Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Dung
  Ngày gửi: 21h:43' 19-05-2017
  Dung lượng: 7.0 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người


  W A R M
  S U G A R
  B L U E
  B L A C K
  L I O N
  T E N N I S
  J O G
  1. It has 4 letters, what’s the weather’s like in the spring?
  2. It has 5 letters, What’s made of cane?
  3.It has 4letters,what colour is this?
  4.It has 5 letters,what word opposites of “white”?
  5.It has 4letters,what animal is this?
  6.It has 6letters,what sport is this?
  7.It has 3letters,what do they do?
  What is the key word?
  1. Vocabulary
  = join
  (to) take part in
  a participant :
  a competition :
  (to) win the prize :
  (to) increase :
  (to) organize :
  người tham gia
  cuộc thi/cuộc đua
  giành giải thưởng
  gia tăng
  tổ chức
  Unit 13-Activities
  Lesson 3: A4 (Page 132)
  Walking For Fun =
  WFF :
  Đi bộ cho vui
  Walk-to-school =
  WTS :
  Đi bộ tới trường
  :tham gia
  take part in
  participant
  competition
  win the prize
  increase
  ‘What and Where’
  organize
  Unit 13-Activities
  Lesson 3: A4 (Page 132)
  a.Walking is fun, easy and inexpensive activity.
  b.Many people volunteer to take a walk instead of taking motorbike or bicycle trips.
  c.In school there are many different sports activities.
  d.The number of participants increase every week.
  e.The regularly activity of the club is a 5 km walk to the beach.
  3.
  4.
  5.
  2.
  1.
  Ordering statements prediction
  Answer the questions:
  What sports activity does the writer take part in?
  b) Why did the school children organize the WFF?
  c) What are the two activities of the club?
  d) How far is it from the school to the beach?
  e) Which day of the week is the WTS day of the club?
  f) Who often takes part in the WTS day?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  A
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  B
  Lucky Numbers
  a.What sport activity does the writer take part in?
  He takes part in Walking For Fun.
  b. Why did the school children organize the WFF?
  Their school team won the first prize; they were so happy and wished to keep the activity.
  c. What are the two activities of the club?
  One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning;
  and another activity is walk- to- school day.
  d/ How far is it from the school to the beach?
  It`s 5 km from school to the beach.
  e.Which day of the week is the WTS day of the club?
  Wednesday is the WTS day
  f.Who often takes part in the WTS day?
  Members living near school often take part in the WTS day.
  lucky number
  Answer the questions:
  What sports activity does the writer take part in?
   He takes parts in Walking For Fun/ walking.
  b) Why did the school children organize the WFF?
   The writer’s school team won the first prize;
  they were so happy and wanted to keep the activity.
  c) What are the two activities of the club?
   One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning; and the other is walk- to- school day.
  d) How far is it from the school to the beach?
   It’s 5 km from school to the beach.
  e) Which day of the week is the WTS day of the club?
   Wednesday is the WTS day.
  f) Who often takes part in the WTS day?
   Members living near school often take part in the WTS day.
  The club"(1) …........For Fun" at my school team(2) …… ....the first prize in the district walking (3) ……............. last year. The two activities of the club are a 5 km walk to the beach on Sunday morning and a walk- to- school day. (4)………… living near school volunteer to take a walk every(5)………… Walking is a (6) …..., easy and inexpensive activity and it is suitable for everybody.
  Walking
  won
  Members
  Wednesday
  competition
  fun
  Gap fill
  inexpensive
  For everyone
  easy
  fun
  healthy
  What are the
  benefits of walking?
  Do you like walking? Why or why not?
  1- Walking improves your fitness
  2-Walking helps your immunity
  4- Walking helps you sleep well.
  3- Walking strengthens your bones.
  [i`mju:niti]
  Homework
  Answer the questions again (p.132).
  Learn by heart new words
  Write the benefits of walking
  - Prepare:B1,2
  Thank you very much
   
  Gửi ý kiến