Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:48' 22-10-2007
  Dung lượng: 13.4 MB
  Số lượt tải: 398
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2005 Tập đọc
  Kiểm tra bài cũ :
  Câu 1: Hãy ??c ?o?n 1 c?a bài
  ? Ng??i liên l?c nh??
  Câu 2:- Hãy ??c ?o?n 2 c?a bài ? Ng??i liên l?c nh??

  - Hãy nêu những phẩm chất tốt đẹp của
  Kim Đồng


  Câu 3: Hãy kể ?o?n 3 và đoạn 4 c?ạ câu chuyện
  ? Ng??i liên l?c nh??
  Nhớ Việt Bắc
  Ta về, mình có nhớ ta
  Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
  Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
  Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
  Ngày xuân mơ nở trắng rừng
  Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang.
  Ve kêu rừng phách đổ vàng
  Nhớ cô em gái hái măng một mình.
  Rừng thu trăng rọi hoà bình
  Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
  Nhớ khi giặc đến giặc lùng
  Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
  Núi giăng thành luỹ sắt dày
  Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
  Mênh mông bốn mặt sương mù
  Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
  Nhớ Việt Bắc
  Ta về, mình có nhớ ta
  Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
  Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
  Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
  Ngày xuân mơ nở trắng rừng
  Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang.
  Ve kêu rừng phách đổ vàng
  Nhớ cô em gái hái măng một mình.
  Rừng thu trăng rọi hoà bình
  Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

  Nhớ Việt Bắc
  Nhớ khi giặc đến giặc lùng
  Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
  Núi giăng thành luỹ sắt dày
  Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
  Mênh mông bốn mặt sương mù
  Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
  Tố Hữu
  Nhớ Việt Bắc
  Ta về,.......................................
  Ta về, ta nhớ.....................hoa cùng người.
  .....................hoa chuối đỏ tươi
  Đèo cao nắng ánh........................................
  Ngày xuân................trắng rừng
  Nhớ người đan nón.......................................
  Ve kêu....................................
  Nhớ cô em gái.............................................
  ..................trăng rọi hoà bình
  Nhớ ai??.................................thuỷ chung.

  Nhớ Việt Bắc
  Ta về,.......................................
  Ta về, ta nhớ.............................................
  .....................................đỏ tươi
  Đèo cao ????.......................................
  Ngày xuân..............................
  Nhớ người ???.......................................
  Ve kêu....................................
  Nhớ cô em gái.............................................
  ............................... hoà bình
  Nhớ ai ????...........................................

  Nhớ Việt Bắc


  Ta về,.......................................
  .....................................................................
  .................................................
  .....................................................................
  Ngày xuân...............................
  .....................................................................
  ..................................................
  .....................................................................
  ..................................................
  ....................................................................
  C©u 2: H·y ®äc nh÷ng c©u th¬ cho thÊy c¶nh vµ ng­êi ViÖt B¾c rÊt ®Ñp
  C©u : H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t nãi lªn t×nh c¶m l­u luyÕn cña t¸c gi¶ khi chia tay víi c¶nh vµ ng­êi ViÖt B¾c
  C©u 3: H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t cã tõ “©n t×nh”, “thuû chung”

  C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
  “Nhí ViÖt B¾c”
  C©u 2: H·y ®äc nh÷ng c©u th¬ cho thÊy c¶nh vµ ng­êi ViÖt B¾c rÊt ®Ñp
  C©u 3: H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t cã tõ “©n t×nh”, “thuû chung”

  C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
  “Nhí ViÖt B¾c”
  C©u 3: H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t cã tõ “©n t×nh”, “thuû chung”

  C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
  “Nhí ViÖt B¾c”
  C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
  “Nhí ViÖt B¾c”  Avatar

  Nhìn cũng được Không biết ngượng

   
  Gửi ý kiến