Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nông Thị Thư
  Ngày gửi: 22h:51' 20-03-2017
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 159
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD - ÐT BÙ ĐĂNG
  Trường THCS Thống Nhất
  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA 8
  Giáo viên: Nông Thị Thư
  Tiết 58
  AXÍT – BAZƠ – MUỐI(T2)
  Câu hỏi: Hóy cho bi?t cỏc ch?t trong b?ng sau, ch?t no l Oxit, Axit, Bazo? v g?i tờn cỏc oxit, axit, bazo dú ?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  X
  X
  X
  Magi hidrơxit
  Axit sunfuric
  Lưu huỳnh đioxit
  SO2
  Canxi cacbonat CaCO3
  Natri clorua NaCl
  Tiết 55– Bài 37
  AXIT – Baz¬ - MUèi (TiÕp theo)
  Tiết 55 – Bài 37
  AXIT – Baz¬ - MUèi (TiÕp theo)
  I. Axit II. Bazơ
  III. Muối
  1. Khái niệm:
  Gốc axit
  Nguyên tử kim loại
  - HCO3
  - Cl
  ? PO4
  = SO4
  = SO4
  Cu
  Ca
  Na
  Al
  Na
  Nguyên tử kim loại
  Gốc axit
  (1 hay nhiều)
  (1 hay nhiều)
  Muối
  1
  1
  1
  3
  2
  Phân tử muối gồm có một hay nhiều
  nguyên tử kim loại liên kết với một
  hay nhiều gốc axit .VD:NaCl,K2CO3..…
  Trong những chất dưới đây chất nào là muối?
  A. CaO
  B. KOH
  C. KNO3
  D. HNO3
  - Có nguyên tử kim loại
  - Có gốc axit
  Hãy tìm đặc điểm giống nhau trong thành phần phân tử của muối với:
  + Bazo?
  + Axit?
  Phân tử muối gồm có một hay nhiều
  nguyên tử kim loại liên kết với một
  hay nhiều gốc axit . VD: NaCl,…
  M
  A
  Tiết 55 – Bài 37
  AXIT – Baz¬ - MUèi (TiÕp theo)
  I. Axit II. Bazơ
  III. Muối
  1. Khái niệm:
  2. Công thức hoá học:
  M: Kim loa?i
  Với
  A: Gốc axit
  a: Hóa trị của kim loại
  b: Hóa trị của gốc axit
  x: ch? s? nguyờn t? kim lo?i
  y: ch? s? g?c axit
  x
  y
  a
  b
  Đúng theo quy tắc hóa trị: a . x = b . y
  (x, y là những số nguyên)
  Na
  (SO4)
  x
  y
  I
  II
  Na2SO4
  Cu
  (SO4)
  x
  y
  II
  II
  CuSO4
  Bài tập 1: Hóy l?p cụng th?c húa h?c c?a mu?i t?o b?i kim lo?i v g?c axit trong b?ng sau:

  CaSO4
  FeCl3
  Na3PO4
  KHSO4
  Phân tử muối gồm có một hay nhiều
  nguyên tử kim loại liên kết với một
  hay nhiều gốc axit . VD: NaCl,…
  2.
  Clorua
  Bromua
  Nitrat
  Cacbonat
  Sunfat
  1
  1
  1
  2
  Hiđrosunfat
  1
  2
  Hiđrocacbonat
  1
  1
  3
  2
  Đihiđrophotphat
  Hiđrophotphat
  Photphat
  - HSO4
  - HCO3
  - H2PO4
  = HPO4

  1. CaSO4
  2. NaHCO3
  3. KH2PO4
  4. Fe(NO3)3
  5. NaCl
  NaCl
  KH2PO4
  Natri clorua
  Natri hiđrocacbonat
  Canxi sunfat
  Kali đihiđrophotphat
  Bài tập 2 : Gọi tên các muối có công thức hoá học sau:
  Fe(NO3)3
  S?t(III) nitrat
  CaSO4
  (Mu?i an)
  NaHCO3
  Tên muối : Tên kim loại ( kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axit
  Phân tử muối gồm có một hay nhiều
  nguyên tử kim loại liên kết với một
  hay nhiều gốc axit . VD: NaCl,Al(NO3)3…
  2.

  1. CaSO4
  2. NaHCO3
  3. KH2PO4
  4. Fe(NO3)3
  5. NaCl
  NaCl
  KH2PO4
  Natri clorua
  Natri hiđrocacbonat
  Canxi sunfat
  Kali đihiđrophotphat
  Fe(NO3)3
  S?t (III) nitrat
  CaSO4
  (Mu?i an)
  NaHCO3
  1. Dựa vào thành phần, muối có thể chia làm mấy loại?
  2. Em hãy phân loại những muối dưới đây:

  Muối trung hoà
  Muối axit
  Tên muối: Tên kim loại(kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axit. VD:
  Phân tử muối gồm có một hay nhiều
  nguyên tử kim loại liên kết với một
  hay nhiều gốc axit . VD: NaCl,…
  2.
  Axit photphoric
  K?m hiđroxit
  Nhôm sunfat
  Natri hidrophotphat
  S?t (III) hiđroxit
  Bi t?p 3 :Em hóy g?i tờn v phõn lo?i cỏc ch?t sau :
  x
  x
  x
  x
  x
  TRÒ CHƠI
  Ngôi sao may mắn!
  Luật chơi :
  L?p chia lm 2d?i : Axit v Bazo . G?m 6 ngụi sao khỏc mu . L?n lu?t m?i d?i ch?n m?t ngụi sao d? tr? l?i , trong dú cú ngụi sao may m?n , n?u d?i no tr? l?i sai thỡ d?i khỏc tr? l?i thay v ghi di?m c?a d?i dú . D?i no nhi?u di?m d?i dú th?ng . M?i cõu tr? l?i dỳng du?c 5 di?m
  Ngôi sao may mắn
  1
  4
  6
  5
  3
  2
  5
  ®iÓm
  Mu?i du?c chia lm m?y lo?i? K? tờn
  Muối được chia làm hai loại: + Muối trung hòa
  + Muối axit
  5
  ®iÓm

  Dãy các chất nào sau đây đều là muối ?
  a. FeO, K2O, ZnCl2
  b. H2SO4, HCl, Ca(HCO3)2
  c. KOH, Mg(OH)2, KCl
  d. NaCl, AlCl3, Ca(HCO3)2
  Ngôi sao may mắn
  bạn được thưởng 7 điểm
  và một tràng vỗ tay của các bạn
  5
  ®iÓm
  Đọc tên chất có công thức hóa học sau: Ca(HCO3)2
  Canxi hiđrocacbonat
  5
  ®iÓm
  Cho Al (III) và gốc axit (– Cl)
  Công thức hóa học của muối nhôm clorua là:
  a. AlCl b. Al3Cl
  c. AlCl3 d. Al3Cl3
  5
  ®iÓm
  Đọc tên chất có công thức hóa học sau:
  Na2SO4
  Đáp án: Natri sunfat
  Bi t?p 4:
  Lp cng thc cđa mui to bi K(I) víi cc gc axit cho.
  Gi tn v phn loi cc cng thc va lp ỵc?

  = SO4
  Sunfat
  - H2PO4
  = HPO4
  ? PO4
  H3PO4
  Photphat
  Hiđro photphat
  Đihiđro photphat
  - HSO4
  Hu?ng d?n v? nh
  * Học bài theo vở ghi và SGK
  * Làm bài tập: 6c/130 sgk
  * Chuẩn bị bài luy?n t?p 7: + Ôn lại thành phần, tính chất của nước và kiến thức về các loại hợp chất vô cơ
   
  Gửi ý kiến