Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 12. Sports and pastimes

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: GIÁO SINH LÝ THỊ DOA
  Người gửi: Hoàng Thị Lụa
  Ngày gửi: 10h:36' 20-03-2017
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  video
  Unit 12
  Sports and Pastimes
  PERIOD 80 : B- FREE TIME (B4,5,6)
  What do they do in their free time ? Match the names with the right pictures
  b)
  c)
  e)
  f)
  Thuy
  Luat and Nam
  Hung
  Lan and Dung
  5. Listen and read. How often ?
  New words:
  - Once a week : Một lần một tuần.
  - Twice a week : Hai lần một tuần.
  - Three times a week : Ba lần một tuần.
  - Three times a month : Ba lần một tháng.
  - Diary (n) : Sổ nhật ký
  I go fishing once a week
  How often does he go fishing ?
  He goes fishing once a week
  How often + does + she/ he/ it + V ?
  - She/He/ + Vs/es +
  once/ twice/ a week.  * Structures:
  Form :
  Use :
  Câu hỏi How often..? Dùng để hỏi bạn hoặc ai khác làm việc gì đó thường xuyên đến mức độ nào .
  Three /four/ five…times a week.
  Mai : How often does Ly go jogging ?
  Lien : She goes jogging once a week.
  Mai : How often does she listen to music ?
  Lien : She listens to music twice a week.
  Mai : How often does she read ?
  Lien : She reads three times a week.
  Ly’s diary
  How often does Ly …….V ?
  She …………Vs/es………….a week.
  Ask and answer questions about Ly’s activities
  How often does Ly go to school ?
  She goes to school six times a week ?
  I go to the zoo once a week.
  How often do you go to the zoo, Minh?
  Learn by heart the new words and structures.

  Practice to read the dialogue.

  Describe their timetables use form How often..?

  Prepare the new lesson C- How often (C1,2,3,4)
  HOMEWORK
   
  Gửi ý kiến