Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 1. Tôi đi học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Nguyễn Hữu Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:09' 01-12-2007
  Dung lượng: 114.0 KB
  Số lượt tải: 364
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án tiết dạy văn bản ? Tôi đi học?
  Giáo viên : Lê Hoàng Khánh .
  Trường Trung học CS Đồng Khởi ? Quận Tân Phú
  TP. Hồ Chí Minh .

  Mục đích yêu cầu:
  Giúp học sinh:
  Cảm nhận được tâm trạng bỡ ngỡ, cảm giác mới lạ của nhân vật ?tôi? ở lần tựu trường đầu tiên.
  Thấy được ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, đậm chất trữ tình và cảm xúc bâng khuâng, man mác của Thanh Tịnh.
  1.OÅn ñònh &Kieåm tra baøi cuõ
  Giáo viên cho Hs hát bài ?Em yêu trường em ? để gợi tình cảm yêu trường, yêu lớp trước khi vào bài.
  Giáo viên kiểm tra việc soạn bài của Hs ở nhà.
  2.Giaûng baøi môùi:
  Giáo viên cho Hs mở sách giáo khoa trang 9.
  Học sinh mở vỡ ghi bài.
  Giáo viên giới thiệu và ghi tựa bài lên bàng.

  I/ Giôùi thieäu baøi:
  1.Taùc giaû:
  - Thanh Tònh (1911 – 1988 )
  - Queâ ôû ngoaïi thaønh Hueá.
  2. Taùc phaåm:
  -Theå loaïi: Truyeän ngaén.
  -Trích trong taäp Queâ meï. (1941)
  1.Taâm trang cuûa nhaân vaät “Toâi” trong ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc:
  A/Treân ñöôøng cuøng meï ñeán tröôøng:
  - Con döôøng quen ñi laïi laém laàn…töï nhieân thaáy laï.
  - Caûnh vaät chung quanh toâi ñeàu thay ñoåi.
  - Toâi caûm thaáy mình trang troïng, ñöùng ñaén.
  - Toâi baëm tay ghì chaët nhöng moät quyeån vôõ cuõng xeäch ra.
  => Taâm traïng hoài hoäp,caûm giaùc môùi meû, söï hoàn nhieân ñaùng yeâu.


  II/ Tìm hieåu vaên baûn:
  B/ Trên sân trường:
  - Sân trường Mỹ Lý dày đặc cả người.
  - Người nào áo quần cũng sạch sẽ, tươm tất.
  -Trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm.
  - Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.
  - Nghe gọi đến tên , tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.
  -Tôi dúi đầu vào lòng mẹ và nức nở khóc theo.
  => Cảm giác ngỡ ngàng, lo sợ khi sắp bước vào một môi trường mới phải xa nhà, xa mẹ.
  C/Giờ học đầu tiên:
  - Tôi nhìn bàn ghế. . .rồi lạm nhận là vật của riêng mình.
  - Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi. . . không thấy xa lạ.
  - Tôi vòng tay lên bàn . . .chăm chỉ. . .đọc.
  =>Cảm giác gần gũi với lớp học, với bạn bè; sự tự tin, nghiêm túc khi bước vào giờ học.

  2/Taám loøng cuûa ngöôøi lôùn daønh cho caùc em:
  - Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi. . .dẫn đi. . .
  - Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động
  - Một thầy trẻ tuởi, gương mặt tươi cười. .đón chúng tôi
  =>Tấm lòng thương yêu, tinh thần trách nhiệm của gia đình và nhà trườngđối với thế hệ tương lai.
  III/Toång keát: Ghi nhôù: SGK trang 9.
  Thảo luận:
  Trước tấm lòng của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội dành cho, chúng ta phải làm gì ?
  IV/Luyeän taäp:
  Phân tích dòng cảm xúc thiết tha, trong trẻo của nhân vật ?tôi?.


  Hết   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng