Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 2 . People’s backgrounds

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Tráng Trinh
Người gửi: Trần Tráng Trinh
Ngày gửi: 23h:27' 02-09-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 0 người
Listening
Class 10NC
Unit 2
People`s background
1
2
3
4
5
6
CROSSWORDS
This is the room where scientists do experiments.
Dr. Ton That Tung used to work at Ha Noi _____ University.
This is a beautiful coastal city in Central Vietnam.
He is the scientist who developed vaccines for rabies.
This is Pasteur _______ located in Nha Trang.
This is a country in Europe which is famous for the Eiffel Tower.
New words
baccalaureate (n)
immunology (n)
quinine (n)
quinquina (n)
humane (adj)
= cinchona (n)
 humanity (n)
baccalaureate
immunology
quinine
quinquina = cinchona
humane  humanity
cây kanh-ki-na
(lòng) nhân đạo
miễn dịch học
bằng cử nhân
thuốc chống sốt rét
D o y o u r e m e m b e r ?
baccalaureate
immunology
quinine
quinquina = cinchona
humane  humanity
bằng cử nhân
miễn dịch học
thuốc chống sốt rét
cây kanh-ki-na
(lòng) nhân đạo
D o y o u r e m e m b e r ?
B. Listen to part A and check whether these statements are true or false. Then correct the false statements.
Alexandre Yersin was born in France.
He graduated from a medical school in Paris.
His home is in Da Lat.
He built the Pasteur Institute in Da Lat.
He discovered Da Lat in the 18th century.
T F

Why are they false?
1. In Switzerland
3. In Nha Trang
4. In Nha Trang
5. In the 19th century
D. Listen to part B and circle the correct answers.
1. What animal did he raise in his research?
A. Rats B. Rabbits C. Cats D. Horses
2. What tree did he introduced to Viet Nam?
A. The coffee tree C. The mango tree
B. The rubber tree D. The tea tree
3. In what kind of plantations can quinine be found?
A. Tea plantations C. Cinchona plantations
B. Coffee plantations D. (None are correct)
4. What did people in Nha Trang think about him?
A. He was friendly C. He was polite
B. He was humane D. He was selfish
5. How old was he when he died?
A. 68 B. 58 C. 78 D. 80
c. What happened to Yersin in the following years?
1888: joined Dr. Louis Pasteur’s team
1891: _________________________
1940: _________________________
1943: __________________________
discovered Da Lat
returned to France
died in Nha Trang
1. Which city in the highland of Vietnam did he discover?
2. What did he build in Nha Trang?
3- Why did he raise horses?
4- What kind of trees did he bring to Vietnam?
5. Why did he grow quinquina trees?
E. Discussion
Talk about Yersin’s contributions to Vietnam
THE END
 
Gửi ý kiến