Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 11. Our greener world. Lesson 6. Skills 2

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Violet
  Người gửi: Trần Nhật Linh
  Ngày gửi: 08h:28' 21-03-2017
  Dung lượng: 895.0 KB
  Số lượt tải: 337
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME
  TO OUR CLASS
  Unit 11: OUR GREENER WORLD
  Lesson 6: Skills 2
  Vocabulary
  president
  encourage
  organize
  exchange
  fair
  explanation
  chủ tịch
  khuyến khích
  sắp xếp
  trao đổi
  hội chợ
  giải trình
  A. organize

  B. fair

  C. president

  D. explanation

  E. encourage

  F. exchange

  1. giải trình

  2. sắp xếp

  3. khuyến khích

  4. hội chợ

  5. trao đổi

  6. chủ tịch

  M
  A
  T
  C
  H
  I
  N
  G
  Listening

  A NEW PRESIDENT WANTED
  3Rs Club
  *Are you creative?
  *Do you want our school to be a `green` place?
  *What will you do if you become the president?
  *Raise your voice and become our president?
  1. Listen and complete the table:
  Track 8.mp3
  recycling
  6A
  saving lights
  book
  6E
  bus
  gardening
  uniform
  2. Tick True or False:
  1. Mi thinks they can use the club fund to buy light bulds for classes. _____

  2. At book fairs, students can swap their new books. _____

  3. Nam thinks that it will be good if students go to school by bus. _____

  4. Students can grow vegetables in the school garden. _____

  5. Used uniform can be exchanged at uniform fairs. _____

  f
  T
  f
  f
  T
  (the money from selling things in bins)
  (used books)
  (flowers)
  WRITING
  3. Interview your classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs Club. Take note below.
  Name.....................................................................

  Idea 1.....................................................................

  Idea 2.....................................................................

  Idea 3.....................................................................
  Hoa
  Grow flowers and vegetables
  in school garden
  4. Write about your classmate’s idea in task 3. Do you think your classmate will be a good club president?
  1. His/her name and class
  2. Idea 1 + explanation/examples
  3. Idea 2 + explanation/examples
  4. Idea 3 + explanation/examples
  5. Will he/she be a good club president?
  Example:
  My friend’s name is Hoa.
  She is from class 6B. If she
  becomes the president of
  the 3Rs Club, firstly, she and
  her friends will grow flowers
  and vegetables in our school
  garden. We will have fresh
  vegetables and our school
  will be more beautiful.
  Homework:
  Learn vocabulary
  Practice all exercises
  Prepare for Looking Back & Project
  Good bye our class
  No_avatar

  rất hay

   

  No_avatar

   

   

   
  Gửi ý kiến