Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Bài giản khá hay cảm hơn bạn , ...
 • it's me :D...
 • Sao bạn không giải ở phần câu hỏi luôn? Nhưng...
 • hay ...
 • Phải đăng ký thành viên mới dc xem giáo án...
 • NGUỒN: TỔNG HỢP VÀ CHỈNH SỬA... (KHÔNG CÓ BÀI TẬP...
 • Cũng hay...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 44. Rượu etylic

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGK
  Người gửi: Thái Thị Hoa
  Ngày gửi: 13h:26' 12-02-2008
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 1611
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  Rượu etylic là chất lỏng, không màu ,sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iôt, benzen,…
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46

  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  NƯỚC CẤT
  RƯỢU ETYLIC
  RƯỢU ETYLIC 450
  45 ml
  100 ml
  Độ rượu: là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  Công thức tính độ rượu:
  Đr: Độ rượu (độ.) Vr: Thể tích rượu etylic (ml). Vhh: Thể tích hỗn hợp rượu và nước (ml).
  Độ rượu:
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46

  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  Mô hình phân tử rượu etylic
  Dạng rỗng
  Dạng đặc
  Công thức cấu tạo
  Hay CH3 – CH2 – OH
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  Công thức cấu tạo
  Trong phân tử rượu etylic có nhóm -C2H5 liên kết với nhóm – OH , chính nhóm này làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng .
  Đặc điểm cấu tạo :
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
  1. Rượu etylic có cháy không ?
  Thí nghiệm : Đốt cháy rượu etylic
  Dụng cụ :Giá thí nghiệm , đế sứ , kẹp gỗ , ống nghiệm phễu thủy tinh .
  Hóa chất : Rượu etylic 96o , nước vôi trong .
  Tiến hành : Đốt cháy rượu etylic rồi xác định sản phẩm của phản ứng cháy..
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
  1.Rượu etylic có cháy không?
  Rượu etylic cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
  1.Rượu etylic có cháy không?
  2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
  Thí nghiệm : Phản ứng của rượu etylic với natri
  Dụng cụ :Giá thí nghiệm , ống thủy tinh vuốt nhọn , kẹp gỗ , ống nghiệm, đèn cồn.
  Hóa chất : Rượu etylíc 96o , kim loại natri .
  Tiến hành : Bỏ mẫu kim loại natri vào rượu etylic .
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
  1.Rượu etylic có cháy không?
  2.Rượu etylic có phản ứng với natri không?
  Na
  Na
  H
  2
  +
  +
  Phản ứng hóa học giữa rượu etylic với natri.
  Natri etylat
  Phản ứng trên là phản ứng thế
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
  1.Rượu etylic có cháy không?
  2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
  ( l) (r) (dd) (k)
  Natri etylat
  3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  1.Rượu etylic có cháy không?
  2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
  3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
  IV. ỨNG DỤNG
  RƯỢU ETYLIC
  C2H5OH
  ỨNG DỤNG
  Rắc men
  ủ men
  Chưng cất
  ch?ng c?t
  Chưng cất
  Thành rượu
  Nêu các bước tiến hành làm rượu ?
  Bạn trả lời đúng- Click anywhere to continue
  Bạn trả lời sai- Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  Chất nào sau đây phản ứng được với natri?
  Bạn đúng rồi - Click anywhere to continue
  Bạn sai rồi - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  Rượu etylic có phản ứng với natri vì trong phân tử có:
  Bạn đúng rồi- Click anywhere to continue
  Bạn sai rồi - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
  Correct - Click anywhere to continue
  Incorrect - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  Nối cột A với cột B sao cho được một phản ứng hoá học đúng:
  Cột A (chất tham gia)
  cột B (sản phẩm)
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  CTHH : C2H6O PTK: 46
  CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
  ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
  Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
  1. Phản ứng cháy ?
  IV.ỨNG DỤNG
  V . ĐIỀU CHẾ
  2 . Phản ứng thế
  No_avatar
  hay qu thay co oi
   
  Gửi ý kiến