Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học,

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn SA
  Ngày gửi: 07h:27' 31-08-2017
  Dung lượng: 458.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu
  Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học Đoàn trường
  Làm thế nào để tham gia NCKH?
  Ý tưởng
  Bạn quan tâm gì?
  Bạn thấy vấn đề gì?
  Bạn được hỗ trợ gì?
  Nguồn: môn học, cuộc sống, hội thảo, báo chí, …
  Kiến thức
  Tổng quát về phương pháp nghiên cứu: ai muốn đi học?
  Lĩnh vực nghiên cứu
  Đam mê và kiên nhẫn
  May mắn

  Quy trình thực hiện đề tài NCKH
  Nghiên cứu các khái niệm và lý thuyết
  Đề cương nghiên cứu là gì?
  The main purpose of a research proposal is to show that the problem you propose to investigate is significant enough to warrant the investigation, the method you plan to use is suitable and feasible, and the results are likely to prove fruitful and will make an original contribution. In short, what you are answering is `will it work?` (University of Queensland)
  Đề cương nghiên cứu không phải là tóm tắt
  Đề cương nghiên cứu không phải là mục lục
  Tại sao phải viết đề cương
  nghiên cứu
  Định hướng:
  Nếu bạn viết được 1 đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, bạn đã đi được 1/3 chặng đường của quá trình thực hiện đề tài
  Chấp thuận
  Kinh phí
  Vào thư viện? :D
  Cấu trúc có thể có của một đề cương nghiên cứu
  1. Giới thiệu
  Tại sao cần nghiên cứu?
  Nghiên cứu cho ai?
  Đem lại lợi ích gì?
  2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
  Mục tiêu tổng quát
  Câu hỏi nghiên cứu: mô tả, khám phá, đánh giá, giải thích, dự báo
  Kinh nghiệm
  Những đề tài thành công thường là những đề tài biết tự giới hạn
  Cấu trúc có thể có của một đề cương nghiên cứu
  3. Khảo sát lý thuyết
  Mục tiêu: xây dựng khung phân tích, thu hẹp mục tiêu nghiên cứu và xác định phương pháp thu thập và xử lý số liệu
  Những khái niệm chính
  Những lý thuyết liên quan
  Những nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến hành (đối với các nghiên cứu thực nghiệm)
  Kinh nghiệm
  3.1. Các khái niệm và lý thuyết chính
  3.2. Tìm hiểu những phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu để giải quyết câu hỏi nghiên cứu
  3.3. Tìm hiểu sự thay đổi của kết quả nghiên cứu dưới các điều kiện khác nhau


  Cấu trúc có thể có của một đề cương nghiên cứu
  4. Giả thuyết nghiên cứu
  5. Khung phân tích
  Tóm tắt các biến/mô hình chính trong nghiên cứu
  Là kết quả của bước 2 và bước 3
  6. Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu
  7. Cấu trúc dự kiến của nghiên cứu
  8. Lịch trình dự kiến:
  Kinh phí
  Thời gian, hậu cần
  (9. Giới thiệu người nghiên cứu)
  10. Tài liệu tham khảo
  (11. Phụ lục)   
  Gửi ý kiến