Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 9. Tin học và xã hội

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Vũ
  Ngày gửi: 18h:30' 12-10-2017
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Bài 4: Bài toán và Thuật toán(tt)
  TIẾT 13+14: THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ VÀ TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
  2
  Tớ là một chú cá . Hãy tìm tớ trong đám bạn này nhé!!
  1
  2
  3
  4
  5
  Không phải rồi!
  Ồ! Không phải nữa rồi!

  Ồ! Lại sai nữa rồi!
  Hi! Hi! Chưa đúng đâu nghen!
  A! Ha! Tìm ra rồi!
  3
  XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN
  OUPUT
  INPUT
  Dãy A gồm N số nguyên khác nhau a1,a2,…,aN và số nguyên k
  Chỉ số i mà ai=k hoặc thông báo không có số hạng nào của dãy A có giá trị bằng k
  TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  (Sequential Search)
  4
  TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  (Sequential Search)
  Ý tưởng:
  Lần lượt từ số hạng thứ nhất, ta so sánh giá trị số hạng đó với khóa cho đến khi gặp một số hạng bằng khóa thì số hạng đó là số hạng cần tìm.
  Trong trường hợp thứ hai, dãy không có số hạng nào bằng khóa.
  5
  TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  Ví dụ:
  Dãy A gồm các số
  1
  4
  2
  9
  8
  11
  5
  7
  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
  N=8
  K=9

  ||
  Tìm thấy
  , có a6=k, vậy chỉ số cần tìm là i=6
  K=6
  , không có giá trị nào  Không tìm thấy
  6
  Ví dụ thuật toán tìm kiếm tuần tự
  2
  3
  4
  5
  6
  SAI
  ĐÚNG
  VẬY i = 6
  7
  Thuật toán tìm kiếm tuần tự
  SƠ ĐỒ KHỐI
  B1. Nhập N, a1,a2,…aN, khóa k;
  B2. i1;
  B3. Nếu ai=k thì thông báo chỉ số i rồi kết thúc;
  B4. ii+1;
  B5.Nếu i>N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, rồi kết thúc;
  B6. Quay lại bước 3.
  LIỆT KÊ
  Nhập N, a1,a2….,aN,k
  i1
  ai=k
  Đưa ra i rồi
  kết thúc
  ii+1
  i>N?
  Thông báo dãy A không có số
  hạng nào có giá trị bằng k rồi kết thúc
  Đúng
  Sai
  Đúng
  Sai
  8
  Nhập N, a1,…,aN,k
  ai = k
  i > N
  Đưa ra i rồi kềt thúc
  SAI
  ĐÚNG
  i  i + 1
  i  1
  i = 2
  i = 3
  i = 4
  i = 1
  SAI
  Với i = 4 thì a4 = 2
  THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  (Sequentinal Search)
  N = 6; k = 2
  a1 = 5
  i = 2 < N
  a2 = 7
  i = 3 < N
  a3 = 1
  i = 4 < N
  a4 = 2
  Ví dụ
  Thông báo dãy A không có số hạng
  Có giá trị bằng k rồi kết thúc
  9
  Em có suy nhận xét gì sau khi xem xong?
  Người đọc sách muốn tìm trang 30 của quyển sách.
  Người ấy bắt đầu mở chính giữa quyển sách
  Số trang vừa mở được là trang 44.(chưa tìm đúng số trang cần tìm)
  Như vậy người ấy chỉ tìm trong phạm vi từ số trang từ đầu cho đến trang 44 (không cần tìm phần sau trang 44 )
  Tiếp tục phân đôi số trang từ trang đầu cho đến trang 44. Trang tìm được là trang 22, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tìm được trang 30.
  10
  Thuật toán tìm kiếm nhị phân
  (dãy A tăng)
  OUPUT
  INPUT
  Dãy A tăng gồm N số nguyên khác nhau a1,a2,…,aN và số nguyên k
  Chỉ số i mà ai=k hoặc thông báo không có số hạng nào của dãy A có giá trị bằng k
  Xác định bài toán
  11
  Ý tưởng
  aGiữa=k
  aGiữaChọn aGiữa ở giữa dãy để so
  sánh với k, trong đó Giữa=
  Giữa là chỉ số cần
  tìm. Kết thúc
  Tìm kiến trên dãy
  aGiữa+1,,,aN
  aGiữa>k
  Việc tìm kiếm
  chỉ xét trên dãy
  a1,…,aGiữa-1
  Quá trình lặp lại cho đến khi hoặc tìm thấy k hoặc vi phạm tìm kiếm bằng rỗng
  12
  150
  84
  6
  75
  9
  8
  7
  5
  4
  3
  2
  1
  i
  38
  15
  7
  2
  A
  Biểu diễn thuật toán :
  k = 150
  Lượt thứ nhất: aGiữa là a5 = 75; 75 < 150
   vùng tìm kiếm thu hẹp trong phạm vi từ a6 a9
  151
  90
   vùng tìm kiếm thu hẹp trong phạm vi từ a8 a9
  13
  50
  39
  75
  11
  30
  6
  9
  10
  9
  8
  7
  5
  4
  3
  2
  1
  i
  8
  6
  5
  1
  A
  k = 14
  Lượt thứ nhất: agiữa là a5 = 9; 9 < 14
   vùng tìm kiếm thu hẹp trong phạm vi từ a6 a10
  Lượt thứ hai: agiữa là a8 = 39; 39 > 14
   vùng tìm kiếm thu hẹp trong phạm vi từ a6 a7;
  Lượt thứ ba: agiữa là a6 = 11; 11 < 14
   vùng tìm kiếm thu hẹp chỉ còn a7;
  Lượt thứ tư: agiữa là a 7 = 30 > 14
   Cuối=Giửa - 1 = 6 > đầu = 7
   Thông báo không tìm thấy số hạng có giá trị bằng 14.
  14
  Thuật toán liệt kê
  B1. Nhập N, a1,a2,…aN, khóa k;
  B2. Dau1, CuoiN;

  B3. Giữa 

  B4. Nếu aGiữa=k thì thông báo chỉ số Giữa rồi kết thúc;
  B5.Nếu aGiữa>k thì đặt Cuoi=Giua-1, rồi chuyển đến bước 7
  B6. DauGiua+1;
  B7. Nếu Dau>Cuoi thì thông báo dãy A không có số hạng có gíá trị bằng k rồi kết thúc
  B8. Quay lại B3
  LIỆT KÊ
  Chọn aGiữa ở giữa dãy để so
  sánh với k, trong đó Giữa=
  aGiữa=k
  Giữa là chỉ số cần
  tìm. Kết thúc
  aGiữa>k
  Việc tìm kiếm
  chỉ xét trên dãy
  a1,a2,…,aGiữa-1
  aGiữaTìm kiến trên dãy
  aGiữa+1,aGiữa+2,
  …,aN
  Quá trình lặp lại cho đến khi hoặc tìm thấy
  k hoặc vi phạm tìm kiếm bằng rỗng
  15
  SƠ ĐỒ KHỐI
  Nhập N và a1,a2,..,aN;k
  Dau1;Cuoi1
  Giua[(Dau+Cuoi)]/2
  aGiua=k?
  Dua ra Giua roi
  ket thuc
  aGiua>k
  CuoiGiua-1
  DauGiua+1
  Dau>Cuoi?
  Thông báo dãy A không có sô
  hạng nào có giá trị bằng k
  rồi kết thúc
  Đúng
  Đúng
  Đúng
  Sai
  Sai
  Sai
  B1. Nhập N, a1,a2,…aN, khóa k;
  B2. Dau1, CuoiN;
  B3. Giữa [(Dau+Cuoi)]/2
  B4. Nếu aGiữa=k thì thông báo chỉ số Giữa rồi kết thúc;
  B5.Nếu aGiữa>k thì đặt Cuoi=Giua-1, rồi chuyển đến bước 7
  B6. DauGiua+1;
  B7. Nếu Dau>Cuoi thì thông báo dãy A không có số hạng có gíá trị bằng k rồi kết thúc
  B8. Quay lại B3
  16
  Nhập N và a1,a2,..,aN;k
  Dau1;CuoiN
  Giua[(Dau+Cuoi)]/2
  aGiua=k?
  Dua ra Giua roi
  ket thuc
  aGiua>k
  CuoiGiua-1
  DauGiua+1
  Dau>Cuoi?
  Thông báo dãy A không có sô
  hạng nào có giá trị bằng k
  rồi kết thúc
  Đúng
  Đúng
  Đúng
  Sai
  Sai
  Sai
  SƠ ĐỒ KHỐI
  K=21, N=9
  1
  9
  5
  9
  6
  7
  9
  22
  6
  6
  6
  21
  Chỉ số cần tìm i=Giua=6
  1
  2
  3
   
  Gửi ý kiến