Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ôn tập Chương II. Góc

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dark Amedu Dragon
  Ngày gửi: 09h:34' 17-05-2017
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  BĐTD: CHƯƠNG II: GÓC
  Bi 1: Mỗi hình sau ứng với những kiến thức nào đã học?
  Nửa mặt phẳng bờ a
  Góc nhọn
  và điểm M nằm trong góc
  Góc vuông
  Góc tù
  Góc bẹt
  Hai góc kề bù
  Hai góc phụ nhau
  Tia Ot l phân giác của góc
  Tam giác ABC
  Đường tròn ( O,R)
  Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng ? (15s)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Góc 650 và góc nào sau đây là hai góc phụ nhau?
  1150
  250
  350
  450
  Đáp án: B) 250
  ( T?ng s? do hai gúc ph? nhau b?ng 900)
  Bài 2: Bài tập trắc nghiệm
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s)
  Đáp án: B và D
  Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và OZ
  Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
  Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
  .
  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có
  Khi đó:
  Ot là tia phân giác của góc xOy
  Số đo góc xOt là:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s)
  A) 500
  B) 650
  C) 900
  D) 1150
  Đáp án: B) 650
  Vì tia Ot là phân giác của góc xOt nên
  Câu 4: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s)
  Số đo góc x`Oy là:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  A) 500
  B) 650
  C) 900
  D) 1150
  Đáp án: A) 500
  1300
  Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa Ox, vẽ hai tia Ox, Oz sao cho: và
  O
  x
  y
  z
  600
  1200
  a) Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOz?
  b) Vẽ tia Ot là phân giác của góc yOz. Chứng tỏ góc xOt là góc vuông?
  t
  b) Chứng minh góc xOt là góc vuông?
  600
  Tia Ot là phân giác của góc yOz
  tia Ot nằm giữa 2 tia Oy, Oz
  Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có
  (1)
  (2)
  Hướng dẫn học ở nhà:
  Ôn l¹i kiÕn thøc ®· häc
  Xem l¹i lêi gi¶i c¸c bµi ®· lµm,
  Lµm bµi tËp: 34; 35; 37 (SGK/87) 31; 32 (SBT/58)
  *Lưu ý: Cần có lý luận và biểu thức tính trong trình bày lời giải.
  TiÕt sau chuÈn bÞ kiÓm tra 45 phót (mang compa, th­íc ®o gãc)
  Vì tia Ot là phân giác của góc yOz nên
  Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có
   tia Ot nằm giữa 2 tia Oy và Oz


  Thay số được:


  Vậy góc xOt là góc vuông
   
  Gửi ý kiến