Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 2. At school

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Xuân Thiển (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:51' 28-08-2017
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 124
  Số lượt thích: 0 người
  Have a good lesson!
  Website e-book sách tham khảo
  http://sach6789.com
  Hãy truy cập, tham khảo và góp ý
  5 + 3
  6 + 3
  15 - 3
  6 - 5
  8 + 4
  17 + 1
  10 + 2
  12 + 7
  9 - 5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  o
  o
  o
  O1
  X1
  X
  X
  X
  O2
  X2
  O3
  X3
  O
  O
  O
  X
  X
  X
  O4
  X4
  O5
  X5
  X6
  O6
  O
  O
  O
  X
  X
  X
  O7
  X7
  O8
  X8
  O9
  X9
  Noughts and crosses
  Unit 2: At school
  Period 7:
  Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  I. Vocabulary:
  (to) come in:
  (to) sit down:
  (to) stand up:
  (to) open:
  (to) close:
  bước, đi vào
  ngồi xuống
  đứng dậy
  mở
  đóng
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  *Matching:
  Stand up
  Close your book
  Sit down.
  Open your book.
  Good bye.
  Come in.
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  II. Practice:
  1. Complete the dialogue:
  Miss Hoa: Good morning.
  Class : _____ ______ , Miss Hoa.
  Miss Hoa: How ___ ___?
  Class : We’re ____ _____ . And you ?
  Miss Hoa: Fine, ______. Sit _____ .
  Class : Yes, Miss ____
  Miss Hoa: And open ____ ____ .
  Class : Yes, ___ ____
  Good morning
  are you
  fine, thanks
  thanks
  down
  Hoa
  your book
  Miss Hoa
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  Model sentences
  Sit down, please
  Open your book, please
   V + Noun, please
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  II. Practice:
  1. Use the pictures to write sentences:
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  2. Play “Simon Says”
  T. Simon says:”Sit down”
  Ss. Do after the teacher
  T. says: “Stand up”
  Ss. Don’t do after the teacher.
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  3. Mapped dialogue.
  .......morning!
  How...........?
  We’re....How.........?
  Fine....Sit down
  Yes, Miss!
  Yes,Miss!
  Miss Hoa
  Children.
  ...morning,Miss Hoa!
  And open....
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  4. Read the dialogue:
  S1: Good morning!
  S2: Good morning, Miss Hoa.
  S1: How are you?
  S2: We’re fine. How are you?
  S1: Fine, thanks. Sit down.
  S2: Yes, Miss!
  S1: And open your books.
  S2: Yes, Miss!
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  Summary
  *Vocabulary:
  (to) come in, (to) sit down, (to) close, (to) open, (to) stand up.
  *Model sentences:
  V + Noun, please
  Open your book, please
  - Write and learn vocabulary by heart.
  - Make dialogue with your partner
  about command.
  - Do Ex A1,2 (ex-book. P.11).
  * Homework:
  Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
  Thank you for your attention!
   
  Gửi ý kiến