Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đoàn anh liệu
Ngày gửi: 20h:24' 16-10-2017
Dung lượng: 680.0 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Môn: TOÁN
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 79 + 265 + 35 b) 23+64+ 27
Kiểm tra bài cũ: Luyện tập
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Kiểm tra bài cũ: Luyện tập
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 79 + 265 + 35
b) 23+64+ 27
= (23+27)+64
= 50 +64
= 114
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó.
Số lớn:
Số bé:
10
70
?
?
Cách thứ nhất:
Bài giải
Hai lần số bé là:
70 - 10 = 60
Số bé là:
60 : 2 = 30
Số lớn là:
30 + 10 = 40

Số bé = ( 70 – 10 ) : 2 = 30
Tổng
Hiệu
Nhận xét:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Đáp số: Số bé: 30
Số lớn: 40
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó.
Số lớn:
Số bé:
10
70
?
?
Cách thứ hai:
Bài giải
Hai lần số lớn là:
70 + 10 = 80
Số lớn là:
80 : 2 = 40
Số bé là:
40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30
Số lớn = ( 70 + 10 ) : 2 = 40
Nhận xét:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Tổng
Hiệu
10
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Cách thứ nhất
Số lớn:
Số bé :
?
?
10
70
Bài giải
Hai lần số bé là:
70 – 10 = 60
Số bé là:
60 : 2 = 30
Số lớn là:
30 + 10 = 40
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30
Bài giải
Hai lần số lớn là:
70 +10 = 80
Số lớn là:
80 : 2 = 40
Số bé là:
40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30
Cách thứ hai
Tóm tắt:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Thứ ba ngày 17tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó.
+ Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu, rồi sau đó chia cho 2.
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
+ Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu, rồi sau đó chia cho 2.
Kết luận:
Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta thực hiện như sau:
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt:
Tuổi con :
Tuổi bố :
38 tuổi
58 tuổi
? tuổi
? tuổi
Bài giải
Tuổi của con là:
(58-38) : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của bố là:
10 + 38 = 48 (tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi
Bài giải
Tuổi của bố là:
(58+38) :2= 48 (tuổi)
Tuổi của con là:
48 - 38 = 10 (tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi
Cách thứ nhất:
Cách thứ hai:
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài tập 2 :
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là
4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài tập 2 :
Tóm tắt:
Học sinh trai :
Học sinh gái :
4 học sinh
28 học sinh
? học sinh
? học sinh
Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
ĐI TÌM NHÀ THÔNG THÁI!
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
ĐI TÌM NHÀ THÔNG THÁI!
a/ Số lớn là 0,số bé là 8
b/ Số lớn là 7,số bé là 1
c/ Số lớn là 8,số bé là 0
Tổng của hai số bằng 8,hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó
Câu 2: Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 24 tuổi,
chị hơn em 4 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.
a) Chị 14 tuổi, em 10 tuổi.
b) Chị 10 tuổi, em 6 tuổi.
c) Em 14 tuổi, chị 18 tuổi.
ĐI TÌM NHÀ THÔNG THÁI!
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
No_avatarf

Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến