Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 40. Ancol

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vinh Nhung Vo Thi
  Ngày gửi: 21h:44' 20-03-2017
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 136
  Số lượt thích: 0 người
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
  QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
  LỚP 11C 14
  Tiết 56
  ANCOL
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI
  II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  V. ĐIỀU CHẾ
  VI. ỨNG DỤNG
  Cho một số chất sau:
  CH3-CH2-OH
  (1)
  CH2=CH-CH2-OH
  (2)
  Điểm giống nhau về cấu tạo trong phân tử của các chất trên?
  (4)
  OH
  OH
  OH
  OH
  OH
  OH
  Cơ sở phân loại ancol
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI
  D?nh nghia:
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI
  1. Định nghĩa(sgk)
  2. Phân loại
  Cấu tạo gốc hidrocacbon
  Ancol no
  Ancol không no
  Ancol thơm
  Số lượng nhóm hidroxyl
  Ancol đơn chức
  Ancol đa chức
  Bậc của nguyên tử C no
  liên kết với nhóm - OH
  Ancol bậc I
  Ancol bậc II
  Ancol bậc III
  CH2 = CH - CH2 - OH
  CH3 - CH2 - OH
  CH2 - CH2
  (2)
  (3)
  (1)
  (4)
  (6)
  (5)
  (7)
  CH2 = CH - OH
  (8)
  Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol?
  AI TINH MẮT HƠN
  Hãy điền tiếp vào bảng phân loại ancol sau:
  CH3-CH2-OH
  CH2=CH-CH2-OH
  AI NHANH HƠN
  Ancol no, đơn chức, mạch hở
  Ancol không no, đơn chức,mạch hở
  Ancol thơm , đơn chức
  Ancol vòng no, đơn chức
  Ancol no, đa chức
  Ancol no, đơn chức, mạch hở (ankanol) có công thức chung là: CnH2n+1OH (n  1) hay CnH2n+2O
  II. ĐỒNG PHÂN- DANH PHÁP
  1. Đồng phân
  Viết các đồng phân ancol của hợp chất có CTPT
  Nhóm 1: C4H9OH
  Nhóm 2: C3H7OH
  Các ancol no, mạch hở, đơn chức:
  - Đồng phân về mạch cacbon.
  - Đồng phân về vị trí nhóm chức -OH.
  a. Tên thông thường:
  Tên ancol =
  b. Tên thay thế
  Tên ancol =
  tên gốc ankyl + ic
  II. ĐỒNG PHÂN- DANH PHÁP
  tên hiđrocacbon tương ứng mạch chính + số chỉ vị trí nhóm OH + ol
  2. Danh pháp
  CH2 - CH2
  Etylen glicol
  glixerol
  Dựa vào bảng hằng số vật lý của một số ancol đầu dãy đồng đẳng:
  - Các ancol có từ 1 đến 3 nguyên tử C . . . . . . . . . . . . . . . . .trong nước.
  Độ tan trong nước . . . . . . . . . . . . . khi phân tử khối tăng.
  - Các ancol là . . . . . . . . . . . hoặc . . . . . . . . . . . . . ở điều kiện thường.
  - Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . theo chiều tăng của phân tử.
  Hãy điền vào chỗ trống:
  chất lỏng
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  chất rắn
  tăng
  tan vô hạn
  giảm
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
  Dựa vào bảng số liệu sau:
  Hãy sắp xếp các chất trên theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi?
  Nhiệt độ sôi tăng dần: (1) < (3) < (2)
  Các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn các hiđrocacbon có cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó.
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  ?+
  ?+
  ?+
  ?+
  ?-
  ?-
  ?-
  ?-
  Liên kết hidro

  Liên kết hidro giữa các ancol với nhau
  Liên kết hidro giữa các phân tử ancol với các phân tử nước
  Câu 1: Trong các đồng phân sau, đồng phân nào là ancol no, đơn chức, mạch hở?
  A. CH2=CH-CH2-OH
  B. CH3-CH2-OH
  C.
  D.
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Câu 2: Gọi tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo sau?
  a. 2-metylbutan-1-ol
  c. 2-metylpropan-1-ol
  b. pentan-2-ol
  d. pentan-1-ol
  CH3-CH2-CH-CH2-OH
  CH3
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Câu 3: Gọi tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo sau?
  a. 3-etylbutan-1-ol
  b. 2-etybutan-1-ol
  c. 3- metylpentan-1-ol
  d. 2-etylpentan-1-ol
  CH3-CH-CH2-CH2-OH
  C2H5
  Câu 4: Hợp chất nào có tên glixerol?

  A. C2H4 (OH)2 B. CH2=CH-CH2-OH
  D. C6H5CH2OH

  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  C. C3H5(OH)3
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Câu 5. CTCT nào ứng với tên gọi 2,3-đimetylbutan-1-ol?
  A.
  B.
  C.
  D.
  DẶN DÒ
  Tính chất hóa học và điều chế, ứng dụng ancol cho tiết sau.
  + phản ứng thế H của nhóm –OH
  + phản ứng thế nhóm –OH
  + phản ứng tách nước
  + phản ứng oxihoa
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  QUÍ THẦY CÔ VÀ
  CÁC EM
   
  Gửi ý kiến