Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  chương mở đầu - những nguyên lý cơ bản của chủ nghãi Mác - Lênin

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: trần ngọc hoa
  Ngày gửi: 21h:41' 12-07-2017
  Dung lượng: 667.4 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG MỞ ĐẦU
  Nhập môn
  những nguyên lý cơ bản
  của chủ nghĩa Mác - Lênin
  ThS Trần Ngọc Hoa
  GiỚI THIỆU VÀ LÀM QUEN VỚI SINH VIÊN
  Giới thiệu
  Tên GV: Ths. Trần Ngọc Hoa
  Email: hoant@upes.edu.vn
  ĐT: 0909 64 11 35
  Khoa: LLCT và NVSP
  2. Làm quen sinh viên
  SV tự giới thiệu
  CÁC MÁC
  P. ĂNGGHEN
  V.I.LÊNIN
  Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  I. Khái lược về
  chủ nghĩa Mác - Lênin
  ThS Trần Ngọc Hoa
  1. Chủ nghĩa Mác - Lênin
  và ba bộ phận cấu thành
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Chủ nghĩa Mác - Lênin là gì?
  Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Ba bộ
  phận cấu
  thành
  chủ nghĩa
  Mác - Lênin
  TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
  KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Triết học nghiên cứu gì? Kinh tế chính trị nghiên cứu gì? Chủ nghĩa xã hội nghiên cứu gì?
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Đối
  tượng
  nghiên
  cứu
  của
  triết
  hoc
  Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất của thế giới; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn.
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Đối tượng
  nghiên cứu
  của
  kinh tế
  chính trị
  Kinh tế chính trị nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là quy luật kinh tế trong xã hội TBCNn chủ
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Đối tượng
  nghiên cứu
  của
  chủ nghĩa
  xã hội
  khoa học
  CNXH khoa học nghiên cứu những quy luật khách quan của quá trình cách mạng XHCN.
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Từ đối tượng nghiên cứu của
  chủ nghĩa Mác - Lênin ta thấy:
  CN Mác là hệ thống khoa học thống nhất - đó là khoa học về sự nghiệp giải phóng con người.
  ThS Trần Ngọc Hoa
  2. Khái lược về sự ra đời và phát
  triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
  a/ Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời CN Mác.
  b/ Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác.
  c/ Giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác.
  d. Chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng
  ThS Trần Ngọc Hoa
  a) Những điều kiện, tiền đề
  của Chủ nghĩa Mác - Lênin
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Điều kiện
  kinh tế
  xã hội
  Mâu thuẫn TS >Thể hiện bằng các cuộc đấu tranh
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Đặt ra yêu cầu phải có lí luận soi đường cho giai cấp công nhân
  Điều kiện kinh tế xã hội như vậy đã đặt ra yêu cầu gì?
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Các Mác đã kế thừa những tiền đề lý luận sau:
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Tiền đề khoa học tự nhiên
  Các Mác đã kế thừa những tiền đề khoa học tự nhiên sau:
  Những năm 40 của thế kỷ XIX.
  CNTB ở Tây Âu
  GCCN là lực lượng
  chính trị
  chống lại GCTS
  CÁC CUỘC NỔI DẬY,
  KHỞI NGHĨA

  ANH; PHÁP; ĐỨC…
  CẦN CÓ
  HỌC THUYẾT
  DẪN ĐƯỜNG
  CHO CUỘC
  ĐẤU TRANH
  CỦA
  GIAI CẤP
  VÔ SẢN
  Xuất hiện nhu cầu hình thành PTSX mới
  XUẤT HiỆN MỘT SỐ
  HỌC THUYẾT TiẾN BỘ
  NHỮNG THÀNH TỰU
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  CHỦ NGHĨA MÁC
  ĐÃ ĐỦ ĐiỀU KiỆN
  ĐỂ XUẤT HIỆN

  NHỮNG ĐiỀU KiỆN LịCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MÁC.
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  C. MÁC (1818 – 1883)
  + Người Đức; gia đình trí thức, Kitô
  Chịu ảnh hưởng:
  CMTS Pháp – Chủ nghĩa DCCM
  Tư tưởng nhân đạo, yêu tự do.
  Chủ nghĩa vô thần từ nhà trường
  + Học ĐH Bon, ĐH Tổng hợp Berlin
  và bảo vệ Tiến sĩ 1841.
  + Bắt đầu sự nghiệp từ nghề làm báo
  Ph.Ănghen (1820 -1895)
  + Người Đức, con chủ xưởng dệt.
  Căm ghét sự chuyên chế, độc đoán.
  Có ý tự học và nghiên cứu khoa học
  Tham gia nhóm Hêghen trẻ
  Chịu ảnh hưởng Phơbách về tư
  tưởng vô thần.
  + Có tinh thần dân chủ cách mạng,
  tham gia phong trào công nhân
  và viết báo
  1842 hai ông là nhà duy tâm triết học và dân chủ cách mạng về chính trị
  1843
  chuyển sang
  CNDV và CNCS
  C.MÁC
  + Bàn về vấn đề Do Thái
  + Góp phần phê phán triết
  học pháp quyền Hêghen
  + Lời nói đầu (Niên giám
  Đức – Pháp)
  ĂNGGHEN
  +Lược thảo phê phán
  khoa kinh tế chính trị
  + Tình cảnh nước Anh
  + Tômát Cáclây
  + Quá khứ và hiện tại
  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ ĂNGGHEN
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Từ 1844
  đến 1848
  Hai ông
  đề xuất
  những
  nguyên lý
  triết học
  DVBC

  DVLS
  Bản thảo kinh tế – triết học
  (năm 1844)
  Gia đình thần thánh
  (tháng 2 – 1845)
  Hệ tư tưởng Đức
  (Cuối 1845 đầu 1846)
  Sự khốn cùng của triết học
  (1847)

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  (2-1848)
  Chủ nghĩa Mác
  được trình bày
  như một chỉnh thể
  các quan điểm lý luận
  nền tảng với ba bộ phận
  hợp thành của nó.

  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ ĂNGGHEN
  Hai ông tiếp tục tham gia hoạt động
  chính trị trong phong trào công nhân thế giới

  Giai đọan bổ sung
  và phát triển
  lý luận triết học.
  Đấu
  tranh
  giai
  cấp

  Pháp
  Ngày mười tám tháng sương mù
  của Lui Bônơpáctơ
  Nội chiến ở Pháp

  Phê
  phán
  cương
  lĩnh
  Gôta.
  Bộ

  bản
  Nguồn gốc của gia đình,
  của chế độ tư hữu
  và của nhà nước
  Chống
  Duyrinh

  Phoiơbắc
  và sự cáo chung
  của triết học
  cổ điển Đức…
  Biện
  chứng
  của
  tư nhiên

  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ ĂNGGHEN
  Sự phát triển của khoa học tự nhiên -> khủng hoảng thế giới quan -> vật chất tiêu tan, CNDT chống CNDV
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Thời kỳ 2: từ 1907-1017: tổng kết toàn bộ thành tựu khoa học tự nhiên cuối XIX đầu XX, tổng kết sự kiện lịch sử -> đưa ra định nghĩa vật chất , quan hệ vật chất và ý thức, tồn tại xã hội và ý thức xã hội …, vai trò của ĐCS, xây dựng chủ nghĩa xã hội
  ThS Trần Ngọc Hoa
  CNTB
  TỰ DO
  CẠNH TRANH
  CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC
  C.MÁC
  ANGGHEN
  LÊNIN
  Giải quyết
  triệt để
  vấn đề
  cơ bản của
  triết học.


  Sự lãnh đạo
  chính trị
  và tư tưởng
  của Đảng
  Cộng sản.
  Phát triển
  lý luận
  nhận thức
  Các quy luật
  và các
  phạm trù
  cơ bản
  của PBC DV
  Quy luật
  phát triển
  của
  CNTB
  độc quyền
  Quy luật
  hình thành
  xã hội mới -
  XHCN
  Về thời kỳ
  quá độ
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  ThS Trần Ngọc Hoa
  Hết
  ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH
  1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất,
  2. Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về ý thức và mối quan hệ giữa vât chất và ý thức, ý nghĩa phương pháp luận
  3. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
  4. Làm rõ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Ý nghĩa phương pháp luận.
  5. Làm rõ các cặp phạm trù cái riêng- cái chung; nguyên nhân – kết quả; tất nhiên – ngẫu nhiên. Ý nghĩa phương pháp luận
  6. Làm rõ cặp phạm trù: nội dung – hình thức, bản chất – hiện tượng; khả năng – hiện thực. Ý nghĩa phương pháp luận
  7. Làm rõ nội dung quy luât từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận
  8. Làm rõ nội dung quy luật về sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận
  9. Quy luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận
  10. Làm rõ vấn đề thực tiễn, vấn đề nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
  11. Làm rõ con đường biện chứng của nhận thức chân lý
  12. Sản xuất vật chất, phương thức sản xuất và vai trò của sản xuất vật chất, phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
  13. Quy luật sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
  14. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

  15. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
  16. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
  17. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của đối kháng giai cấp
  18. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
  19. Con người và bản chất con người
  20. Quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo ra lịch sử của quần chúng nhân dân
  21. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
  22. Làm rõ khái niệm hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa, tại sao hàng hóa có 2 thuộc tính đó
  23. Lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
  24. Lịch sử ra đời của tiền, bản chất của tiền, chức năng của tiền
  25. Làm rõ nội dung quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát, quy luật giá trị.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓