Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 12. Music

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ma Van Huy
  Ngày gửi: 22h:26' 20-03-2017
  Dung lượng: 930.5 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class, 10 A3 !
  Warm-up
  Look at the picture and answer the question:
  Who is he?
  Van Cao
  Name some songs of Van Cao.
  Tien Quan Ca, Suoi Mo, Truong Ca Song Lo, Lang Toi, Ngay Mua, Mua Xuan Dau Tien, Truong Chi...
  -> Today we are going to write a profile about him
  Unit 12 : Music
  D - Writing
  WRITING A PROFILE
  MUSIC
  I. Pre-writing
  1. Vocabulary
  + Compose /kəm`pouz/ (v):
  Sáng tác
  + Tune / tju:n/ (n):
  Giai điệu
  + Ragtime / `rægtaim/ (n):
  Nhạc ractim
   Composer (n)
   Rag (n)
  + Artist / `ɑ:tist/
  Nghệ sĩ
   Artistic (adj)
  + Profile / `proufail/ (n)
  Tiểu sử
  Scott Joplin (1886- 1917)
  Task 1 :Fill in each blank with a suitable word

  1.Scott ________ in Texas in 1886 , into a poor but musical black family.
  3.Scott _____ to play the works of composers like Bach , Beethoven , and Mozart as well as to compose music.
  4 .He quickly _______ famous.
  5.His tunes _____ wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime.
  6.All in all, he wrote 50 piano rags , _____ was called the King of Ragtime.
  7.Scott Joplin died ____ 1917.
  2.He learned to play music when he ____ very young.
  learnt - became – was born – was – in – and - were
  was born
  was
  learnt
  became
  were
  in
  and
  Prediction
  Outline of a profile
  Name
  Date of birth
  Place of birth
  Date of death (if have)
  What are some components of writing a profile?
  Famous achievements
  *Use the verbs in the simple past tense.
  S + V ( past tense)
  *Use prepositions , conjunctions when necessary .
  In + year : in 1939
  On + month + date, year:
  on November 15th, 1923

  NOTE
  VAN CAO (1923 - 1995)
  II. While - Writing
  Task 2: Read the profile of Van Cao and answer the questions.
  When was Van Cao born?
  Where was Van Cao born?
  How was his family?
  When did he started composing music?
  When was his first song written?
  When did he compose Vietnamese national anthem?
  What did his artistic works include?
  When did he die?

  When was Van Cao born?
  Van Cao was born on November 15th , 1923
  2. Where was Van Cao born?
  He was born in Nam Dinh
  3.How was his family?
  4. When did he started composing music?
  His family was a poor workers’ family.
  He started composing music when he was very young.
  5.When was his first song written?
  6. When did he compose Vietnamese National Anthem?
  His first song was written in 1939
  He composed National Anthem (Tien Quan Ca) in 1944
  7. What did his artistic works include?
  His artistic works included songs, poems and paintings
  8. When did he die?
  He died on July 10th , 1995
  III. After writing
  Write a profile about Van Cao

  His first song was written in 1939 and he quickly became famous. He composed Tien Quan ca (National Anthem) in 1944. His artistic works included songs, poems and paintings. He died on July 10th , 1995. He was known as a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people.
  Van Cao was born in Nam Dinh on November 15th , 1923, into a poor workers’ family.
  He started composing music when he was very young.
  Homework
  Complete the writing at home.
  Prepare Unit 12- Language focus.
  Name : Trinh Cong Son
   Born : 28 –02 - 1939
   Place of birth : Dac Lac
   Start composing music : 1958
  First song : UOT MY
  Died : 2001
  Known as very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people


  Write a profile about Trinh Cong Son
  THANK YOU SO MUCH
  HAVE A GOOD DAY !
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng