Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nông Thị Thư
  Ngày gửi: 19h:08' 20-03-2017
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 93
  Số lượt thích: 0 người
  THÂN CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi 1:Em hãy nêu tính chất hóa học của nước (Viết phương trình minh hoạ).


  Phản ứng hóa học nào dưới đây tạo ra axit , tạo ra bazơ. Hãy chỉ ra đâu là hợp chất axit , đâu là hợp chất bazơ ?
  a. P2O5 + 3H2O
  d. Zn + 2HCl + H2 
  b. 2Na + 2H2O + H2
  Phản ứng tạo ra axit
  Phản ứng tạo ra bazơ
  ( axit )
  ( bazơ )
  2H3PO4
  2NaOH
  ( muối)
  ZnCl2
  c. CaO + H2O
  ( bazơ)
  Ca(OH) 2

  Bài 37:
  AXIT – BAZƠ - MUỐI
  I/ AXIT
  1. Khái niệm
  Cl
  H
  NO3
  SO4
  CO3
  PO4
  H2
  H3
  H
  H2
  HIĐRO
  GỐC AXIT
  (1 hay nhiều nguyên tử)
  (1)
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ AXIT
  Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit.
  Zn + 2HCl +H2
  ZnCl2
  Fe + H2SO4 +H2
  FeSO4
  Nguyên tử hiđro trong phân tử axit có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.
  I/ AXIT
   1. Khái niệm
  Ví dụ: HCl, H2SO4, H3PO4,…
  2. Công thức hóa học
  Cl
  H
  NO3
  SO4
  CO3
  PO4
  H2
  H3
  H
  H2
  HIĐRO
  GỐC AXIT
  (1 hay nhiều nguyên tử)
  (1)
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ AXIT
  HxA
  H: Kí hiệu hóa học của nguyên tố hiđro.
  x : Chỉ số của hiđro.
  A: Kí hiệu gốc axit.
  2. Công thức hóa học
  2. Công thức hóa học
   Công thức hóa học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit.
   Công thức tổng quát:
  HxA
  Trong đó:
  H: Kí hiệu hóa học của nguyên tố Hiđro.
  x: Chỉ số của hiđro.
  A: Kí hiệu gốc axit.
  THẢO LUẬN NHÓM
  Trong phân tử axit hóa trị gốc axit bằng số nguyên tử hiđro
  2
  1
  2
  3
  2
  1
  ─ Cl
  = S
  ─ NO3
  = CO3
  = SO4
  ≡ PO4
  3. Phân loại
  Hãy chỉ ra sự giống và khác nhau trong thành phần phân tử các axit có công thức hóa học sau:
  HF, H2S, HI, HCl
  H3PO4, H2CO3, H2SO4, HNO3
  H2SO4
  H3PO4
  HF
  HI
  HCl
  H2 S
  HNO3
  H2CO3
  Hãy sắp xếp các axit sau thành hai nhóm: axit có oxi và axit không có oxi?
   3. Phân loại
  Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia làm 2 loại:
  Axit không có oxi
  Ví dụ: HCl, H2S …
  Axit có oxi
  Ví dụ: H2SO4, H3PO4, HNO3, H2SO3 …
  Tên axit : Axit + tên phi kim + hiđric
  Axit clo
  Axit sunfu
  Axit brom
  Axit flo
  ─ Cl
  ─ Br
  ─ F
  ═ S
  Clor
  Sunf
  Brom
  Flor
  hiđric
  hiđric
  hiđric
  hiđric
  ua
  ua
  ua
  ua
   4. Tên gọi.
  a/ Axit không có oxi
  HBr
  HF
   4. Tên gọi.
  a/ Axit không có oxi

  Tên axit : Axit + tên phi kim + hiđric
  Ví dụ:
  HCl: Axit clohiđric
  H2S: Axit sunfuhiđric
  Axit sunfur
  Axit cacbon
  Axit photphor
  Axit sunfur
  ═ SO4
  ≡ PO4
  = SO3
  ═ CO3
  Sunf
  Cacbon
  Photph
  Sunf
  ic
  ic
  ic
  ơ
  at
  at
  at
  it

   Axit có ít nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit +tên phi kim + ơ
   b/ Axit có oxi
  H2CO3
  H3PO4
  H2SO3
   Axit có nhiều nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit + tên phi kim + ic

   b/ Axit có oxi
   Axit có nhiều nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit + tên phi kim + ic
  Ví dụ: H2SO4: Axit sunfuric
  HNO3: Axit nitric
   Axit có ít nguyên tử oxi :
  Tên axit : Axit + tên phi kim + ơ
  Ví dụ: H2SO3: Axit sunfurơ
  HNO2:
  Axit nitrơ
  Tên axit :
  Axit + tên phi kim + ic
  Tên axit :
  Axit +tên phi kim + ơ
  Axit có nhiều nguyên tử oxi
  Axit không có oxi
  Tên axit :
  Axit + tên phi kim + hiđric
  Axit có oxi
  Axit có ít nguyên tử oxi
  ( gốc axit có đuôi ua )
  ( gốc axit có đuôi at )
  ( gốc axit có đuôi it )
  II/ BAZƠ
  1. Khái niệm
  Hãy nêu một số chất là bazơ mà em biết?
  NGUYÊN TỬ KIM LOẠI
  NHÓM HIĐROXIT
  (1)
  (1 hay nhiều nhóm – OH )
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ BAZƠ
  OH
  K
  Na
  OH
  (OH)2
  Ca
  Fe
  (OH)3
  (OH)2
  Zn
  Al
  (OH)3
   II/ BAZƠ
  1. Khái niệm
  Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (– OH)
  Ví dụ:
  NaOH, Ca(OH)2 , Cu(OH)2, Fe(OH)3,…
  THÀNH PHẦN PHÂN TỬ BAZƠ
  1 nguyên tử kim loại
  1 hay nhiều nhóm hiđroxit
  ( ─ OH)
  Liên kết với nhau
  OH ,
  Na
  (OH)2 ,
  Ca
  Fe
  OH ,
  K
  (OH)3 , …
  (OH)2 ,
  Cu
  Al
  (OH)3 , …
  M(OH)y
  M: Kí hiệu hóa học của nguyên tố kim loại
  y: chỉ số của nhóm – OH
  – OH: nhóm hidroxit
  OH ,
  Na
  (OH) ,
  Ca
  Fe
  OH ,
  K
  (OH) , …
  (OH) ,
  Cu
  Al
  (OH) , …
  I
  II
  II
  I
  III
  III
  2
  2
  3
  3
  Trong phân tử bazơ :
  Hóa trị nguyên tố kim loại bằng chỉ số nhóm hiđroxit.
   2. Công thức hóa học
  Công thức hóa học của bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm hidroxit –OH.
  Công thức tổng quát: M(OH)n

  Trong đó:
  M: kí hiệu của nguyên tử kim loại
  n: chỉ số của nhóm hidroxit ( bằng với hóa trị của kim loại)
  Kim loại một hóa trị:
  Tên bazơ: Tên kim loại + hiđroxit
  Kim loại nhiều hóa trị :
  Tên bazơ: Tên kim loại +hóa trị của kim loại + hiđroxit
  TÊN GỌI CỦA BAZƠ
  Đọc tên các bazơ sau :
  OH
  Na
  (OH)2
  Ca
  Fe
  OH
  K
  (OH)3
  (OH)2
  Cu
  Al
  (OH)3
  Canxi hiđroxit
  Đồng (II) hiđroxit
  Sắt (III) hiđroxit
  Nhôm hiđroxit
  Natri hiđroxit
  Kali hiđroxit
  3. Tên gọi
  3. Tên gọi
  Tên bazơ:
  Tên kim loại ( kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị ) + hiđroxit
  Ví dụ:
  NaOH: Natri hiđroxit
  Cu(OH)2: Đồng (II) hiđroxit
  Thí nghiệm :
  Tính tan trong nước của bazơ
  Bước 1: Lấy hai ống nghiêm
  ống 1: Đựng natri hiđroxit.
  ống 2: Đựngđồng (II) hiđroxit.
  Bước 2: Rót vài ml nước vào hai ống nghiệm trên, khấy đều.
  4. Phân loại
  BAZƠ TAN
  BAZƠ
  BAZƠ KHÔNG TAN
  OH
  Na
  OH
  K
  (OH)2
  Ca
  (OH)2
  Ba
  Al
  (OH)3
  Mg
  (OH)2
  Zn
  (OH)2
  Fe
  (OH)3


  4. Phân loại
  4. Phân loại
  a/ Bazơ tan được trong nước gọi là kiềm.
  Ví dụ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
  b/ Bazơ không tan trong nước.
  Ví dụ: Cu(OH)2, Mg(OH)2,…
  GỌI TÊN CÁC AXIT SAU:

  HCl, H3PO4, HNO3, HF, HBr, H2SO4

  Tên các axit:
  HCl: Axit clohiđric
  H3PO4: Axit photphoric
  HNO3: Axit nitric
  HF: Axit flohiđric.
  HBr: Axit bromhiđric
  H2SO4: Axit sunfuric


  Bài 2: Viết công thức axit hoặc bazơ tương ứng với các oxit sau:

  CaO, CO2, FeO, P2O5, K2O, Al2O3.
  Đáp án: Ca(OH)2, H2CO3, Fe(OH)2, H3PO4, KOH, Al(OH)3.
  DẶN DÒ
  HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA TRANG 130

  NGHIÊN CỨU PHẦN KHÁI NIỆM, CÔNG THỨC HÓA HỌC, TÊN GỌI, PHÂN LOẠI MUỐI.

  - ĐỌC PHẦN ĐỌC THÊM TRONG SÁCH GIÁO KHOA.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng