Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:58' 31-01-2008
  Dung lượng: 516.0 KB
  Số lượt tải: 1046
  Số lượt thích: 0 người
  Vào đầu năm học mới
  để phục vụ cho việc
  học tập của học sinh,
  nhu cầu mua sắm mặt hàng
  nào sẽ tăng lên?

  Như vậy nhà
  SX sẽ mở rộng
  hay thu hẹp SX ?

  Cầu
  Cung
  Bài 5
  Cung ? cầu
  Trong sản xuất và
  lưu thông hàng hoá

  NỘI
  DUNG
  BÀI
  HỌC
  III.-Vận dụng quan hệ
  cung ? cầu
  I.- Khái niệm cung, cầu và
  Các yếu tố ảnh hưởng đến chúng
  II.- Mối quan hệ cung ? cầu
  Trong SX và lưu thông hàng hoá
  MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Học sinh hiểu được :
  1.- Khái niệm cung, cầu hàng hóa, dịch vụ và
  các nhân tố ảnh hưởng đến chúng.
  2.- Nội dung mối quan hệ cung, cầu hàng hóa,
  dịch vụ trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  3.- Bước đầu vận dụng mối quan hệ cung - cầu
  hàng hóa dịch vụ hiện nay ở nước ta đối với
  Nhà nước và với công dân đang làm kinh tế
  I.- Khái niệm cung, cầu và
  Các yếu tố ảnh hưởng đến chúng
  1.- Cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến cầu
  a.- Cầu là gì ?
  Cầu là khối lượng hàng hoá,
  dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua
  trong một thời kì tương ứng
  với giá cả và thu nhập xác định

  b.-Yếu tố
  ảnh hưởng
  đến cầu
  Thu
  nhập
  Giá
  cả
  Thị
  hiếu
  Tâm

  Tập
  quán

  Trong các yếu tố
  trên,yếu tố nào
  quan trong nhất?
  Thu
  nhập
  Giá
  cả
  Theo em, khi giá của xe gắn máy trên thị trường giảm, thì cầu về xe gắn máy sẽ tăng hay giảm ?
  Cầu
  tăng
  Số lượng cầu với giá cả
  hàng hoá vận động
  tỷ lệ với nhau
  như thế nào?
  Tỷ lệ nghịch
  Giá
  giảm
  Cầu
  tăng
  Giá
  tăng
  Cầu
  giảm

  2.- Cung và các yếu tố ảnh hưởng đến cầu
  b.- Cung là gì ?
  Cung là khối lượng hàng hoá,
  dịch vụ, hiện có trên thị trường hay có
  thể đưa ra thị trường trong một thời kì
  nhất định, tương ứng với mức giá cả,
  khả năng sản xuất và chi phí
  sản xuất xác định.


  Yếu tố ảnh hưởng
  Khả năng
  SX
  Chất
  lượng
  Số
  lượng
  Năng
  suất
  Chi phí
  SX
  Giá cả

  Trong các
  yếu tố trên
  yếu tố nào
  quan trọng nhất?
  Giá cả
  Theo em khi giá mía, lúa tăng cao
  thì nhà sản xuất sẽ mở rộng hay thu hẹp
  Mở rộng
  Số lượng cung với giá cả
  hàng hoá vận động
  tỷ lệ với nhau
  như thế nào?
  Tỷ lệ
  thuận
  Giá
  tăng
  Cung
  tăng
  Giá
  giảm
  Cung
  giảm

  2.- Nội dung của quan hệ cung cầu
  Quan hệ cung cầu là mối quan hệ
  tác động lẫn nhau giữa người bán với
  người mua hay giữa những người sản xuất
  với những người tiêu dùng diễn ra trên
  thị trường để xác định giá cả và
  số lượng hàng hoá dịch vụ

  II.- Mối quan hệ cung, cầu trong
  Sản xuất và lưu thông hàng hoá
  1.- Tính khách quan
  Mối quan hệ cung cầu
  thường xuyên diễn ra
  trên thị trường và tồn
  tại hoạt động một cách
  khách quan độc lập
  với ý chí của con người

  Cầu tăng
  Cung tăng
  Cầu giảm
  Cung giảm

  2.- Biểu hiện nội dung
  cung ? cầu
  1.Cung ? cầu tác động lẫn nhau

  2.Cung ? cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường
  Cung
  Cầu
  Giá giảm
  Cung
  Cầu
  Giá tăng
  >
  >

  3. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu
  Giá
  tăng
  Cung
  tăng
  Giá
  giảm
  Cung
  giảm
  Giá
  tăng
  Cầu
  giảm
  Giá
  giảm
  Cầu
  tăng
  Cung
  Cầu

  3.- Vai trò quan hệ cung ? cầu
  Lí giải vì sao
  giá cả và
  giá trị
  hàng hoá
  không
  ăn khớp
  với
  nhau
  Là căn cứ
  để các
  doanh nghiệp
  quyết định
  mở rộng
  hay thu hẹp
  sản xuất
  Giúp người
  tiêu dùng
  lựa chọn
  việc mua
  hàng hoá
  phù hợp

  III.-Vận dụng quan hệ cung cầu
  1.- Với Nhà nước
  Cung < cầu
  Do khách quan
  Nhà nước
  sử dụng
  lực lượng
  dự trữ quốc gia
  để tăng cung
  Cung < cầu
  do đầu cơ
  Nhà nước sử dụng
  lực lượng dự trữ
  để điều tiết và
  xử lý kẻ đầu cơ
  Cung > cầu
  Nhà nước
  dùng
  biện pháp
  kích cầu

  Hoạt động buôn lậu xăng dầu qua biên giới
  Đã làm cho giá xăng dầu trong nước khan hiếm
  2.- Với Nhà
  sản xuất
  kinh doanh
  Tăng sản xuất kinh doanh
  Khi cung < cầu
  Giá cả > giá trị
  Thu hẹp SX kinh doanh
  Khi cung > cầu
  Giá cả < giá trị
  Bán hạ giá
  Bán lổ
  Bán trả góp
  khuyến mãi

  2.- Với người tiêu dùng
  Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu
  Tăng mua các
  mặt hàng khi cung > cầu

  Muối mặt hàng sản xuất
  quá nhiều nên giá rẽ
  CÂU HỎI 1 : Trên thị trường quan hệ cung ? cầu hàng hoá là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa người bán với người mua nhằm
  A. Xác định giá cả và số lượng hàng hoá dịch vụ.
  B. Xác định nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.
  C. Xác định số lượng hàng hoá cần thiết đáp ứng cho người tiêu dùng.
  D. Trao đổi thông tin với nhau..
  BÀI TẬP 1
  ĐÁP ÁN : A
  CÂU HỎI 2 : Tìm câu sai trong những câu sau :
  A. SL cung và giá cả hàng hoá tỉ lệ thuận với nhau.
  B. SL cung và giá cả hàng hoá tỉ lệ nghịch với nhau.
  C. SL cầu và giá cả hàng hoá tỉ lệ nghịch với nhau.
  D. SL cầu và giá cả hàng hoá có quan hệ.

  BÀI TẬP 2
  ĐÁP ÁN : B
  CÂU HỎI 3 : Khi cung < cầu do khách quan nhà nước sẽ
  A. Dùng biện pháp kích cầu.
  B. Xử lí kẻ đầu cơ.
  C. Sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia.
  D. Cả ba câu trên đều đúng.
  BÀI TẬP 3
  ĐÁP ÁN : C
  Dặn dò
  Học bài
  c?
  Làm các
  bài tập
  trong
  SGK
  Xem trước
  bài mới
  No_avatar

  cam on pan nhiu nha

   
  Gửi ý kiến