Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit12-A closer look 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Phong Dinh
  Ngày gửi: 07h:48' 21-04-2017
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher: Huynh Phong Dinh
  Lesson 2: A CLOSER LOOK 1
  WELCOME TO OUR CLASS 9/1
  Unit 12 - MY FUTURE CAREER
  craftsman
  physicist
  opera singer
  fashion designer
  pharmacist
  architect
  businesswoman
  mechanic
  1. She dreams of becoming a _____________ because she
  really likes physics.
  2. He has a talent for fixing things, so he is an excellent
  _____________.
  3. My father is running a pharmacy. He is a _____________.
  4. He wants to become a _____________. He’s very interested
  in fashion and design.
  5. As a(n) _____________, he has many opportunities to
  perform in the Grand Theatre.
  6. Working as an _____________, they design buildings.
  7. They have won many big contracts. They are successful
  _____________.
  8. Working with skilled _______________________ in a pottery village, I learnt a lot about the art form.
  2. Fill each blank with a suitable job from 1 ,
  adapting them where necessary.
  opera singer architect mechanic fashion designer tour guide pharmacist businesswoman craftsman physicist
  physicist
  mechanic
  pharmacist
  fashion designer
  opera singer
  architect
  businesswomen and businessman
  craftsmen and craftswomen
  1. Throughout his teaching _____________, he worked as
  a teacher, a researcher and a textbook writer.
  2. His ___________ was becoming boring, so he decided
  to continue with his studies.
  3. If you want to enter the teaching ______________, you
  need to get a teaching degree.
  4. She took a different _____________ when she gave up
  nursing and became a yoga teacher.
  b. Fill each gap with a word/phrase in 3a.
  career
  job
  profession
  career path
  No_avatar

  Sáng mắt vì $

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng