Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương III. §4. Đường tròn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn
  Ngày gửi: 15h:17' 17-07-2009
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 501
  Số lượt thích: 0 người
  Cho m?ng qu th?y cơ d?n d? gi? l?p!
  Trường thPT CHEGUEVARA
  L?p d?y: 10 T2
  Gv: Phạm Như Trinh
  .
  Phương trình đường thẳng:
  .
  Phương trình đường thẳng:
  Vấn đề đặt ra:
  ?
  Cho (C) :
  Thì phương trình đường tròn đó có dạng như thế nào?
  I
  xo
  yo
  R
  Phương trình đường tròn
  Nhận dạng phương trình đường tròn
  Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

  1.Phương trình đường tròn
  Cho(C):
  M(x; y)
  (C)
  IM = R
  (1)
  Phương trình (1) được gọi là phương trình đường tròn tâm I(xo,yo) bán kính R
  Phương trình của đường tròn có tâm I (-4; 1), bán kính R = 1 là:
  Thí dụ 1:
  A.
  B.
  C.
  D.
  Thí dụ 2:
  Biết đường tròn có phương trình:
  Đường tròn đó có:
  A.
  B.
  C.
  D.
  Toạ độ tâm (-7;3 ) và bán kính bằng 2
  Toạ độ tâm (7;-3 ) và bán kính bằng 2
  Toạ độ tâm (7;-3 ) và bán kính
  bằng
  Toạ độ tâm (-7;3 ) và bán kính
  bằng
  THÍ DỤ
  Hoạt động 1
  Cho hai điểm P(-2;3) và Q(2;-3)
  a)Hãy viết phương trình đường tròn tâm P và đi qua Q
  b)Hãy viết phương trình đường tròn đường kính PQ
  Bài giải.
  Đường tròn (C) tâm P đi qua Q có bán kính là
  b) Bán kính của đường tròn bằng
  Vậy phương trình của đường tròn là
  Và tâm I (0;0) là trung điểm của PQ
  R = PQ =
  Vậy phương trình của ( C) là
  Cho phương trình đường tròn
  Ta có thể viết dưới dạng
  2. Nhận dạng phương trình đường tròn
  Hay :
  Cho phương trình:
  Thì có chắc đây luôn là phương trình của một đường tròn không?
  Ta thấy:
  Nếu

  Tâm

  I(-a; -b)
  thì (2) là phương trình của đường tròn
  (2)
  Bán kính


  Lưu ý:
  Để kiểm tra một phương trình có phải là phương trình đường tròn không ta thực hiện các bước sau:
  Kiểm tra hệ số của x^2 và y^2
  Không là phương trình đường tròn
  Khác nhau
  Bằng nhau
  Hệ số của x^2 và y^2 bằng 1
  Xác định a; b; c
  Tính
  Là phương trình đường tròn có:
  I(- a; - b)
  Tâm
  Bán kính
  Hoạt động 2
  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn?
  (1)
  (2)
  (3)
  Bài giải.
  (1)
  Có a = -3; b = 1; c = 6
  Mà (3)^2 + (1)^2 – 6 = 4 > 0
  Vậy (2) là phương trình của đường tròn tâm I(3; -1), bán kính R = 2
  (2)
  Phương trình (1) không phải là phương trình đường tròn
  (3)
  Mà (2)^2 – (-5) =9 >0
  Vậy (3) là phương trình của đường tròn tâm I(0; -2), bán kính R = 3
  Có a = 0; b = 2; c = -5
  Ví dụ:
  Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm M(1;2), N(5;2) và P(1;-3).
  Giải
  Gọi I (x;y) và R là tâm và bán kính của đường tròn.
  Từ giả thuyết ta có IM=IN=IP suy ra hệ phương trình:
  Giải hệ phương trình ta tìm được x = 3; y = -0,5 hay I (3;-0,5)
  Khi đó
  Phương trình đường tròn cần tìm là:
  Tổng kết:
  Phương trình đường tròn tâm I(xo;yo ), bán kính R là:
  Phương trình đường tròn còn có dạng:
  Trong đó:
  Đường tròn này có:
  + Tâm
  I(-a; -b)
  + Bán kính
  Kiểm tra bài cũ:

  Tìm tâm và bán kính của đường tròn cho bởi mỗi phương trình sau:
  a)
  b)
  3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
  Bài toán 1:
  Viết phương trinh tiếp tuyến của đường tròn (C )
  Biết rằng tiếp tuyếnđó đi qua điểm
  Bài giải
  Đường tròn ( C ) có tâm I (-1; 2) và bán kính
  Đường thẳng
  đi qua M
  Có phương trình:
  với
  Và khoảng cách từ I đến

  , tức là:
  hay
  Từ đó
  suy ra b=0
  hoặc
  Nếu b =0 ta có thể chọn a=1 và được tiếp tuyến:
  Nếu
  ; ta có thể chọn
  Và được tiếp tuyến
  3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
  Đường thẳng
  là tiếp tuyến của đường tròn khi
  Hoạt động 4:
  Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn
  Biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
  Phương trình đường thẳng tiếp tuyến d song song với đường thẳng
  là :
  Đường tròn đã cho có tâm I(2;-3); và bán kính R=1
  Ta có d(I;d)=R
  Vậy phương trình tiếp tuyến là:
  Bài giải
  Bài toán 2:
  Cho đường tròn
  a) Chứng tỏ rằng điểm M nằm trên đường tròn đã cho
  b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M
  Và điểm M (4;2)
  Học sinh thực hiện theo nhóm các bài tập sau
  Bài tập 25 (sgk)
  Bài tập 27 (sgk)
  Bài tập 26 (sgk)
  Bài tập 29 (sgk)
  Bài học kết thúc, tạm biệt! Nhớ học bài và làm bài tập!
  Giáo viên:Ph?m Nhu Trinh
  Tổ Toán
  No_avatar

  ai bit nhieu ve phuong trinh duong thang hoac duong tron thi . cho vi du vai bai re  den kho cho minh xem de bit cack lam bai thi hoc kj nhe cam on

   

  No_avatarf

   

   

   

  nkhh

   
  Gửi ý kiến