Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 12. Phân bón hoá học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thừa Chí
  Ngày gửi: 10h:46' 03-09-2009
  Dung lượng: 11.5 MB
  Số lượt tải: 993
  Số lượt thích: 1 người (Ben Mặik)
  Kiểm tra bài cũ:
  Câu 1: Dung dịch axit photphoric, ngoài phân tử H3PO4 còn có bao nhiêu ion:
  a. 2 b. 4 c. 3 d.Vô số
  Câu 2: Nhận định các điều sau đây:
  a. Axit H3PO4 là một axit mạnh.
  b. Axit H3PO4 có tính oxi hoá.
  c. Axit H3PO4 là một điaxit.
  d. Tất cả đều sai.
  b đúng
  d đúng
  Câu 3: Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hoá sau.
  Chuỗi pư
  Niềm vui của những người nông dân?
  Họ đã làm gì?
  Mùa màng bội thu
  Trồng cây cho nhiều
  trái to
  Hoa quả tươi tốt
  Ph©n bãn ho¸ häc
  Thế nào là phân bón hoá học? Tại sao lại phải sử dụng phân bón?
  Có mấy loại phân bón? Vai trò và tính chất của mỗi loại?
  Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
  Cây đồng hoá C, H, O từ không khí và nước.
  Các nguyên tố khác N, P, K, ... cây hấp thụ từ đất -> cần bón phân để bổ sung cho đất.
  C
  H
  O
  N
  P
  K
  Phân loại
  Có 3 loại chính:

  Phân đạm.
  Phân lân.
  Phân kali.
  Tác dụng(xem)
  I. Phân đạm
  Khái niệm:
  - Là những hợp chất cung cấp cho cây trồng.
  Tác dụng:
  - Kích thích quá trình sịnh trưởng của cây.
  - Cây phát triển nhanh, cho nhiều củ hoặc quả.
  Độ dinh dưỡng = % N trong phân bón.
  có 3 loại chính:
  nitơ
  Đạm amoni
  Đạm nitrat
  Đạm urê
  1. Phân đạm amoni
  Là các muối NH4Cl, (NH4)2SO4,NH4NO3, ...
  Điều chế:
  NH3 + axit tương ứng -> muối amoni.
  ví dụ: NH3 + HCl -> NH4Cl (amoni clourua)
  2 NH3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4 (amoni sufat)
  Câu hỏi đặt ra:
  Có thể bón đạm amoni cùng với vôi bột để khử chua được không?
  Đạm amoni có thích hợp cho vùng đất chua hay không?
  Không dùng
  Khi đó
  CaO + H2O -> Ca(OH)2

  2NH4Cl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2NH3 + 2H2O
  Muối amoni tan trong nước tạo môi trường axit
  NH4Cl -> NH4+ + Cl-
  NH4+ -> NH3 + H+
  thích hợp bón cho vùng đất ít chua.
  2. Phân đạm nitrat
  Là các muối nitrat NaNO3, Ca(NO3)2,...
  Điều chế:
  Axit HNO3 + muối cacbonat -> muối nitrat
  Ví dụ:
  2HNO3 + CaCO3 -> Ca(NO3)2 + H2O + CO2

  Lưu ý:
  dễ hút nước và bị chảy rữa.
  tan nhiều trong nước, cây dễ hấp thụ nhưng cũng dễ bị rửa trôi.
  3. Urê
  Là chất rắn màu trắng (NH)2CO, tan tốt trong nước.
  %N = 2.14 / 60 = 46%
  Điều chế:
  CO2 + 2NH3 -> (NH2)2CO + H2O ( ở 200atm)
  Câu hỏi:
  tại sao phân urê lại được sử dụng rộng rãi?
  không bón phân cho vùng đất có tính kiềm?
  %N lớn
  II. Phân lân
  Cung cÊp photpho cho c©y d­íi d¹ng ion photphat PO43-.
  T¸c dông:
  - Thóc ®Èy qu¸ tr×nh sinh ho¸ ë thêi kú
  sinh tr­ëng cña c©y.
  - Lµm cho cµnh l¸ khoÎ, h¹t ch¾c.
  §é dinh d­ìng = % P2O5 t­¬ng øng víi l­îng photpho.  Phân lân nung chảy
  supephotphat
  có 2 loại chính:
  1.Phân lân nung chảy
  Là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.
  Điều chế:
  Nung quặng photphorit Ca3(PO4)2 + đá xà vân Mg(NO3)2 , sấy khô, nghiền bột -> bột.
  Câu hỏi đặt ra:

  Tại sao phân lân nung chảy không tan trong nước vẫn được sử dụng làm phân bón?
  2. Supephotphat
  a) Supephotphat đơn: chứa 14 - 20% P2O5, hỗn hợp gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
  Điều chế:
  Quặng photphorit hoặc apatit + Axit sunfuric đặc ->
  Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 -> Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

  Lưu ý:
  cây đồng hoá Ca(H2PO4)2 .
  còn phần CaSO4 không có ích, làm mặn đất.
  b) Supephotphat kép: chứa 40 - 50% P2O5, thành phần là Ca(H2PO4)2.
  Điều chế: 2giai đoạn
  điều chế axit photphoric
  Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 -> 2 H3PO4 + 3 CaSO4
  cho axit photphoric tác dụng với photphorit hoặc quặng apatit
  Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 -> 3 Ca(H2PO4)2
  III. Phân kali
  Cung cấp cho cây nguyên tố kali dưới dạng ion K+, thành phần chủ yếu là KCl và K2SO4 .
  Tác dụng:
  - tăng cường sức chống bệnh, chống rét, chịu hạn.
  - giúp cho cây hấp thụ nhiều đạm hơn.
  Độ dinh dưỡng = % K2O tương ứng với lượng kali.
  IV. Một số loại phân bón khác
  1) Phân hỗn hợp và phân phức hợp:
  là loại chứa đồng thời hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng.
  Phân hỗn hợp: chứa cả 3 nguyên tố N, P, K _ gọi là phân NPK (tỉ lệ N:P:K phụ thuộc vào loại đất và cây).
  ví dụ : Nitrophotka là hỗn hợp (NH4)2HPO4 và KNO3.

  Phân phức hợp: được sản xuất bằng tương tác hoá học của các chất.
  ví dụ:
  NH3 + axit H3PO4 -> hỗn hợp NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 ( amophot )

  2) Phân vi lượng:
  cung cấp những hợp chất chứa các nguyên tố mà cây trồng
  chỉ cần một lượng rất nhỏ như bo (B), kẽm (Zn), mangan (Mn),...

  Lưu ý: không nên dùng quá liều

  Câu hỏi ôn tập:

  1. Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni clorua, amoni sunfat, natri nitrat.
  a) Hãy dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng.
  b) Ch? dựng m?t thu?c th? d? nh?n bi?t chỳng.
  Đáp án:
  a) Dùng NaOH nhận biết 2 muối amoni.
  Dùng muối BaCl2 nhận biết muối amoni sunfat (NH4)2SO4.
  Dùng muối AgNO3 nhận biết muối amoni clorua NH4Cl.
  Còn lại là muối natri nitrat NaNO3.
  Ptpư:
  NH4+ + OH- -> NH3 + H2O
  Ba2+ + SO42- -> BaSO4
  Ag+ + Cl- -> AgCl
  b) Dùng thuốc thử là dd muối bari hiđroxit Ba(OH)2.
  2. Ghộp cỏc lo?i phõn bún ? c?t I cho phự h?p v?i thnh ph?n cỏc ch?t ch? y?u ch?a trong lo?i phõn bún ? c?t II.
  Bài tập về nhà
  A ….
  B ….
  C ….
  D ….
  4
  1
  7
  3
  Trước khi dùng phân bón
  Sau khi dùng phân bón
  back
  Bài tập về nhà:
  2, 3, 5, 6 – SGK trang 87.
  End show
   
  Gửi ý kiến