Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 12. A vacation abroad

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Ngân
  Ngày gửi: 10h:30' 21-03-2017
  Dung lượng: 669.5 KB
  Số lượt tải: 36
  Số lượt thích: 0 người
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  please choose your number
  Lucky Number
  Write word “ hiếu khách” in EngLish
  Write word “ họ hàng” in EngLish
  Write word “ nặng” in EngLish
  Write word “ quà lưu niệm” in EngLish
  Write word “ bưu thiếp” in EngLish
  Write word “ viện bảo tàng” in EngLish
  Write word “ giúp đỡ” in EngLish
  Lucky Number
  Unit 12: cont`
  Period 77: Language focus
  Lộc Bắc, 2010
  I. Past progressive
  a. Form:
  S + was/were + V_ing.
  b. Usage: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả:
  Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm
  xác định/ cụ thể trong quá khứ
  Các trạng từ thường đi với thì này như: at this time
  yesterday/last week/ last month/ last year.
  At …..o’clock yesterday.
  Eg: I was learning English at this time yesterday.
  I was playing soccer at 3 o’clock yesterday.
  Một hành động đang diễn ra trong
  quá khứ thì hành động khác xen vào.
  Hành động xen vào chia ở thì QKĐ
  và thường có liên từ When ( khi)
  Hành động đang diễn ra
  (quá khứ tiếp diễn)
  Hành động đột nhiên xuất hiện(Quá khứ đơn)
  Eg:
  Last night, when she came, I was having dinner.
  Last night, I was having dinner when she came.
  or
  Hai hay nhiều hành động song song
  cùng xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ
  Thường đi với liên từ While ( trong khi)
  Eg:
  While I was watching TV, my father was reading newspaper.
  My father was reading newspaper while my mother
  was cooking meal.
  II. Exercise
  Look at the pictures. Say what each person
  was doing at eight o’clock last night.

  Ba was taking a shower at eight o’clock last night.
  Hoa was eating at eight o’clock last night.
  Bao was doing his homework at eight o‘clock last night.
  Nga was writing a letter at eight o’clock last night.
  Na was jogging at eight o’clock last night.
  Lan was talking to her grandmother
  at eight o’clock last night.
  2. Matching
  C
  F
  E
  B
  D
  A
  3. Look at these pictures and then use “always” with
  the present progressive tense to make
  the complaining sentences
  Bao is always forgetting his homework.
  Mrs. Nga is always losing her umbrella.
  Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.
  Nam is always watching TV.
  Na is always talking on the phone.
  Liem is always going out.
  III. Homework
  Learn by heart Form and Usage
  of the past progressive tense.
  How many festivals does your country have
  in one year?
  Goodbye and have a nice day .
   
  Gửi ý kiến