Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nông Thị Thư
  Ngày gửi: 19h:08' 20-03-2017
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 97
  Số lượt thích: 0 người
  THÂN CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi 1:Em hãy nêu tính chất hóa học của nước (Viết phương trình minh hoạ).


  Phản ứng hóa học nào dưới đây tạo ra axit , tạo ra bazơ. Hãy chỉ ra đâu là hợp chất axit , đâu là hợp chất bazơ ?
  a. P2O5 + 3H2O
  d. Zn + 2HCl + H2 
  b. 2Na + 2H2O + H2
  Phản ứng tạo ra axit
  Phản ứng tạo ra bazơ
  ( axit )
  ( bazơ )
  2H3PO4
  2NaOH
  ( muối)
  ZnCl2
  c. CaO + H2O
  ( bazơ)
  Ca(OH) 2

  Bài 37:
  AXIT – BAZƠ - MUỐI
  I/ AXIT
  1. Khái niệm
  Cl
  H
  NO3
  SO4
  CO3
  PO4
  H2
  H3
  H
  H2
  HIĐRO
  GỐC AXIT
  (1 hay nhiều nguyên tử)
  (1)
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ AXIT
  Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit.
  Zn + 2HCl +H2
  ZnCl2
  Fe + H2SO4 +H2
  FeSO4
  Nguyên tử hiđro trong phân tử axit có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.
  I/ AXIT
   1. Khái niệm
  Ví dụ: HCl, H2SO4, H3PO4,…
  2. Công thức hóa học
  Cl
  H
  NO3
  SO4
  CO3
  PO4
  H2
  H3
  H
  H2
  HIĐRO
  GỐC AXIT
  (1 hay nhiều nguyên tử)
  (1)
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ AXIT
  HxA
  H: Kí hiệu hóa học của nguyên tố hiđro.
  x : Chỉ số của hiđro.
  A: Kí hiệu gốc axit.
  2. Công thức hóa học
  2. Công thức hóa học
   Công thức hóa học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit.
   Công thức tổng quát:
  HxA
  Trong đó:
  H: Kí hiệu hóa học của nguyên tố Hiđro.
  x: Chỉ số của hiđro.
  A: Kí hiệu gốc axit.
  THẢO LUẬN NHÓM
  Trong phân tử axit hóa trị gốc axit bằng số nguyên tử hiđro
  2
  1
  2
  3
  2
  1
  ─ Cl
  = S
  ─ NO3
  = CO3
  = SO4
  ≡ PO4
  3. Phân loại
  Hãy chỉ ra sự giống và khác nhau trong thành phần phân tử các axit có công thức hóa học sau:
  HF, H2S, HI, HCl
  H3PO4, H2CO3, H2SO4, HNO3
  H2SO4
  H3PO4
  HF
  HI
  HCl
  H2 S
  HNO3
  H2CO3
  Hãy sắp xếp các axit sau thành hai nhóm: axit có oxi và axit không có oxi?
   3. Phân loại
  Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia làm 2 loại:
  Axit không có oxi
  Ví dụ: HCl, H2S …
  Axit có oxi
  Ví dụ: H2SO4, H3PO4, HNO3, H2SO3 …
  Tên axit : Axit + tên phi kim + hiđric
  Axit clo
  Axit sunfu
  Axit brom
  Axit flo
  ─ Cl
  ─ Br
  ─ F
  ═ S
  Clor
  Sunf
  Brom
  Flor
  hiđric
  hiđric
  hiđric
  hiđric
  ua
  ua
  ua
  ua
   4. Tên gọi.
  a/ Axit không có oxi
  HBr
  HF
   4. Tên gọi.
  a/ Axit không có oxi

  Tên axit : Axit + tên phi kim + hiđric
  Ví dụ:
  HCl: Axit clohiđric
  H2S: Axit sunfuhiđric
  Axit sunfur
  Axit cacbon
  Axit photphor
  Axit sunfur
  ═ SO4
  ≡ PO4
  = SO3
  ═ CO3
  Sunf
  Cacbon
  Photph
  Sunf
  ic
  ic
  ic
  ơ
  at
  at
  at
  it

   Axit có ít nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit +tên phi kim + ơ
   b/ Axit có oxi
  H2CO3
  H3PO4
  H2SO3
   Axit có nhiều nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit + tên phi kim + ic

   b/ Axit có oxi
   Axit có nhiều nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit + tên phi kim + ic
  Ví dụ: H2SO4: Axit sunfuric
  HNO3: Axit nitric
   Axit có ít nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit + tên phi kim + ơ
  Ví dụ: H2SO3: Axit sunfurơ
  HNO2:
  Axit nitrơ
  Tên axit :
  Axit + tên phi kim + ic
  Tên axit :
  Axit +tên phi kim + ơ
  Axit có nhiều nguyên tử oxi
  Axit không có oxi
  Tên axit :
  Axit + tên phi kim + hiđric
  Axit có oxi
  Axit có ít nguyên tử oxi
  ( gốc axit có đuôi ua )
  ( gốc axit có đuôi at )
  ( gốc axit có đuôi it )
  II/ BAZƠ
  1. Khái niệm
  Hãy nêu một số chất là bazơ mà em biết?
  NGUYÊN TỬ KIM LOẠI
  NHÓM HIĐROXIT
  (1)
  (1 hay nhiều nhóm – OH )
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ BAZƠ
  OH
  K
  Na
  OH
  (OH)2
  Ca
  Fe
  (OH)3
  (OH)2
  Zn
  Al
  (OH)3
   II/ BAZƠ
  1. Khái niệm
  Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (– OH)
  Ví dụ:
  NaOH, Ca(OH)2 , Cu(OH)2, Fe(OH)3,…
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ BAZƠ
  1 nguyên tử kim loại
  1 hay nhiều nhóm hiđroxit
  ( ─ OH)
  Liên kết với nhau
  OH ,
  Na
  (OH)2 ,
  Ca
  Fe
  OH ,
  K
  (OH)3 , …
  (OH)2 ,
  Cu
  Al
  (OH)3 , …
  M(OH)y
  M: Kí hiệu hóa học của nguyên tố kim loại
  y: chỉ số của nhóm – OH
  – OH: nhóm hidroxit
  OH ,
  Na
  (OH) ,
  Ca
  Fe
  OH ,
  K
  (OH) , …
  (OH) ,
  Cu
  Al
  (OH) , …
  I
  II
  II
  I
  III
  III
  2
  2
  3
  3
  Trong phân tử bazơ :
  Hóa trị nguyên tố kim loại bằng chỉ số nhóm hiđroxit.
   2. Công thức hóa học
  Công thức hóa học của bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm hidroxit –OH.
  Công thức tổng quát: M(OH)n

  Trong đó:
  M: kí hiệu của nguyên tử kim loại
  n: chỉ số của nhóm hidroxit ( bằng với hóa trị của kim loại)
  Kim loại một hóa trị:
  Tên bazơ: Tên kim loại + hiđroxit
  Kim loại nhiều hóa trị :
  Tên bazơ: Tên kim loại +hóa trị của kim loại + hiđroxit
  TÊN GỌI CỦA BAZƠ
  Đọc tên các bazơ sau :
  OH
  Na
  (OH)2
  Ca
  Fe
  OH
  K
  (OH)3
  (OH)2
  Cu
  Al
  (OH)3
  Canxi hiđroxit
  Đồng (II) hiđroxit
  Sắt (III) hiđroxit
  Nhôm hiđroxit
  Natri hiđroxit
  Kali hiđroxit
  3. Tên gọi
  3. Tên gọi
  Tên bazơ:
  Tên kim loại ( kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị ) + hiđroxit
  Ví dụ:
  NaOH: Natri hiđroxit
  Cu(OH)2: Đồng (II) hiđroxit
  Thí nghiệm :
  Tính tan trong nước của bazơ
  Bước 1: Lấy hai ống nghiêm
  ống 1: Đựng natri hiđroxit.
  ống 2: Đựngđồng (II) hiđroxit.
  Bước 2: Rót vài ml nước vào hai ống nghiệm trên, khấy đều.
  4. Phân loại
  BAZƠ TAN
  BAZƠ
  BAZƠ KHÔNG TAN
  OH
  Na
  OH
  K
  (OH)2
  Ca
  (OH)2
  Ba
  Al
  (OH)3
  Mg
  (OH)2
  Zn
  (OH)2
  Fe
  (OH)3


  4. Phân loại
  4. Phân loại
  a/ Bazơ tan được trong nước gọi là kiềm.
  Ví dụ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
  b/ Bazơ không tan trong nước.
  Ví dụ: Cu(OH)2, Mg(OH)2,…
  GỌI TÊN CÁC AXIT SAU:

  HCl, H3PO4, HNO3, HF, HBr, H2SO4

  Tên các axit:
  HCl: Axit clohiđric
  H3PO4: Axit photphoric
  HNO3: Axit nitric
  HF: Axit flohiđric.
  HBr: Axit bromhiđric
  H2SO4: Axit sunfuric


  Bài 2: Viết công thức axit hoặc bazơ tương ứng với các oxit sau:

  CaO, CO2, FeO, P2O5, K2O, Al2O3.
  Đáp án: Ca(OH)2, H2CO3, Fe(OH)2, H3PO4, KOH, Al(OH)3.
  DẶN DÒ
  HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA TRANG 130

  NGHIÊN CỨU PHẦN KHÁI NIỆM, CÔNG THỨC HÓA HỌC, TÊN GỌI, PHÂN LOẠI MUỐI.

  - ĐỌC PHẦN ĐỌC THÊM TRONG SÁCH GIÁO KHOA.
   
  Gửi ý kiến