Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Văn
Ngày gửi: 22h:16' 04-09-2017
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
Bài 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
MỤC TIÊU
Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp chiếu góc.
Biết được vị trí hình chiếu trên bản vẽ.
Phân biệt được hai phương pháp chiếu góc thứ nhất và và thứ ba.
O
X
Y
Z
Vị trí vật thể:
Vật thể: Được đặt trong một góc hợp bởi 3 mặt phẳng là mphc đứng (P1), mphc bằng (P2)
và mphc cạnh (P3) vuông góc với nhau từng đôi một.
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT
P1
P3
P2
Cách thiết lập:
Thực hiện phép chiếu vuông góc vật thể lên 3 mặt P1, P2, P3:
Chiếu từ trước: Thu được hình chiếu đứng.
Chiếu từ trên: Thu được hình chiếu bằng.
Chiếu từ trái: Thu được hình chiếu cạnh.
P1
P3
P2
Xoay các mặt phẳng hình chiếu:
P1
P3
P2
Mphc bằng (P2) được
xoay xuống dưới 900
Xoay các mặt phẳng hình chiếu:
P1
P3
Y
Mphc cạnh (P3) được
xoay sang phải 900
P1
P3
Vị trí các hình chiếu:
Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng.
Hình chiếu cạnh đặt ở
bên phải hình chiếu đứng.
Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU VUÔNG GÓC CƠ BẢN
Chiếu điểm:
A: điểm -> A’: điểm
AA’: Tia chiếu
(P): Mặt phẳng hình chiếu
AA’  (P)
Ví dụ:
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU VUÔNG GÓC CƠ BẢN
Chiếu đoạn thẳng:
Ví dụ:
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU VUÔNG GÓC CƠ BẢN
Chiếu đoạn thẳng:
AB  (P) = 
-> A’B’  AB
Ví dụ:
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU VUÔNG GÓC CƠ BẢN
Chiếu đoạn thẳng:
AB  (P)
-> A’B’: Bị suy biến thành 1điểm
Ví dụ:
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU VUÔNG GÓC CƠ BẢN
Chiếu hình phẳng:
Ví dụ:
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU VUÔNG GÓC CƠ BẢN
Chiếu hình phẳng:
Ví dụ:
(ABCD)  (P) = 
-> (A’B’C’D’)  (ABCD)
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU VUÔNG GÓC CƠ BẢN
Chiếu hình phẳng:
(ABCD)  (P)
-> (A’B’C’D’): Bị suy biến thành 1đoạn thẳng
Ví dụ:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
B
C
A
Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (hình bên).
Yêu cầu: Đánh dấu (X) vào bảng bên dưới để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
B?ng 2.1. Quan h? gi?a hu?ng chi?u về hình chi?u
B?ng 2.2. PPCG1
 
Gửi ý kiến