Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Ngày gửi: 11h:47' 31-03-2017
Dung lượng: 716.0 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG
Chào mừng các thầy,cô giáo
về dự giờ thăm lớp 11A1
Giâo viín :Nguy?n Th? KIm Nhung
Tiết 69:
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
BÀI CŨ:
1.Viết các bước tính đạo hàm bằng định nghĩa?
2.Viết các quy tắc tính đạo hàm?
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
HOẠT ĐỘNG NHÓM :
Câu 1:Hàm số sinx + x2 có đạo hàm là :
A.Cosx +2x B.sinx +2x C.cosx+x2 D.cos1 +2x
Câu 2:Hàm số y=sin3x có đạo hàm là:
A.cos3x B.3sinx C.3cosx D.3cos3x
Câu3: Hàm số y=sin(x+x2) có đạo hàm là:
A.cos(x+x2) B.sin(1+2x)
C. (1+2x)cos(x+x2) D.cos(1+2x)
Câu 4: Hàm số y=sin2x có đạo hàm là:
A.cos2x B.2sinx C.2cosx D.2sinxcosx
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
(sinu)’ = cosu.u’, u=u(x)
(sinx)’ = cosx, x  R
BÀI TẬP VỀ NHÀ :1,2,4abc,8
 
Gửi ý kiến