Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thi Thăng
  Ngày gửi: 08h:59' 11-08-2017
  Dung lượng: 5.1 MB
  Số lượt tải: 72
  Số lượt thích: 0 người
  KHCH HNG MUA HO?C CAN H? OFFICETEL VINHOMES GALLERY GI?NG Vế

  1. KHCH MUA CAN H? OFFICETEL H? L AI?CC CHUYấN GIA NU?C NGOI SANG LM VI?C T?I VI?T NAM
  CC VAN PHềNG D?I DI?N NH? V KHễNG THU?NG TR?C T?I VI?T NAM
  CC DOANH NHN D?C THN V KHễNG NG?NG NGH? CễNG TC QUA L?I T?I SI GềN C?N NOI NGH? NGOI V LM VI?C C?A CHNH MèNH
  CC C NHN HNH NGH? T? DO HO?C CễNG TY KINH DOANH ONLINE KHễNG QU CH TR?NG D?N VAN PHềNG D? TI?P KHCH HNG
  HO?C TH?M CH L CC KHCH D?NG í S?NG T?I CC KHU V?C TR?NG TM V DU?C HU?NG CC TI?N CH D?NG C?P C?A TềA NH Dể M KHễNG QU CH TR?NG VO KHễNG GIAN S?NG HOI NH? C?A OFFICETEL.
  NH?NG LI?T Kấ TRấN DU?C CHO L NH?NG D?I TU?NG KHCH HNG CHNH Y?U C?ACAN H? OFFICETEL VINHOMES GALLERY GI?NG Vế, H? L M?T S? NGU?I PH H?P NH?T V?I HNG HèNH ?NH NY. V NHU D BI?T H? L AI CHNG TA CNG TèM L?I PHC DP CHO CU H?I:
  2.KHCHTHUấ CAN H? OFFICETEL VINHOMES GALLERY GI?NG VếNY L AI? Cể CCH TèM TH?Y H? ? DU?
  Cỏc chuyờn gia nu?c ngoi sang lm vi?c t?i Vi?t Nam
  Cỏc van phũng d?i di?n nh? v khụng thu?ng tr?c t?i Vi?t Nam
  Cỏc doanh nhõn d?c thõn v khụng ng?ng ngh? cụng tỏc qua l?i t?i HNc?n noi ngh? ngoi v lm vi?c c?a chớnh mỡnh
  Cỏc cỏ nhõn hnh ngh? t? do ho?c t? ch?c kinh doanh Online khụng quỏ chỳ tr?ng d?n van phũng d? ti?p khỏch
  Cỏ nhõn cú nhu c?u sinh s?ng ?n d?nh trong m?t th?i gian di v s? chuy?n di l?i noi khỏc khi k?t thỳc cụng vi?c, khúa h?c (sinh viờn du?i t?nh, khỏch t? noi khỏc d?n lm vi?c cú th?i h?n tuong d?i di.)
  T? m?t s? thụng tin trờnquý khỏch dó cú nh?ng dỏnh giỏ nh?t d?nh v? mụ hỡnh ?nh ny v cú gi?i phỏp xem xột nú cú phự h?p v?i quan tõm, th? hi?u c?a quý khỏch. giai do?n ny, trờn d?a bn Tp.HN. Vi?c tri?n khai mụ hỡnh ?nh can h? Officetel trongd? ỏn Vinhomes Gallery Gi?ng Vừny giỳp cho ngu?i d?u tu b? ra chi phớ ớt hon so v?i nh?ng can h? khỏc trong Trung tõm TP. Quý khỏch d? m?t t?i mụ hỡnh ?nh ny v mu?n hi?u rừ hon cú gi?i phỏp liờn l?c nhõn viờn kinh doanhd? ỏn Vinhomes Gallery Gi?ng Vừd? du?c tu v?n c? th? v chi ti?t.

  Tags: Vinhomes Gi?ng Vừ , Vinhomes Giang Vo , Vinhome Gi?ng Vừ , Vinhome giang vo , d? ỏn 148 Gi?ng Vừ, du an 148 giang vo, chung cu giang vo, chung cu gi?ng vừ , Chung cu vinhomes gi?ng vừ, chung cu vinhomes giang vo , bỏn vinhomes gi?ng vừ, ban vinhomes giang vo , bỏn can h? vinhomes gi?ng vừ , ban can ho vinhomes giang vo, bỏn chung cu vinhomes gi?ng vừ , ban chung cu vinhomes giang vo , 148 gi?ng vừ 148 giang vo chung cu tri?n lómgi?ng vừ,
  chung cu trien lam giang vo trung tõm tri?n lómgi?ng vừh n?i trung tam trien lam giang vo ha noi
  phưuong huong trên bản đồ.
  kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí
  TIẾT 5- BÀI 4
  - Theo quy uo?c: giu~a ba?n dụ` la` trung tõm
  - Kinh tuyờ?n:
  + Phi?a trờn - huo?ng Ba?c
  + Phi?a duo?i - huo?ng Nam

  - Vi~ tuyờ?n:
  + Bờn pha?i - huo?ng Dụng.
  + Bờn tra?i - huo?ng Tõy
  Bắc
  Nam
  Tây
  Đông
  Bắc
  Tây
  Đông
  Nam
  Bắc
  Các hướng phụ
  Tây
  Đông
  Nam
  Bắc
  Tây Bắc
  Đông Bắc
  Tây Nam
  Đông Nam
  4
  3
  2
  1
  Dựa vào nội dung sách giáo khoa, cho biết:
  Kinh độ của 1 điểm là gì?
  Vĩ độ của 1 điểm là gì?
  Tọa độ địa lí của 1 điểm là gì?
  Thảo luận cặp
  Mỗi cặp có 3’ thảo luận sau khi nghe xong yêu cầu nội dung:
  Dựa vào bản đồ hình 12, cho biết:
  Nhóm 1: Hướng bay từ Hà Nội
  +Đến Viêng Chăn
  +Đến Gia-các-ta
  +Đến Ma-ni-la

  Nhóm 1: Toạ độ địa lí của các điểm A, B, C trên hình 12.
  Nhóm 2: Toạ độ địa lí của các điểm G, E, D trên hình 12.
  BÀI TẬP
  Nhóm 2: Hướng bay từ:
  +Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
  +Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
  +Ma-ni-la đến Băng Cốc


  Nhóm 1:
  Hướng bay:
  Hà Nội -> Viêng Chăn :
  Hà Nội -> Gia-các-ta :
  Hà Nội - > Ma-ni-la:
  Nhóm 2:
  Hướng bay:
  - Cu-a-la Lăm-pơ -> Băng cốc:
  - Cu-a-la Lăm-pơ -> Ma- ni- la:
  - Ma-ni-la -> Băng cốc:
  Tây Nam
  Nam
  Đông Nam
  Bắc
  Đông Bắc
  Tây
  Nhóm 1
  A
  1300 Đ
  100 B
  B
  1100 Đ
  100 B
  C
  1300 Đ
  00
  Nhóm 2
  E
  1400 Đ
  00
  Đ
  1200 Đ
  100 N
  G
  1300 Đ
  150 B
   
  Gửi ý kiến