Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 16. Historical places

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: LÊ THY AN
  Ngày gửi: 09h:01' 21-03-2017
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 127
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  HOI KHANH PAGODA
  Chau Thoi
  Mountain Pagoda
  CU CHI TUNNEL
  Unit 16
  Historical places
  Speaking
  NEW WORD
  Maintenance/ˈmeɪntənəns/ sự giữ gìn
  Imperial/ɪmˈpɪəriəl/ thuộc hoàng đế
  Enclosure/ɪnˈkləʊʒə(r)/hàng rào vây quanh
  Heritage /ˈherɪtɪdʒ/: di sản
  Construction/kənˈstrʌkʃn/: sự xây dựng
  Comprise /kəmˈpraɪz/: bao gồm

  CHECKING NEW WORD
  /ˈmeɪntənəns/ sự giữ gìn
  /ɪmˈpɪəriəl/ thuộc hoàng đế
  /ɪnˈkləʊʒə(r)/hàng rào vây quanh
  /ˈherɪtɪdʒ/: di sản
  /kənˈstrʌkʃn/: sự xây dựng
  /kəmˈpraɪz/: bao gồm

  NEW WORD
  Admission/ədˈmɪʃn/ n: tiền vào cửa
  Forbidden/fəˈbɪdn/adj: cấm
  Conference/ˈkɒnfərəns/: hội nghị
  Reunification/ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn/n: sự thống nhất
  Bombardment/bɒmˈbɑːdmənt/n sự oanh tạc
  Chamber /ˈtʃeɪmbə(r)/ phòng
  CHECKING NEW WORD
  /ədˈmɪʃn/ n: tiền vào cửa
  /fəˈbɪdn/adj: cấm
  /ˈkɒnfərəns/: hội nghị
  /ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn/n: sự thống nhất
  /bɒmˈbɑːdmənt/n sự oanh tạc
   /ˈtʃeɪmbə(r)/ phòng
  Task 1
  A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner using his note
  Matching questions in column A with their answers in column B
  CHECKING
  Matching questions in column A with their answers in column B
  Matching questions in column A with their answers in column B
  Task 2: work in groups. You are tourist guides and give short introductions about 2 historical places for your friends
  Hue Imperial City
  Thong Nhat
  Conference Hall
  I`d like to introduce you all some features about Hue Imperial City. Hue is in Central Viet Nam. It is 654 km far from Ha Noi and 1071km from Ho Chi Minh City, and you can also get there by plane, about 45 minutes from Tan Son Nhat Airport.
         Hue was listed as a World Cultural Heritage by UNESCO in 1993. Hue was founded by the Nguyen Dynasty. The construction started in 1805 and completed in 1832. Hue comprises three sections: the Royal Citadel, the Imperial Enclosure and the Forbidden City.
          The City is open daily from 8:00 a.m to 4:30 p.m. and the admission fee is 55.000 VND per person.


  I`d like to introduce you the Thong Nhat Conference Hall.
  It is located in District 1. Ho Chi Minh City.
  The Hall was originally built in 1865 by the French. Then it was called the Presidential Palace. Later it’s called the Independence Palace. In February-1963, the building was heavily damaged by an air bombardment. And it was rebuilt and the reconstruction completed in 1966. After 1975, the building was called the Reunification Hall or the Thong Nhat Conference Hall.
  It has five floors with 100 beautifully decorated rooms and chambers.
  The Hall is open daily from 7:30 lo 11:00 a.m. and from 1:00 10 4:00p.m.
  The admission fee is 10.000 VND per person.


  HOMEWORK
  Learn vocabulary by heart.
  Prepare for the next lesson: C. Listening .
   
  Gửi ý kiến