and their cultures.
  11
  f. On my mom’s birthday my dad gave her roses. The roses were very sweet and beautiful.


  g. Judy liked the full-moon festival very much. The festival is celebrated in mid- fall.


  h. Tomorrow I’ll go to the airport to meet my friends. My friends come to stay with us during the Christmas.




  On my mom’s birthday my dad gave her roses, which were very sweet and beautiful.
  Judy liked the full-moon festival, which is celebrated in mid- fall, very much.
  Tomorrow I’ll go to the airport to meet my friends, who come to stay with us during the Christmas.
  12
  Example:
  I am the boy who is wearing a white T- shirt.
  Language Focus 2 :

  Describe each of the people in the pictures.
  Use relative clauses.
  13

  I …………………………………………………

  - Mom …………………………………………………..

  Dad ……………………………………………………

  - Linda …………………………………………………...
  …………………………………….
  is the woman who is sitting in an armchair.
  is the man who is standing behind my sister.
  is the little girl who is wearing a pink dress / giving Mom a gift.
  am the boy who is wearing a white T- shirt.
  14
  Ex:
  Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet even though she has decorated her house and made plenty of cakes.
  Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet.
  She has decorated her house and made plenty of cakes.
  S + V … + though + S + V …
  although
  even though
  Adverb Clauses of Concession
  ( Mệnh đề traïng ngöõ chỉ sự tương phản )
  15
  Language Focus 3 :
  Join the sentences. Use the words in brackets. The first is done for you.
  We don’t have a mother’s Day in Vietnam. Dad and I have special gifts and parties for my mom every year on the 8th of March. ( although)



  b. We went to Ha Noi to watch the parade on National Day last year. We live in Nam Dinh. (even though)




  Although we don’t have a mother’s Day in Vietnam, Dad and I have special gifts and parties for my mom every year on the 8th of March.
  We went to Ha Noi to watch the parade on National Day last year even though we live in Nam Dinh.
  16
  c. Many tourists enjoy festivals in Vietnam.
  Tourists do not understand Vietnamese culture very much. ( though)



  d. In Australia, Christmas season is in summer.
  The Australians enjoy Christmas as much as people in Europe countries do. (even though)




  Many tourists enjoy festivals in Vietnam though they do not understand Vietnamese culture very much.
  Even though in Australia, Christmas season is in summer, the Australians enjoy Christmas as much as people in Europe countries do
  17
  e. Jim could see the main part of the show.
  He came to the show late due to the traffic jam.
  (although)




  Jim could see the main part of the show although he came to the show late due to the traffic jam.
  18
  * Language Focus 4 :

  Look at the pictures . Complete the sentences. Use the correct tense of the verbs and the information.
  Although Mrs. Thoa was tired, ………………
  …………………………
  she helped Tuan with his homework.
  help / Tuan / homework
  Mrs Thoa
  Tuan
  19
  Watch / TV
  b. Even though Liz has an exam tomorrow,………
  …………………………
  she is still watching TV now.
  Liz
  20
  c. It rained yesterday although ……………
  ……………….
  Weather / bureau / predict / fine weather
  the weather bureau had predicted there
  would be fine weather.
  21
  Eat / lot / food
  d. Ba …………………though he wasn’t very
  hungry.
  ate a lot of food
  Ba
  22
  Mary tried to finish her letter.

  Finish / letter
  e. Even though the keyboard wasn’t working well, …………………………………
  Mary
  23
  * Homework.
  Learn all the structures & new words by heart
  Do the exercises again
  Prepare:
  Unit 9 : Natural Disasters
  ( getting stated, listen & read at Page 83 – 84 )

  24
  Good Bye!!! see you again
  Thanks for your attention !
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng