Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Trường Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:53' 31-01-2008
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 1796
  Số lượt thích: 0 người
  (2 TIẾT)
  BÀI 10
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  I. Dân chủ và dân chủ XHCN:
  1. Thực chất của vấn đề dân chủ.
  II. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam:
  1. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.
  2. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị.
  2. Bản chất của nền dân chủ XHCN.
  3. Dân chủ trong lĩnh vực văn hoá
  4. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
  1. Dân chủ trực tiếp.
  2. Dân chủ đại diện.
  III. Những hình thức của dân chủ:
  II. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XHCN Ở VIỆT NAM
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : ?Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích của dân, bao nhiêu quyền lực đều là của dân? Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân?
  Nền dân
  chủ XHCN
  ở Việt Nam
  Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế
  Dân chủ trong lĩnh vực chính trị

  Dân chủ trong lĩnh vực văn hoá

  Dân chủ trong lĩnh vực xã hội
  1. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế:
  Thực hiện quyền làm chủ và công bằng của
  công dân đối với TLSX
  Làm chủ quá trình quản lý sản xuất
  và phân phối sản phẩm
  ? Biểu hiện của quyền làm chủ về kinh tế:
  Thực
  hiện
  chính
  sách
  kinh
  tế
  nhiều
  thành
  phần
  Các thành
  phần kinh
  tế đều
  bình đẳng
  và tự do
  kinh doanh
  trong khuôn
  khổ pháp
  luật.
  Công dân
  có quyền
  tự do kinh
  doanh theo
  pháp luật,
  có quyền sở
  hữu về thu
  nhập hợp
  pháp
  Làm chủ
  trực tiếp
  quá trình
  sản xuất
  kinh doanh,
  phân phối
  và làm nghĩa
  vụ đối với
  Nhà nước
  Chế biến tôm
  Nghề gốm
  Chế biến gỗ
  Nghề dệt may
  Các
  thành
  phần
  kinh
  tế
  2. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị:

  Thực hiện chế độ quyền lực
  hoàn toàn thuộc về nhân dân,
  trước hết là nhân dân lao động

  Nhà nước XHCN
  là cơ quan quyền lực
  của nhân dân, thể hiện
  và thực hiện ý chí,
  quyền lực của nhân dân
  Quốc hội khoá X
  ? Để thực hiện chế độ mọi quyền lực hoàn toàn
  thuộc về nhân dân, cần phải:
  ? Thứ nhất, hoàn thiện nhà nước XHCN, trước hết
  là hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường
  pháp chế XHCN.
  Quốc hội thảo luận
  Kỳ họp HĐND
  ? Thứ hai, hoàn thiện cơ chế đảm bảo cho nhân dân
  thực sự tham gia vào quá trình quản lý Nhà nước.
  Bác Hồ tham gia bầu cử
  Bầu cử Quốc hội
  Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
  ? Thứ ba, đào tạo , bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ,
  công chức nhà nước có phẩm chất đạo đức,
  chuyên môn nghiệp vụ giỏi...
  Chủ tịch QH Nguyễn Văn An
  Bồi dưỡng nghiệp vụ
  ? Thứ tư, có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa
  và trừng trị những hành vi quan liêu, tham nhũng,
  lộng quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyền dân chủ
  của công dân.
  Lã Thị Kim Oanh hầu toà
  Hai Chi bị bắt
  3. Dân chủ trong lĩnh vực văn hoá
  Quyền được thông tin,
  tự do ngôn luận, tự do
  báo chí, tự do nghiên
  cứu, sáng tạo khoa học,
  văn học, nghệ thuật,?

  Giải phóng con người
  khỏi những thiên kiến
  lạc hậu, loại bỏ mọi
  áp bức về tinh thần và
  văn hóa đến mọi người.
  Nghiên cứu KH
  Tham gia lễ hội
  Văn hóa nghệ thuật
  4. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội:
  Đảm
  bảo
  cho
  công
  dân
  ?Quyền và nghĩa vụ lao động
  ?Quyền nghỉ ngơi
  ?Quyền và nghĩa vụ học tập
  ?Quyền được bảo đảm về mặt vật chất
  và tinh thần khi không còn khả năng
  lao động.
  ?Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền
  lợi; về cống hiến và hưởng thụ
  Học tập
  Khu du lịch Suối Tiên

  Nội dung của nền dân chủ XHCN đã nói lên
  sự khác biệt về bản chất của nền dân chủ
  XHCN với các nền dân chủ trước nó.

  1. Dân chủ trực tiếp:
  III. NHỮNG HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA DÂN CHỦ:
  ? Mọi công dân trực tiếp tham gia vào các hoạt
  động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; trực tiếp
  tham gia bàn bạc vào những công việc chung.
  ?Hình thức phổ biến: Trưng cầu ý dân, bầu cử QH,
  và HĐND các cấp, góp ý kiến vào các văn bản
  pháp luật?
  Bỏ phiếu bầu cử
  2. Dân chủ đại diện:
  ? Nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình tham
  gia quản lý nhà nước và xã hội thông qua hoạt động
  của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình.
  ? Cho phép những người
  đại diện bao quát được
  toàn bộ mọi hoạt động
  trên lãnh thổ từ địa
  phương đến trung ương.

  ? Dân chủ trực tiếp mang tính quần chúng rộng rãi
  nhưng lại phụ thuộc vào trình độ nhận thức dân
  chủ của mọi người dân


  ? Dân chủ đại diện bị hạn chế là nguyện vọng công
  dân không được phản ánh trực tiếp mà phải qua
  người đại diện
  ? Cần phải kết hợp sử dụng tốt cả hai hình thức
  dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện để phát huy
  tối đa hiệu quả của nền dân chủ XHCN
  DẶN DÒ
  Xem lại bài, làm các bài tập trong SGK
  Xem trước bài 12
  Tổ 1 : phần I Tổ 2 : phần II

  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  No_avatar
  dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn nhau hay ko? vì sao?
  No_avatar

  tại  sao lại phần bài giảng lại không có phần bản chất vậy

  No_avatarf
  mj kau hoi sgk seo hum dag len nhi~ doa mj la nhug thog tin kan tim hiu doa~ hj`hj`Dán miệng
  No_avatar
  tai sao lại có quá ít những lời giảng mà lại quá nhiều các hình minh họa khiến các bạn đọc nhiều khi không hiểu gì cả?Chưa quyết định
  No_avatar
  nếu như chi co seli thế nay thì đau phải là bài giảng
   
  Gửi ý kiến