Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 6. Places

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Thúy Hiền
  Ngày gửi: 07h:56' 07-09-2017
  Dung lượng: 8.9 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to class 6D
  Unit 6: Places
  Period 34:
  Lesson 4: C1-2 / p.68-69
  I. Revision
  II.New words
  A well:
  Cái giếng  A mountain:
  Núi
  Behind (pre):
  Phía sau
  In front of (pre):
  Phía trước
  To the left of (pre):
  Bên trái
  To the right of (pre):
  Bên phải
  1. a well
  2. a mountain
  4. in front of (pre)
  3. be`hind (pre)
  5. to the left of (pre)
  6. to the right of (pre)
  Matching
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
  Look at the house.
  In front of the house,
  there is a big yard.
  Behind the house, there
  are tall trees. Behind the tall trees, there are
  mountains. To the left of the house, there is
  a well. To the right of the house, there are flowers
  III.Practice
  Part C1/ p.68
  1. Listen to the tape:
  2. Read the text:
  3. Answer the questions
  QUESTIONS
  a. Where is the yard ?
  b. Where are the tall trees?
  c .Where are the mountains?
  d. Where is the well?
  e. Where are the flowers?
  f. Where is the house?
  Lucky numbers
  1
  6
  2
  10
  3
  8
  7
  5
  9
  4
  Part C2/ p.69
  Ex1. Predict then listen and find the right picture.
  a) Which is Ba`s house?
  A
  B
  A
  B
  b) Which is Lan`s house?
  A
  B
  c) Which is Tuan`s house?
  A
  A
  B
  Part C2/ p. 69
  Ex2. Look at the pictures C2-P69 ask and answer
  Ba’s house
  Lan’s house
  Tuan’s house
  Eg: a.A :-Where are the flowers?
  -They are in front of the house
  A
  B
  C
  Ex3:Tell what there are around the house
  -Read and translate C1 into Vietnamese-
  -Learn by heart new words.
  -Do C.1,2 / P.63 - 64 (Ex-book).
  IV. Homework:
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  the end
  GOOD BYE!
  Where is the yard ?
  It`s in front of the house.
  Where are the tall trees?
  They are behind the house
  Where are the mountains?
  They are behind the tall trees
  Where is the well ?
  It is to the left of the house.
  Where are the flowers?
  They are to the right of the house.
  Where is the house ?
  It is in the country
  You are lucky
  lucky number
  Lucky number
  You are lucky
  Lucky Number
  Thank you for your attention!
  Thank you for your attention!
   
  Gửi ý kiến