Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Kiều Oanh
  Ngày gửi: 16h:38' 19-08-2009
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 388
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Người sọan: Nguyễn Thị Kiều Oanh
  Trường PTTH Nguyễn Huệ
  2
  GIÁO ÁN BÀI 35:
  BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC.
  CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
  LỚP 11 – BAN CƠ BẢN
  3
  Kiểm tra bài cũ:
  1. Viết CTCT các đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với CTPT C9H10.Đọc tên thay thế.
  Có 5 đồng phân
  4
  CH3
  CH2-CH2-CH3
  C2H5
  CH3
  CH3
  C2H5
  C2H5
  CH(CH3) - CH3
  Propylbenzen o-đi metylbenzen
  m-đi metylbenzen p-đi metylbenzen
  izopropylbenzen
  5
  Kiểm tra bài cũ:
  2. DÙNG CTCT ĐỂ VIẾT PTPỨ VÀ GỌI TÊN SẢN PHẦM
  Benzen tác dụng brom lỏng có xúc tác bột sắt (tỉ lệ mol 1: 2)
  Toluen tác dụng axit nitric có xúc tác axit sunfuric đặc(tỉ lệ mol 1: 3)
  Etylbenzen tác dụng với brom lỏng có xúc tác bột sắt (tỉ lệ mol 1: 1)
  6
  Đáp án :
  Sản phẩm là :
  1,3 –đibrom bezen ( hay m-đibrom bezen).
  2,4,6 – tri nitro toluen.
  1-brom 2-etyl benzen (hay o –brom etyl benzen)
  7
  Chương 7:
  * HIĐROCACBON THƠM
  * NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
  * HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON
  8
  9
  BÀI 35:
  BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.
  MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC (tt)

  10
  NỘI DUNG BÀI :
  A-BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.
  I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN , DANH PHÁP,CẤU TẠO
  II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  PHẢN ỨNG THẾ (đã học ở tiết trước)
  PHẢN ỨNG CỘNG
  PHẢN ỨNG OXI HÓA
  B-MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC
  I-STIREN
  II-NAPTALEN
  C.ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIĐRO CACBON THƠM

  11
  III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  2. Phản ứng cộng
  *Benzen và ankylbenzen không tham gia pư cộng brom (không làm mất màu dung dịch brom).
  a) Cộng hiđro (xt Ni hoặc Pt)
  Hoặc
  12
  III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  2. Phản ứng cộng
  *Benzen và ankylbenzen không tham gia pư cộng brom (không làm mất màu dung dịch brom).
  a) Cộng Clo (chiếu sáng)
  Họăc
  13
  III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  2. Phản ứng oxihóa
  a)Phản ứng oxihóa không hòan tòan
  Benzen không tác dụng với dd KMnO4
  Ankylbenzen làm mất màu dd KMnO4
  + 2MnO2 + KOH + H2O
  COOK
  CH3
  + 2KMnO4
  14
  Xem TN oxi hóa benzen và toluen
  15
  2. Phản ứng oxihóa
  a)Phản ứng oxihóa hòan tòan(cháy)
  16
  B.MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC
  I-STIREN
  1.Cấu tạo và tính chất vật lí:
  CTPT là : C8H8
  CH =CH2
  Hay : C6H5-CH = CH2
  CTCT là :
  17
  Tính chất vật lí:
  Stiren hay vinylbenzen là chất lỏng không màu ,sôi ở 1460C,không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ .
  18
  I-STIREN
  2.Tính chất hóa học:
  CH =CH2
  Tính không no (như anken)
  Tính thơm ( như benzen)
  19
  Tính không no (như anken) là những tính chất nào?
  Phản ứng với dung dịch brom
  Phản ứng cộng với hiđro
  Phản ứng trùng hợp
  20
  a)Phản ứng với dung dịch brom

  + Br2 (dd)
  C6H5 –CH = CH2
  C6H5 – CH – CH2
  Br Br
  21
  CH2- CH3
  a)Phản ứng với H2
  CH =CH2
  CH2-CH3
  +H2,t0C,Ni
  +3H2,t0C,Ni
  22
  CH -CH2
  a)Phản ứng trùng hợp
  CH =CH2
  t0C,P,xt
  n
  n
  23
  II- NAPTALEN
  1.Cấu tạo và tính chất vật lí:
  Long não
  (hay băng phiến)
  24
  B.MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC
  CTPT là : C10 H8
  CTCT là :
  II- NAPTALEN
  1.Cấu tạo và tính chất vật lí:
  Naptalen là chất rắn (băng phiến) , nóng chảy ở 800C,tan trong benzen,ete…và có tính thăng hoa
  25
  2.Tính chất hóa học:

  a)Phản ứng thế
  + Br2
  t0C,xt
  Br
  + HBr
  + HNO3
  H2SO4,t0C
  + H2O
  NO2
  t0C,xt
  26
  c)Phản ứng cộng
  2H2 ,t0C,xt
  3H2 ,t0C,xt
  tetralin
  decelin
  27
  C- ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM
  Benzen: tổng hợp chất dẻo, cao su, tơ sợi, điều chế ra một số dẫn xuất khác…
  Toluen sản xuất thuốc nổ TNT.
  Benzen,toluen, xilen làm dung môi.
  28
  Benzen
  Thuốc nổ
  Dược phẩm
  Cao su tổng hợp
  Phẩm nhuộm
  Chất dẻo
  Và rất nhiều ứng dụng khác.
  29
  Bài 1 :Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử: C8H8, C8H10,C10H8
  Bài 2: Viết phương trình phản ứng( có điều kiện):
  Củng cố:
  30
  Bài 3: Nhận biết các hỗn hợp 2 chất sau: benzen , toluen v hex-1-en.
  Bài tập.
  Dùng dung dịch thuốc tím , chất làm dung dịch thuốc tím mất màu ngay là hex-1-en , chất sau khi đun nhẹ dung dịch thuốc tím là toluen,còn lại là benzen.
  31
  Bài 6 SGK:
   
  Gửi ý kiến