Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phương Thảo
  Ngày gửi: 22h:04' 16-07-2017
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  Trường Cao Đẳng Công Thương Hà Nội

  Công thức tính Nhiệt lượng
  GV: Nguyễn Thị Phương Thảo
  Hoàn thành các ô trống trong bảng sau
  Cân
  Thước
  Không có
  A = F. s
  Không có
  Bài này sẽ cung cấp cho các em công thức tính nhiệt lượng
  Tiết 9. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I/ NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
   Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc ba yếu tố .
  Khối lượng của vật
  Độ tăng nhiệt độ của vật
  Chất cấu tạo nên vật
  1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.
  C1: Trong thí nghiệm này, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi ? Tại sao phải làm như thế ?
  Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật được giữ giống nhau; khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.
  1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật
  Hoàn thành bảng 24.1
  1/2
  1/2
  Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I/ NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?
  Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
  2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.

  C3: Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?
  Phải giữ khối lượng, chất làm vật không đổi. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước.
  2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.

  C4: Trong thí nghiệm này thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?
  Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhau.
  Hoàn thành bảng 24.2
  1/2
  1/2
  Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I/ NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  C5: Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?
  Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
  3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và chất làm vật.
  ( Điền dấu < , > , = vào ô trống )
  >
  3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và chất làm vật
  C6. Trong thí nghiệm này, những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi ?
  Khối lượng, độ tăng nhiệt độ không đổi, chất làm vật khác nhau.
  Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I/ NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  C7 Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?
  Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật
  Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I/ NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn
  Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
  Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc chất làm vật
  Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I/ NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  II/ CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Q =m.c.∆t
  Q: nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J
  m: khối lượng của vật, tính ra kg
  ∆t =t2 – t1là độ tăng nhiệt độ, tính ra 0C hoặc K .
  c: đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K

  Bảng nhiệt dung riêng của một số chất
  * Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C ( 1 K )
  Nói nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K có nghĩa là gì?
  Nói nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K có nghĩa là để làm cho 1 kg đồng tăng thêm 10C cần truyền cho đồng một nhiệt lượng là 380 J.
  Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?
  Tóm tắt:
  m1 = 5kg
  m2 = 2kg
  c1 = 880J/kg. độ
  c2 = 42000J/kg.độ
  ∆t=100-25 =75oC
  Q =?
  Nhiệt lượng cần truyền cho ấm nhôm nóng lên 75oC là:
  Q1 = m1.c1.∆t = 0,5.880.75 = 33.000 (J)
  Nhiệt lượng cần truyền cho nước nóng lên 75oC là:
  Q2 = m2.c2.∆t = 2.4200.75 = 630.000 (J)
  Nhiệt lượng cần truyền cho ấm nước nóng lên 75oC là:
  Q = Q1 + Q2 = 33000 + 630000 = 633.000(J)
  Giải
  III/ VẬN DỤNG
  BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
  Một vật có nhiệt độ ban đầu là t1 = 200C khi nhận nhiệt lượng Q thì nhiệt độ của vật tăng lên 320C. Nếu ban đầu vật ấy nhận nhiệt lượng 2Q thì nhiệt độ của vật tăng lên bao nhiêu?
   
  Gửi ý kiến