Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:41' 01-12-2007
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 3569
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 6
  CÔNG NGHIỆP HOÁ
  HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
  (2 tiết)
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  I.- Khái niệm và nội dung cơ bản của CNH, HĐH.
  II.- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
  là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ
  lên CNXH. Tính tất yếu khách quan phải
  tiến hành CNH, HĐH. Tác dụng của CNH, HĐH
  III.- Trách nhiệm của công dân đối với
  sự nghiệp CNH, HĐH.

  Mục tiêu bài học
  Học bài này sẽ giúp học sinh hiểu được :
  1.- Khái niệm và nội dung cơ bản của CNH ? HĐH
  đất nước trong thời kỳ quá độ lên
  CNXH ở nước ta.
  2.- CNH ? HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong
  thời kỳ quá độ lên CNXH
  3.- Trách nhiệm của học sinh với tư cách là
  công dân phải làm gì đối với sự nghiệp
  CNH - HĐH
  Mời các em xem
  các hình ảnh sau đây
  và cho biết
  muốn nói lên điều gì?
  Sử dụng trâu để bừa
  Máy cày để lồng
  Xe ngựa thồ hàng
  Xe ô tô chở hàng

  Lao động thủ công
  Lao động sử dụng máy móc

  Đường nhỏ hẹp, lầy lội
  Đường rộng , khô ráo
  Đường làng
  Đường TP  Cầu khỉ
  Cầu treo  Đường săt
  Đường ống
  Đường ống hiện đai
  Đường sắt hiện đại

  Nhà một tầng
  Nhà cao tầng
  Nhà lá
  Nhà gạch
  Đường nông thôn xưa
  Ngày nay
  Công nghiệp hóa
  Hiện đại hóa
  Vậy Công nghiệp hóa
  Hiện đại hóa là gì?
  1.-
  Công
  Nghiệp
  Hóa

  Hiện
  Đại
  Hóa
  Là gì?
  CNH,HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản,
  toàn diện các hoạt động sản xuất - kinh doanh,
  dịch vụ và quản lý kinh tế- xã hội từ sử dụng
  lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách
  phổ biến sức lao động cùng với công nghệ,
  phương tiện,phương pháp tiên tiến, hiện đại
  dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ
  khoa học ?công nghệ nhằm tạo năng suất
  lao động ? xã hội cao.


  Hieän nay ôû nöôùc ta ñaõ
  phaùt trieån CNH – HÑH
  trong caùc hoaït ñoäng saûn xuaát
  – kinh doanh, dòch vuï
  vaø quaûn lyù kinh teá
  –xaõ hoäi nhö theá naøo?
  CNH-HĐH:
  Trong nông nghiệp Trong công nghiệp
  Trong kinh doanh Trong dịch vụ
  Trong quản lý kinh tế- xã hội
  Mời các em xem một số hình ảnh sau:
  Trong nông nghiệp-nông thôn
  Trong công nghiệp


  Trong kinh doanh
  Trong dịch vụ
  Trong quản lý kinh tế- xã hội
  2.-
  NỘI
  DUNG

  BẢN
  a.- Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất
  trước hết bằng việc cơ khí hóa nền sản xuất xã hội
  trên cơ sơ áp dụng những thành tựu khoa học
  ? công nghệ hiện đại.
  b.- Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý , hiện đại
  và hiệu quả.

  c.- Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của
  QHSX-XHCN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  2.- Nội dung cơ bản của CNH - HĐH
  a.- Phát triển mạnh mẽ LLSX trước hết bằng
  việc cơ khí hóa nền sản xuất xã hội trên cơ sở
  áp dụng những thành tựu cách mạng khoa học
  và công nghệ hiện đại.
  Bằng cách : 1.- Tạo dựng khoa học-công nghệ hiện đại từ trong nước
  2: Chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại từ nước ngoài
  Chuyển dịch từ khu vực
  sản xuất vật chất sang
  khu vưc dịch vụ.
  Chuyển dịch từ
  khu vực nông nghiệp
  sang
  khu vựccông nghiệp.

  Vùng kinh tế ba miền:
  Bắc, Trung, Nam
  Vùng kinh tế Nam bộ,
  Đồng bằng sông Hồng,
  Đồng bằng sông
  Cửu Long?

  b.- Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.
  Ngành kinh tế
  Vùng kinh tế
  Thành phần kinh tế
  Kinh
  tế
  Nhà
  Nước
  Kinh
  tế

  Nhân
  Kinh
  tế
  Tập
  Thể
  Kinh
  tế

  Thể
  Kinh tế
  Có vốn
  Đầu tư
  Nước
  ngoài
  3.- Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của
  QHSX - XHCN và tiến tới xác lập địa vị
  thống trị của QHSX XHCN trong toàn bộ nền
  kinh tế quốc dân.
  Vì sao cần củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của QHSX XHCN ?
  Vì địa vị chủ đạo của QHSX XHCN quyết định tính chất CNXH của LLSX, mà trong quá trình thực hiện CNH- HĐH, có sự hội nhập của các thành phần kinh tế và chuyển giao KT-CN từ nước ngoài
  II.- Công nghiệp hóa- hiện đại hóa là nhiệm vụ
  trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  1.- Tính tất yếu khách quan phải tiến hành
  công nghiệp hóa- hiện đại hóa.


  Do yêu cầu
  phải xây
  dựng cơ sở
  vật chất-
  kỹ thuật
  của CNXH.

  Do yêu cầu phải
  tạo ra năng suất
  LĐ xã hội cao đảm bảo
  chosự chiến thắng của
  CNXH đối với các
  xã hội trước nó.

  Do yêu cầu tạo ra
  năng suất lao động
  xã hội cao đảm bảo
  cho sự tồn tại và
  phát triển của
  CNXH

  2.-
  Tác
  dụng
  của
  công
  nghiệp
  hóa ?
  hiện
  đại
  hóa.

  Tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển
  kinh tế, Giải quyết việc làm, tăng thu nhập,
  nâng cao ĐSND
  Tạo ra LLSX mới, làm tiền đề cho việc củng cố
  QHSX XHCN, tăng cường vai trò nhà nước
  XHCN, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa
  công nhân-nông dân-trí thức.
  Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền
  văn hoá mớiXHCN-Nền văn hoá tiên tiến
  đậm đà bản sắc dân tộc.
  Tạo CSVC-KT cho việc XD nền KT độc lập
  tự chủ gắnvới chủ động hội nhập KT quốc tế
  và tăng cườngtiềm lực quốc phòng- an ninh
  Những thành tựu CNH-HĐH đem lại:
  Hiện đại hóa đời sống
  Đời sống của nhân dân không chỉ ăn no mặc đẹp mà còn có nhu cầu vui chơi giải trí, du lịch, tham quan ?.
  Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hoá mới XHCN-Nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
  3.Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH ? HĐH đất nước
  1.- Trước hết cần nhận thức đúng đắn nhiệm vụ trung tâm của CNH, HĐH.
  2.- Xây dựng động cơ hoài bão và phương pháp học tập tốt để tạo nguồn chất lượng cao khi trúng tuyển vào các trường chuyên nghiệp, CĐ, ĐH.
  3.- Lựa chọn ngành nghề vào trường theo hướng
  phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH và phù hợp với khả năng của các em.
  BÀI TẬP CỦNG CỐ

  Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi bài tập dưới đây:

  Đáp án:
  D
  1.Các yếu tố hợp thành công nghệ là:
  a.Thiết bị, tay nghề thành thạo;
  b.Các phát minh, sáng chế và các tư liệu cần thiết;
  c.Tri thức, tay nghề và quản lý;
  d.Thiết bị, con người, thông tin, quản lý
  2.Xac định vị trí trung tâm trong bốn yếu tố hợp thành công nghệ dưới đây:
  a.Thiết bị;
  b.Con người;
  c.Thông tin;
  d.Quản lý;
  Đáp án:
  B


  3.Khoa học và công nghệ có vai trò:
  a.Then chốt trong việc phát triển kinh tế;
  b.Quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc;
  c.Động lực để phát triển sản xuất;
  d.Then chốt, quốc sách hàng đầu trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

  D
  Đáp án:


  5.Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:
  a. Xây dựng các luận cứ khoa học để đề ra đường lối chính sách và các quyết định quan trọng của đất nước;
  b.Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất;
  c.Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội;
  d.Tất cảc các câu trên;
  Đáp án:
  D
  No_avatar
  Thầy Dũng có bài soạn hay quá. Cũng là GV GDCD tôi học tập ở bài soạn này nhiều. Mong có nhiều bài soạn hay như vậy để mọi người cùng tham khảo và học tập nâng cao chất lượng dạy học,Cảm ơn thầy Dũng nhiều nhiều. mong thầy tiếp tục có những bài soạn hay
  No_avatar
  thay oi,bai giang cua thay ngan gon nhung co day y,lien he thuc te nua.Co mot cau hoi em muon hoi thay,Vi sao CNH-HDH la su nghiep cua toan dan? vay thay.Cam on thay nhieu.
  Avatar

  Tuyệtcam on thay

   

  No_avatar

  thay oi! loi font rui. Share cho e Font Times New Roman ay. Cam on thay nhieu

   

  No_avatar
  sao mà bai minh load ve mà bị lổi phong xem ko được zay?
  No_avatar
  thầy ơi, em ra trường cũng lau rồi, trước em hoc Quản trị văn phòng nên cũng có học qua môn hành chính học. Giờ con em của em hỏi mấy câu hỏi liên quan, em bí luôn. Thầy giúp em nhen...Là Phân tích vai trò của nên hành chính nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Cảm ơn thầy nhiều...
  No_avatar
  cam on thay
  No_avatar

  thưa thầy chúng em đang chuẩn bị làm về chuyên mục " đường nối công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới" thầy giúp em đựoc không ạ! em không biết tìm tài liệu đó như thế nào.  rất mong nhận được sự giúp đỡ chủa thầy. em cảm ơn thầy!

  No_avatar
  thầy co thể giúp em trả lời : vì sao đảng ta quan niệm công nghiệp hóa. hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. rất mong được sự giúp đỡ của thầy
  No_avatar
  hay gì mà hay cơ chứ hổng bằng cô em giảng cô em giảng hay hơn thầy nhiều , mặc khác cô em còn xinh đẹp nữa chứ! Cô em tuyệt vời lắm thầy ơi! thầy không biết đâu?
   
  Gửi ý kiến