Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 1. Tôi đi học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Nguyễn Hữu Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:09' 01-12-2007
  Dung lượng: 114.0 KB
  Số lượt tải: 365
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án tiết dạy văn bản ? Tôi đi học?
  Giáo viên : Lê Hoàng Khánh .
  Trường Trung học CS Đồng Khởi ? Quận Tân Phú
  TP. Hồ Chí Minh .

  Mục đích yêu cầu:
  Giúp học sinh:
  Cảm nhận được tâm trạng bỡ ngỡ, cảm giác mới lạ của nhân vật ?tôi? ở lần tựu trường đầu tiên.
  Thấy được ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, đậm chất trữ tình và cảm xúc bâng khuâng, man mác của Thanh Tịnh.
  1.OÅn ñònh &Kieåm tra baøi cuõ
  Giáo viên cho Hs hát bài ?Em yêu trường em ? để gợi tình cảm yêu trường, yêu lớp trước khi vào bài.
  Giáo viên kiểm tra việc soạn bài của Hs ở nhà.
  2.Giaûng baøi môùi:
  Giáo viên cho Hs mở sách giáo khoa trang 9.
  Học sinh mở vỡ ghi bài.
  Giáo viên giới thiệu và ghi tựa bài lên bàng.

  I/ Giôùi thieäu baøi:
  1.Taùc giaû:
  - Thanh Tònh (1911 – 1988 )
  - Queâ ôû ngoaïi thaønh Hueá.
  2. Taùc phaåm:
  -Theå loaïi: Truyeän ngaén.
  -Trích trong taäp Queâ meï. (1941)
  1.Taâm trang cuûa nhaân vaät “Toâi” trong ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc:
  A/Treân ñöôøng cuøng meï ñeán tröôøng:
  - Con döôøng quen ñi laïi laém laàn…töï nhieân thaáy laï.
  - Caûnh vaät chung quanh toâi ñeàu thay ñoåi.
  - Toâi caûm thaáy mình trang troïng, ñöùng ñaén.
  - Toâi baëm tay ghì chaët nhöng moät quyeån vôõ cuõng xeäch ra.
  => Taâm traïng hoài hoäp,caûm giaùc môùi meû, söï hoàn nhieân ñaùng yeâu.


  II/ Tìm hieåu vaên baûn:
  B/ Trên sân trường:
  - Sân trường Mỹ Lý dày đặc cả người.
  - Người nào áo quần cũng sạch sẽ, tươm tất.
  -Trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm.
  - Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.
  - Nghe gọi đến tên , tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.
  -Tôi dúi đầu vào lòng mẹ và nức nở khóc theo.
  => Cảm giác ngỡ ngàng, lo sợ khi sắp bước vào một môi trường mới phải xa nhà, xa mẹ.
  C/Giờ học đầu tiên:
  - Tôi nhìn bàn ghế. . .rồi lạm nhận là vật của riêng mình.
  - Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi. . . không thấy xa lạ.
  - Tôi vòng tay lên bàn . . .chăm chỉ. . .đọc.
  =>Cảm giác gần gũi với lớp học, với bạn bè; sự tự tin, nghiêm túc khi bước vào giờ học.

  2/Taám loøng cuûa ngöôøi lôùn daønh cho caùc em:
  - Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi. . .dẫn đi. . .
  - Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động
  - Một thầy trẻ tuởi, gương mặt tươi cười. .đón chúng tôi
  =>Tấm lòng thương yêu, tinh thần trách nhiệm của gia đình và nhà trườngđối với thế hệ tương lai.
  III/Toång keát: Ghi nhôù: SGK trang 9.
  Thảo luận:
  Trước tấm lòng của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội dành cho, chúng ta phải làm gì ?
  IV/Luyeän taäp:
  Phân tích dòng cảm xúc thiết tha, trong trẻo của nhân vật ?tôi?.


  Hết   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng