Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Ôn tập Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Hải Lý
  Ngày gửi: 22h:04' 19-04-2017
  Dung lượng: 1'020.5 KB
  Số lượt tải: 80
  Số lượt thích: 1 người (Hà Hải Lý)
  Chuyên đề ôn tập
  Toán 8
  Trường THCS Đông Hòa
  Ôn tập chương IV
  I. Kiến thức cần nhớ
  1. Tính chất của bất đẳng thức
  Hệ thức dạng a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) là bất đẳng thức.
  Bài tập: Điền dấu (<, > , ?, ?) thích hợp vào ô vuông:
  <

  <

  >

  <

  Các tính chất của bất đẳng thức :
  1.Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  2.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  3.Tính chất bắc cầu của thứ tự
  Ôn tập chương IV
  I. Kiến thức cần nhớ
  1. Tính chất của bất đẳng thức
  * Hệ thức dạng a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) là bất đẳng thức.
  * Các tính chất của bất đẳng thức :
  - Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  - Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  - Tính chất bắc cầu của thứ tự
  Bài 2 . Cho a > b . So sánh :
  2a – 5 và 2b – 5
  4 – 3a và 4 – 3b

  Bài 1. Cho a < b . Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng ?
  a2 < b2 B. ac < bc

  C. a – b >0 D. a – c< b – c
  Giải :
  a). Vì a > b , 2 > 0
  => 2a > 2b ( tc liên hệ giữa thứ tự và phép nhân)
  => 2a – 5 > 2b – 5 (tc liên hệ giữa thứ tự và phép cộng)
  Vậy 2a – 5 > 2b – 5
  b). Vì a > b , -3 < 0
  -3a < -3b (tc liên hệ giữa thứ tự và phép nhân)
  4 - 3a < 4 – 3b (tc liên hệ giữa thứ tự và phép cộng) Vậy 4 – 3a < 4 – 3b
  Ôn tập chương IV
  I. Kiến thức cần nhớ
  1. Tính chất của bất đẳng thức
  2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  *Bất phương trình dạng ax + b < 0 ( hoặc ax + b > 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
  *Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
  a) Quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó
  b) Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0 , ta phải :
  Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương ;
  Đổi chiều của bất phương trình nếu số đó âm.
  * Tập nghiệm và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
  )
  a
  ]
  a
  (
  a
  [
  a
  Ôn tập chương IV
  Ôn tập chương IV
  I. Kiến thức cần nhớ
  1. Tính chất của bất đẳng thức
  2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  *Bất phương trình dạng ax + b < 0 ( hoặc ax + b > 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
  *Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
  a) Quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó
  b) Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0 , ta phải :
  Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương ;
  Đổi chiều của bất phương trình nếu số đó âm.
  * Tập nghiệm và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
  Gi?i:
  ? 2 - x < 20
  ? -x < 20 - 2
  ? -x < 18
  ? x > -18
  Vậy tập nghiệm của BPT là: {x / x > -18}
  0
  Ôn tập chương IV
  Ôn tập chương IV
  Ôn tập chương IV
  I. Kiến thức cần nhớ
  1. Tính chất của bất đẳng thức
  2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  *Bất phương trình dạng ax + b < 0 ( hoặc ax + b > 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
  *Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
  a) Quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó
  b) Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0 , ta phải :
  Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương ;
  Đổi chiều của bất phương trình nếu số đó âm.
  * Tập nghiệm và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
  Bài 3: Tìm x sao cho:
  a) Giá trị của biểu thức 5 - 2x là số duương.
  d) Giá trị của biểu thức x2 + 1 không
  lớn hơn giá trị của biểu thức (x - 2)2
  Bài 3 : Tìm x sao cho:
  a) Giá trị của biểu thức 5 - 2x là số dưuơng.
  d) Giá trị của biểu thức x2 + 1 không lớn hơn giá trị
  của biểu thức (x - 2)2
  Giải
  1,5đ
  1,5đ

  Phiếu học tập
  I. Kiến thức cần nhớ
  1. Tính chất của bất đẳng thức
  2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  Ôn tập chương IV
  3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  - Bỏ dấu giá trị tuyệt đối
  Bằng cách xét xem biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối duơng hay âm khi nào, áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để bỏ giá trị tuyệt đối
  Muốn giải phuương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta làm nhuư sau :
  Bài 1: Giải phuong trình:
  Ix + 2I = 2x - 10
  Khi c?ng cùng một số vào hai v? c?a BĐT ta được BĐT mới cùng chiều với BĐT đã cho
  Hai bất phương
  trình có cùng
  tập nghiệm
  Khi chuyển một hạng
  tử của BPT từ vế này
  sang vế kia ta phải
  đổi dấu hạng tử đó
  Khi nhân hai vế của BPT với cùng một số dương khác 0, ta phải:
  Giữ nguyên chiều BPT nếu số đó dương;
  Đổi chiều BPT nếu số đó âm
  I. Kiến thức cần nhớ
  Ôn tập chương IV
  II. Luyện tập
  Rút gọn biểu thức A
  Tính giá trị của A khi Ix + 3I = 5
  Tìm các giá trị của x để A nhận giá trị nguyên .
   
  Gửi ý kiến