Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 21. Điều chế kim loại

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Khánh Ngọc
  Ngày gửi: 20h:55' 09-04-2017
  Dung lượng: 753.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ.
  Cho biết hiện tượng xảy ra khi ngâm một lá sắt vào dung d?ch CuSO4 ? Minh họa bằng phương trình phản ứng.
  sắt phản ứng với Cu2+ trong dd.
  CuSO4 + Fe ? FeSO4 + Cu

  Cu sinh ra có màu đỏ, ánh kim.
  Màu xanh của dung d?ch Cu2+ nhạt dần
  KIM LOẠI TRONG TỰ NHIÊN
  Đa số kim loại tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất, chỉ một số rất ít như vàng, platin tồn tại ở trạng thái tự do. Những khoáng vật và đất đá chứa hợp chất của kim loại gọi là quặng.
  Khoáng vật Florit (CaF2)  Quặng sắt trong tự nhiên
  CuFeS2
  Pyrit sắt (FeS2)

  Corindon (Al2O3 + .)
  Bài 21: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.
  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.

  I-Nguyên tắc điều chế kim loại.
  Khử ion dương kim loại trong h?p ch?t thành kim loại tự do.
  Mn+ + ne ?M
  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.


  II-Các phương pháp điều chế kim loại.
  1)Phương pháp thuỷ luyện.
  2)Phương pháp nhiệt luyện.
  3)Phương pháp điện phân.
  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.


  II.Các phương pháp điều chế kim loại:
  1)Phương pháp thuỷ luyện:
  a.Nguyên tắc: dùng kim loại tự do có tính khử mạnh hơn để khử ion dương kim loại khác trong dung dịch muối.
  b.Mục đích: điều chế các kim loại có tính khử yếu trong phòng thí nghiệm.
  TD: Zn + CuSO4 ? ZnSO4 + Cu
  Cu + 2AgNO3 ? Cu(NO3)2 + 2Ag

  +2
  0
  +1
  0
  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.


  II.Các phương pháp điều chế kim loại.
  2)Phương pháp nhiệt luyện:
  a.Nguyên tắc: dùng chất khử C, CO, H2 kim loại (Al). để khử ion dương kim loại trong hợp chất oxit ở nhiệt độ cao.
  b.Mục đích:điều chế các kim loại có tính khử trung bình và yếu (kim loại sau Al) trong công nghiệp.
  TD: CuO + H2 ? Cu + H2O

  3Fe3O4 + 8Al ? 4Al2O3 + 9Fe

  t0
  to
  +2
  0
  0
  + 8/3

  II-Các phương pháp điều chế kim loại.
  3)Phương pháp điện phân:
  a.Nguyên tắc: dùng dòng điện 1 chiều trên catot để khử cation kim loại trong hợp chất
  b.Mục đích: điều chế hầu hết các kim loại.  II-Các phương pháp điều chế kim loại.
  3)Phương pháp điện phân:
  Diện phân hợp chất nóng chảy: dđiều chế kim loại có tính khử mạnh (Kim lo?i nhĩm IA, IIA v Al)
  Vd : điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na.

  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.  NaCl(nc) ? Na+ + Cl-
  Catot (-) Anot(+)
  Ion Na+ bị khử Ion Cl- bị oxi hóa
  Na + + e ? Na 2Cl - ? 2e + Cl2


  2NaCl ? 2Na + Cl2
  đp nc
  +1
  0
  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.


  II-Các phương pháp điều chế kim loại.
  3)Phương pháp điện phân:
  Điện phân dung dịch muối: điều chế kim loại có tính khử trung bình và yếu (sau Al) .


  Vd: điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế Cu.

  CuCl2 → Cu + Cl2
  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.


  Vd: điện phân dung dịch CuSO4 để điều chế Cu.
  CuSO4 ? Cu 2+ + SO4 2 -
  (H2O)
  Catot (-) Anot (+)
  (Cu2+ , H2O) (SO4 2 - , H2O)
  Ion Cu2+ bị khử H2O bị oxi hóa
  Cu2+ + 2e ? Cu 2H2O ? 4H+ + O2 + 4e

  2CuSO4 + 2H2O ? 2Cu + O2 +2H2SO4


  đp
  +2
  0
  ĐỊNH LUẬT FARADAY
  C?NG C?
  Câu 1: Điện phân dung dịch muối CuSO4 trong thời gian 1930 giây thu được 1,92g Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là:
  A. 3,0A. B. 4,5A.
  C. 1,5A. D. 6,0A.
  Câu 2: Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về
  A. cực dương và bị oxi hoá. B. cực dương và bị khử.
  C. cực âm và bị oxi hoá. D. cực âm và bị khử.
  Câu 3: Khi điện phân dung dịch hỗn hợp gồm KCl, FeCl3 và CuCl2 thì thứ tự bị khử ở catot là
  A. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O. B. Fe3+, Cu2+, H2O.
  C. Cu2+, Fe3+, Fe2+, H2O. D. Fe3+, Cu2+, Fe2+, K+.
  Cu 4: Từ dd CuCl2, có mấy cách để điều chế kim loại Cu ?
  a. 1 cách.
  b. 2 cách.
  c. 3 cách.
  Cách 1 : điện phân dd CuCl2.

  .
  Cách 2 : dùng kim loại có tính
  khử mạnh hơn khử ion Cu2+ trong dd.

  Cách 3 : chuyển
  CuCl2 Cu(OH)2 CuO
  sau đó dùng CO, H2 ,.để khử CuO ở nhiệt độ cao.

  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.

  I .Nguyên tắc điều chế kim loại.
  M n+ + ne ? M

  II. Các phương pháp điều chế kim loại.
  1)Phương pháp thuỷ luyện.
  2)Phương pháp nhiệt luyện.
  3)Phương pháp điện phân.

   
  Gửi ý kiến