Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh Lan
  Ngày gửi: 21h:54' 10-07-2017
  Dung lượng: 13.5 MB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG IV: SINH SẢN
  A – SINH SẢN Ở THỰC VẬT
  BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
  Sinh sản vô tính
  Sinh sản hữu tính
  I.
  1.
  Khái niệm
  Khái niệm
  là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
  Sinh sản hữu tính
  I.
  Khái niệm
  2.
  Đặc trưng
  Luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giao tử đực và cái tạo nên cá thể mới, luôn có sự trao đổi và tái tổ hợp của hai bộ gen.
  Luôn gắn liền với giảm phân tạo giao tử
  P:AA

  F1:AA
  P: Aa × Aa

  F1: AA: Aa: aa
  Sinh sản vô tính
  Sinh sản hữu tính
  c
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  4.
  Quá trình hình thành hạt, quả
  a. Hình thành hạt
  Quả
  Hoa
  Hạt
  a
  b
  Đâu là cơ quan sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết?
  Cấu tạo hoa
  4
  5
  7
  8
  2
  1
  H42a. Cấu tạo của hoa
  10
  ĐÀI HOA
  TRÀNG HOA
  BAO PHẤN
  CHỈ NHỊ
  ĐẦU NHỤY
  VÒI NHỤY
  NOÃN
  9
  BẦU NHỤY
  3
  6
  NHỊ HOA
  NHỤY HOA
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  1.
  Hoa có cả nhị và nhuỵ là hoa lưỡng tính
  Hoa đơn tính là gì? Cho VD?
  Hoa đơn tính: chỉ có nhuỵ hoặc nhị trên một hoa
  Các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  Hình thành hạt phấn và túi phôi
  thụ phấn
  thụ tinh
  tạo quả, kết hạt
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
  2.
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
  2.
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  2.
  Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
  a. Sự hình thành hạt phấn
  Hạt phấn
  Tế bào sinh sản
  Tế bào sinh ống phấn
  Giảm phân
  Nguyên phân
  4 bào tử đực (n)
  Mỗi bào tử (n)
  Sự hình thành hạt phấn
  Tế bào mẹ hạt phấn (2n)
  Hạt phấn (1 tb sinh sản+ 1 tb sinh ống phấn)
  VỊ trí: diễn ra trong bao phấn
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  2.
  Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
  b. Sự hình thành túi phôi
  Túi phôi
  tb đối cực
  tb nhân cực
  tb trứng
  tb kèm
  TB mẹ túi noãn (2n)
  Giảm phân
  Sự hình thành túi phôi
  Nguyên phân 3 lần
  4 bào tử cái (n)
  3 tiêu biến +1 đại bào tử sống sót
  Túi phôi 8 tb
  (3 tb đối cực, tb nhân cực 2n, 1 tb trứng, 2 tb kèm)
  VỊ trí: diễn ra trong bầu nhuỵ
  Thụ phấn là gì?
  Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ của hoa cùng loài
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  3.
  Quá trình thụ phấn và thụ tinh
  a. Thụ phấn
  2 hình thức: tự thụ phấn và thụ phấn chéo
  Thụ phấn
  Tại sao gọi là tự thụ phấn và thụ phấn chéo?
  Sự thụ phấn chéo được thực hiện nhờ tác nhân nào?
  Nhờ gió
  Côn trùng
  Động vật
  Người
  Các hình thức thụ phấn chéo
  Là sự hợp nhất nhân của giao tử đực và nhân của tế bào trứng trong túi phôi tạo hợp tử 2n, khởi đầu của cá thể mới
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  3.
  Quá trình thụ phấn và thụ tinh
  b. Thụ tinh
  Thụ tinh là gì?
  Diễn biến quá trình thụ tinh: 2 giai đoạn
  Gđ 1: nảy mầm của hạt phấn

  Hạt phấn
  Tb sinh sản
  NP
  2………..
  Tb ống phấn
  …………
  Nảy mầm
  Gđ 2: thụ tinh
  1 tinh tử + nhân trung tâm -> ………......(3n)

  Tinh tử còn lại +……………-> hợp tử(2n)
  ống phấn
  tinh tử
  nội nhũ
  tb trứng
  Thụ tinh kép
  Tại sao người ta gọi đó là thụ tinh kép?
  vì 2 tinh tử cùng tham gia quá trình thụ tinh
  c
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  4.
  Quá trình hình thành hạt, quả
  a. Hình thành hạt
  Noãn chưa thụ tinh
  Noãn đã thụ tinh
  Bầu nhuỵ
  a
  b
  Hạt được hình thành từ đâu
  Hình a. Hạt ngô đã bóc vỏ
  1. Phôi gồm
  a) Lá mầm b) Chồi mầm
  c) Thân mầm d) Rễ mầm
  2. Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ
  Noãn đã thụ tinh
  hạt
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  4.
  Quá trình hình thành hạt, quả
  a. Hình thành hạt
  Hạt do noãn đã được thụ tinh( chứa hợp tử và TB tam bội) phát triển thành. Hợp tử phát triển thành phôi, tế bào tam bội phân chia tạo nội nhũ nuôi dưỡng phôi phát triển.
  Hình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ
  Phôi gồm:
  Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ
  Chồi mầm
  Thân mầm d) Rễ mầm
  Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏ
  1. Phôi gồm
  a) Lá mầm b) Chồi mầm
  c) Thân mầm d) Rễ mầm
  2. Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ
  Có 2 loại hạt: hạt có nội nhũ và không có nội nhũ
  a
  b
  Tại sao hạt lúa sau khi sát thành gạo thì không có khả năng nảy mầm?
  b
  c
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  4.
  Quá trình hình thành hạt, quả
  b. Hình thành quả
  Noãn chưa thụ tinh
  Vòi nhuỵ
  Bầu nhuỵ
  a
  Quả được hình thành từ đâu
  II.
  Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
  4.
  Quá trình hình thành hạt, quả
  b. Hình thành quả
  Quả do bầu nhuỵ sinh trưởng dày lên tạo thành
  Quả không có thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính
  Quả đơn tính
  Thụ tinh
  Không
  thụ tinh
  Quả không có hạt chưa hẳn là quả đơn tính vì hạt có thể bị thoái hoá
  So sánh sự khác nhau giữa quả xanh và quả chín
  Quả chín: biến đổi màu, mùi vị, độ cứng
  c. Sự chín của quả
  Vai trò của quả:
  + Bảo vệ hạt và giúp phát tán, duy trì nòi giống
  + Cung cấp chất dinh dưỡng: vitamin, đường,
  khoáng chất cho con người.
  ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
  Điều khiển tốc độ chín của quả bằng điều chỉnh cường độ hô hấp và điều chỉnh hàm lượng etylen
  LUẬT CHƠI
  BTC sẽ đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn phương án A, B, C, D. Thời gian suy nghĩ và hội ý cho từng câu hỏi là 15 giây. Hết thời gian quy định người chơi đưa ra đáp án trả lời.
  Câu 2: Sự thụ tinh là:
  a. Sự kết hợp giữa hoa đực và hoa cái
  b. Sự hòa làm một của hai giao tử đực và cái
  c. Sự lớn lên của hợp tử
  d. Là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân tế bào trứng trong
  Túi phôi để hình thành nên hợp tử, khởi đầu của cá thể mới.
  Câu 1
  Đáp án
  D

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2:
  Đáp án
  C

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Điều nào sau đây đúng khi nói về sự phát triển của thể giao tử đực
  A: tế bào trong bao phấn giảm phân tạo 4 bào tử(n), 3 bào tử tiêu biến, một bào tử nguyên phân tạo hạt phấn
  B: tế bào trong noãn giảm phân tạo 4 bào tử (n), mỗi bào tử nguyên phân tạo hạt phấn
  C: tế bào trong bao phấn giảm phân tạo 4 bào tử(n), mỗi bào tử nguyên phân tạo hạt phấn
  Trong các loại hoa sau đây, hoa nào là hoa đơn tính
  A: hoa mướp, hoa bưởi, hoa đu đủ
  B: hoa mướp, hoa đu đủ, hoa ngô
  C: hoa ngô, hoa ổi, hoa đu đủ
  D: hoa mướp, hoa lúa, hoa đu đủ
  Câu 3:
  Đáp án
  B

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  Những loài nào sau đây có sinh sản hữu tính:
  A: ngô, khoai lang, nhãn, táo
  B: ngô, sắn dây, bí đỏ, táo
  C: nhãn, táo, bí đỏ, thanh long
  D: khoai tây, thanh long, ngô
  Câu 4:
  Đáp án
  C

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quả (hạt)
  Đế hoa phù to
  Quả
  Cuống hoa
  Quả giả:phần cùi thịt không phải phát triển lên từbầu nhụy mà là từ một số mô cận kề.
  Đế hoa lõm
  Quả
   
  Gửi ý kiến