Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giới thiệu tỉ số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hằng
  Ngày gửi: 01h:38' 21-03-2017
  Dung lượng: 6.0 MB
  Số lượt tải: 166
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN
  GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ HẰNG
  LỚP : 4 / 2
  MÔN: TOÁN
  BÀI: GIỚI THIỆU TỈ SỐ
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Bài cũ: Luyện tập chung
  Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:
  7 : 9 =
  5 : 8 =
  6 : 19 =
  1 : 3 =


  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Bài cũ: Luyện tập chung
  Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:
  7 : 9 =
  5 : 8 =
  6 : 19 =
  1 : 3 =


  Chương năm:
  . TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ
  . TỈ LỆ BẢN ĐỒ
  1. Tỉ số- Một số bài toán liên quan đến tỉ số
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Xe tải:
  Xe khách:
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Xe tải:
  5 xe
  Xe khách:
  7 xe
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Xe tải:
  - Tỉ số của số xe tải và số xe khách
  5 xe
  Xe khách:
  7 xe
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Xe tải:
  - Tỉ số của số xe tải và số xe khách
  5 xe
  Xe khách:
  7 xe
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Xe tải:
  - Tỉ số của số xe tải và số xe khách
  5 xe
  Xe khách:
  7 xe
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Xe tải:
  - Tỉ số của số xe tải và số xe khách là
  5 xe
  Xe khách:
  7 xe
  - Tỉ số này cho biết số xe tải bằng số xe khách
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  hay
  5:7
  Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
  Xe tải:
  - Tỉ số của số xe tải và số xe khách là
  5 xe
  Xe khách:
  7 xe
  - Tỉ số này cho biết số xe tải bằng số xe khách
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  hay
  5:7
  - Tỉ số của số xe khách và số xe tải
  là7:5 hay
  - Tỉ số này cho biết số xe khách bằng số xe tải
  Ví dụ 2:
  Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai
  5
  7
  3
  5: 7 hay
  6
  3 :6 hay
  a
  b
  a : b hay
  Tỉ số của a và b là a:b hay (b khác 0)
  (khác0)
  Số thứ hai
  Số thứ nhất
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số

  Khi viết tỉ số của hai số ta cần chú ý:
  1) Số nào nói đến trước thì viết trước dấu chia( hoặc viết trên dấu gạch ngang), số nào nói đến sau thì viết sau dấu chia( hoặc viết dưới dấu gạch ngang).
  2) Khi viết tỉ số của hai số, ta không viết tên đơn vị.
  3) Khi viết tỉ số của hai số ta không rút gọn về phân số tối giản.
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  a=2
  b=3
  b) a=7
  b=4
  c) a=6
  b=2
  d) a=4
  b=10
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  a=2
  b=3
  b) a=7
  b=4
  c) a=6
  b=2
  d) a=4
  b=10
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  a=2
  b=3
  b) a=7
  b=4
  c) a=6
  b=2
  d) a=4
  b=10
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  a=2
  b=3
  Tỉ số của a và b là
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  2:3 hay
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  b) a=7
  b=4
  Tỉ số của a và b là
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  7:4 hay
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  c) a=6
  b=2
  d) a=4
  b=10
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  c) a=6
  b=2
  d) a=4
  b=10
  - Tỉ số của a và b là
  - Tỉ số của a và b là
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  6:2 hay
  4:10 hay
  Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
  a=2
  b=3
  b) a=7
  b=4
  c) a=6
  b=2
  d) a=4
  b=10
  - Tỉ số của a và b là
  - Tỉ số của a và b là
  - Tỉ số của a và b là
  - Tỉ số của a và b là
  2:3 hay
  7:4 hay
  6:2 hay
  4:10 hay
  Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
  a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
  b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
  a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
  b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
  a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
  b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.
  Bài giải
  a/Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là 5:11 hay
  Số bạn trai và bạn gái của cả tổ là:
  5 + 6 = 11 (bạn)
  Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là 6:11 hay

  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số
  AI NHANH AI ĐÚNG!
  AI NHANH AI ĐÚNG!

  1/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nam và số học sinh nữ

  Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

  AI NHANH AI ĐÚNG!

  2/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nữ và số học sinh nam.

  Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

  AI NHANH AI ĐÚNG!

  3/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nữ và số học sinh cả lớp.

  Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

  AI NHANH AI ĐÚNG!

  4/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nam và số học sinh cả lớp.

  Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

  Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
  Toán
  Giới thiệu tỉ số

  Khi viết tỉ số của hai số ta cần chú ý:
  1) Số nào nói đến trước thì viết trước dấu chia( hoặc viết trên dấu gạch ngang), số nào nói đến sau thì viết sau dấu chia( hoặc viết dưới dấu gạch ngang).
  2) Khi viết tỉ số của hai số, ta không viết tên đơn vị.
  3) Khi viết tỉ số của hai số ta không rút gọn về phân số tối giản.
  1
  32
  Toán 4
   
  Gửi ý kiến