Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trần Yến Trang
  Ngày gửi: 14h:54' 12-10-2017
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  LUYỆN TẬP
  CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN , AMINO AXIT , PROTEIN
  LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3
  KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN
  CÔNG THỨC CHUNG
  R – NH2
  HCl
  R-NH3Cl
  THỦY PHÂN
  Tạo các -aminoaxit
  THỦY PHÂN
  Tạo các -aminoaxit
  NaOH
  R’OH
  (HCl)
  Dung
  dịch
  Br2
  Cu(OH)2
  MÀU TÍM
  to , xt
  - và  aminoaxit
  tham gia phản ứng
  trùng ngưng
  -(-NH-R-CO-)n-
  I. Kiến Thức Cần Nhớ
  1.Cấu tạo phân tử
  KẾT LUẬN:
  - Nhóm chức đặc trưng của amin là NH2
  Nhóm chức đặc trưng của amino axit là NH2 và
  COOH
  - Nhóm chức đặc trưng của protein là CO-NH
  CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN
  I. Kiến Thức Cần Nhớ
  2.Tính chất
  Kết luận:
  - Amin có tính chất bazơ
  - Amino axit có tính chất của các nhóm NH2 và COOH: tham gia phản ứng trùng ngưng
  - Protein có tính chất của nhóm peptit CO-NH: tham gia phản ứng thuỷ phân, có phản ứng màu Cu(OH)2 .
  LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN,AMINO AXIT,PROTEIN
  LUYỆN TẬP
  H2N – [CH2]6 – NH2
  CH3 – CH (CH3) – NH2
  CH3 – NH – CH3
  C6H5 – NH2
  1. Trong các chất dưới đây chất nào là amin bậc 2?
  B
  D
  A
  C
  C
  LUYỆN TẬP
  3
  2
  4
  1
  2. Amin X có công thức phân tử C3H9N. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối dạng RNH3Cl. Số đồng phân amin X thỏa tính chất trên là
  C
  D
  A
  B
  C
  NH3
  C6H5-CH2-NH2
  CH3 – NH – CH3
  C6H5 – NH2
  3. Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ mạnh nhất?
  C
  D
  A
  B
  B
  LUYỆN TẬP
  HCl
  NaOH
  H2SO4
  Quỳ tím
  4. Chất nào sau đây không có phản ứng với C2H5NH2 trong H2O ?
  C
  D
  A
  B
  C
  3
  4
  5
  2
  5. Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu -amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau ?
  A
  B
  C
  D
  D
  LUYỆN TẬP
  Axit 2- aminopropanoic
  Axit α-aminopropionic
  Anilin
  Alanin
  6. Trong các tên gọi dưới đây, tên gọi nào không phù hợp với chất: CH3-CH(NH2)-COOH
  B
  D
  A
  C
  C
  Chỉ có tính axít
  chỉ có tính bazơ
  có tính oxihóa và tính khử
  Có tính chất lưỡng tính
  7. Cho các pứ:
  H2N-CH2-COOH + HCl  H3N+-CH2-COOHCl-
  H2N-CH2-COOH + NaOH  H2N-CH2-COONa + H2O
  Hai pứ trên chứng tỏ axit aminoaxetic
  A
  B
  C
  D
  D
  LUYỆN TẬP
  C6H5NH2
  CH3CH2CH2NH2
  H2N–CH2–COOH
  8. Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?
  C
  D
  A
  B
  C
  H2N–CH2CONH–CH2CONH-CH2COOH
  H2N–CH2CH2CONH–CH2CH2COOH
  H2N–CH2CONH–CH(CH3)– COOH
  H2N–CH2CH2CONH–CH2COOH
  9.Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?
  C
  D
  A
  B
  B
  LUYỆN TẬP
  3
  2
  4
  1
  10. . Cho các chất sau : êtyl axêtat, anilin, glucôzơ, Gly –Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là
  C
  D
  A
  B
  C
  NaOH
  Cu(OH)2
  AgNO3/NH3
  HNO3
  11. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dd glucozơ, etanol và lòng trắng trứng ?
  C
  D
  A
  B
  C
  LUYỆN TẬP
  Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo
  Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.
  Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2
  Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α -amino axit
  12. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?
  C
  D
  A
  B
  A
  BÀI TẬP
  LUYỆN TẬP
  C3H7N
  C4H9N
  C3H9N
  C2H7N
  1 . Cho amin no , đơn chức bậc 1 có %N = 31,11% . Tìm CT của amin
  C
  D
  A
  B
  D
  14000
  20000
  7000
  10000
  2. Một hemoglobin chứa 0,4% Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt). Xác định phân tử khối gần đúng hemoglobin trên
  C
  D
  A
  B
  A
  LUYỆN TẬP
  13,05 gam
  12,85 gam
  12,95 gam
  12,55 gam
  3. Cho 0,1 mol anilin phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch HCl. Khối lượng muối thu được là:
  C
  D
  A
  B
  B
  100 ml
  300ml
  200ml
  400ml
  4. Để trung hòa 0,1 mol Axit glutamic cần một lượng NaOH 0,5M là bao nhiêu?
  C
  D
  A
  B
  D
  LUYỆN TẬP
  8
  5
  7
  4
  5. Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là
  C
  D
  A
  B
  A
  NH2 – CH2 – COOH
  CH3COONH4
  NH2 – (CH2)2 – COOH
  NH2 – (CH2)3 – COOH
  6. Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng hết với 40ml dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115g muối khan. X có công thức cấu tạo nào sau đây:
  C
  D
  A
  B
  A
  LUYỆN TẬP
  Alanin
  Valin
  Glyxin
  Lysin
  7. Amino axit X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1, phân tử X có phần trăm theo khối lượng oxi là 42,67%. Tên của X là:
  C
  D
  A
  B
  B
  LUYỆN TẬP
  8. A là một α-amino axit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm –COOH. Cho 3 gam A tác dụng với NaOH dư thu được 3,88 gam muối. Công thức phân tử của A là
  A.CH3-CH2-CHNH2-COOH B.CH2NH2-CH2-COOH
  C.CH3-CHNH2-COOH D.H2N-CH2-COOH

  9. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dd HCl 2 M, thu được dd X.Cho NaOH dư vào dd X thì số mol NaOH pứ là ?
  A. 0,7 B. 0,5 C. 0,65 D. 0,55
  2
  3
  4
  5
  6
  Hàng dọc
  7
  5
  5
  8
  7
  10
  1
  2. Cho dung dịch lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2/OH-, tạo dung dịch màu tím. Phảnứng trên được gọi là phản ứng gì?
  3. Tên gọi của hợp chất sau: H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH là gì?
  4. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "riêu cua" nổi lên. Hiện tượng trên gọi là . . . . . . . . . . . . . Protein .
  5. Chất có trong thuốc lá gây nên bệnh ung thư là :
  A. Cocain B. heroin C. Nicotin D.cafein
  6. Khi đun nóng các - và -amimino axit tham gia phản ứng tạo poliamit và giải phóng những phân tử nước. Phảnứng trên được gọi là phản ứng gì?
   
  Gửi ý kiến