Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 5. Work and play

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Thúy Hiền
  Ngày gửi: 00h:48' 01-09-2017
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  Tuesday, October 22nd 2013
  Unit 5: Work and play
  Period 27: In class – A2
  1. vaofrite
  2. earnl
  3. oodg
  4. bectjus
  5. reef meit
  favorite
  learn
  good
  subject
  free time
  Jumbled words
  I. Revision
  Period 27
  Unit 5: A2
  Tuesday, October 22nd 2013
  Today, We will learn about Ba, a student at Quang Trung school
  His favorite subject at school…
  In his free time…
  II. New words:
  - (to) repair :
  - (to) enjoy:
  - To be good at.:
  - electronics (n):
  - Household appliances (n):
  điện tử học
  giỏi về cái gì
  =to fix : S?a ch?a
  Period 27
  Unit 5: A2
  Tuesday, October 22nd 2012
  Tuesday, October 22nd 2012
  Tuesday, October 22nd 2013
  thích, thưởng thức
  Thiết bị gia đình
  ,
  ,
  ,
  Period 27
  Unit 5: A2
  - (to) repair :
  - household appliances
  - (to) enjoy:
  - (to) be good at…:
  - Electronics (n):

  Di?n t? h?c
  Thi?t b? gia dỡnh
  Gi?i cỏi gỡ..
  Yờu thớch, thu?ng th?c
  S?a ch?a

  * MATCHING:
  Tuesday, October 22nd 2013

  learns to repair household appliances.
  1. True/false statements:
  1. Ba enjoys his school very much.
  2. His favorite subject is Electronics.
  3. In this class, he does some experiments
  4. He isn`t good at fixing things.
  5. He can help his parents at home.
  6. He never goes to art club.
  T
  T
  F
  F
  is
  T
  F
  He goes to art club after school
  III. Reading:
  Period 27
  Unit 5: A2
  Tuesday , October 22nd 2013
  III. Reading

  Ba goes to Quang Trung School. He is in class 7A and he enjoys school very much. His favorite subject is Electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Ba can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine and the refrigerator. He is good at fixing things.
  In his free time, Ba learns to play the guitar. He also goes to his art club after school. His drawings are very good. His teacher says, “ Ba, you’ll be a famous artist one day”
  Period 27
  Unit 5: A2
  III. Reading:
  2. Comprehension questions:
  a. Which subject does Ba like best ?

  b. Does Ba like other subjects at school?
  Write the sentence that tells you this.

  c. What does he learn to do in Electronics?

  d. How does this subject help Ba?

  e. Is Ba good at drawing?
  Write the sentence that tells you this.

  He likes Electronics best.

  Yes, he does. “He enjoys school very much”.

  He learns to repair household appliances.
  This subject helps Ba to fix his own appliances.
  Yes, he is. “His drawings are very good”.
  Tuesday, October 22nd 2013
  Period 27
  Unit 5: A2
  Tuesday, October 22nd 2013
  His favorite subject at school…
  In his free time…
  3. Retell about Ba….
  Note:
  - Ba learns to repair household appliances.
  - He is good at fixing things.
  - Does he enjoy playing the guitar?
  IV. Homework
  1. Answer all the questions (a-h. page.53) in your notebook
  2. Do homework A3,4 in workbook( page.)
  Thanks for your attention
   
  Gửi ý kiến