Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

24 khách và 2 thành viên
 • Phạm Quỳnh Như
 • Nguyễn Thành Hân
 • Tìm kiếm

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Violet
  Người gửi: Trần Nhật Linh
  Ngày gửi: 11h:47' 20-03-2017
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 69
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  Class 7C
  Teacher: Nhật Linh
  Warm up: Network
  Sports
  0
  20
  10
  15
  Sports
  soccer
  baseball
  swimming
  table tennis
  tennis
  basketball
  volleyball
  Unit13: Activities
  B. Come and play (B1)
  Vocabulary:
  - a table tennis paddle (n): vợt bóng bàn
  - spare (adj): dư, thừa
  1. Listen . Then practice with a partner.
  True/ false statement.
  1. Nam invites Ba to play table tennis.
  2. Nam ought to finish his homework before he plays table tennis.
  T
  F


  Nam
  Ba
  Ba: Would you like to play table tennis, Nam?
  Nam: I’d like to, but I can’t.
  Ba: That’s too bad.
  Nam: I have some homework. I ought to finish it
  before I play table tennis.
  Ba: Yes.You must do your homework first. But I’ll wait for you.
  Nam: It’ll take me a few more minutes.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for
  Math tomorrow.
  Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis
  paddles with me. Do you have a spare one?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it?
  Ba: Sure. Here you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let’s go.
   Grammar: Đưa ra và đáp lại lời mời.
  Would you like to + V-inf ?
  (+) I’d like to; I’d love to.
  (-) I’d love to, but I can’t
  i’m sorry.
   I’d like to, but i can’t.
  Would you like to play table tennis, Nam?
  -I ought to finish my homework before I play table tennis.
  -You must do your homework fist.
   Modal verbs: Động từ khiếm khuyết.
  must: phải
  should: nên
  have to: phải
  ought to: phải
  + V-inf
   Choose the best answer.
  1. Would you like (to go / go) to the movies?
  2. Students should (doing / do ) the exercise everyday?
  3.You must (are / be ) carefull when you ride a bike.
  Now answer.
  a) What should Nam do before he plays table tennis?
  b) When will Nam be ready?
  c) What will Ba do?
  d) How many paddles does Ba have ?
   He should finish his homework.
   He will be ready in a few more minutes.
   He will finish a question for Math.
   He has two paddles.
  A
  B
  Would you like to…?
  I’m sorry…
  That’s so bad
  I’d love to but I can’t.
  I must do my house work
  No problem.
  I can wait for you
  Yes, I’d love to.
  Thank you
  Homework:
  - Learn vocabulary + grammar by heart.
  Prepare new lesson Unit13. B2
  + Read the dialogue between Ba and Nam
  +Practice using invitation and modal verbs.
  Thanks for your attention
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng