Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài 44. Rượu etylic

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: SGK
    Người gửi: Thái Thị Hoa
    Ngày gửi: 13h:26' 12-02-2008
    Dung lượng: 4.4 MB
    Số lượt tải: 1480
    Số lượt thích: 0 người
    TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    Rượu etylic là chất lỏng, không màu ,sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iôt, benzen,…
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46

    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    NƯỚC CẤT
    RƯỢU ETYLIC
    RƯỢU ETYLIC 450
    45 ml
    100 ml
    Độ rượu: là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    Công thức tính độ rượu:
    Đr: Độ rượu (độ.) Vr: Thể tích rượu etylic (ml). Vhh: Thể tích hỗn hợp rượu và nước (ml).
    Độ rượu:
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46

    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    Mô hình phân tử rượu etylic
    Dạng rỗng
    Dạng đặc
    Công thức cấu tạo
    Hay CH3 – CH2 – OH
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    Công thức cấu tạo
    Trong phân tử rượu etylic có nhóm -C2H5 liên kết với nhóm – OH , chính nhóm này làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng .
    Đặc điểm cấu tạo :
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
    1. Rượu etylic có cháy không ?
    Thí nghiệm : Đốt cháy rượu etylic
    Dụng cụ :Giá thí nghiệm , đế sứ , kẹp gỗ , ống nghiệm phễu thủy tinh .
    Hóa chất : Rượu etylic 96o , nước vôi trong .
    Tiến hành : Đốt cháy rượu etylic rồi xác định sản phẩm của phản ứng cháy..
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
    1.Rượu etylic có cháy không?
    Rượu etylic cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
    1.Rượu etylic có cháy không?
    2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
    Thí nghiệm : Phản ứng của rượu etylic với natri
    Dụng cụ :Giá thí nghiệm , ống thủy tinh vuốt nhọn , kẹp gỗ , ống nghiệm, đèn cồn.
    Hóa chất : Rượu etylíc 96o , kim loại natri .
    Tiến hành : Bỏ mẫu kim loại natri vào rượu etylic .
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
    1.Rượu etylic có cháy không?
    2.Rượu etylic có phản ứng với natri không?
    Na
    Na
    H
    2
    +
    +
    Phản ứng hóa học giữa rượu etylic với natri.
    Natri etylat
    Phản ứng trên là phản ứng thế
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
    1.Rượu etylic có cháy không?
    2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
    ( l) (r) (dd) (k)
    Natri etylat
    3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    1.Rượu etylic có cháy không?
    2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
    3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
    IV. ỨNG DỤNG
    RƯỢU ETYLIC
    C2H5OH
    ỨNG DỤNG
    Rắc men
    ủ men
    Chưng cất
    ch?ng c?t
    Chưng cất
    Thành rượu
    Nêu các bước tiến hành làm rượu ?
    Bạn trả lời đúng- Click anywhere to continue
    Bạn trả lời sai- Click anywhere to continue
    You answered this correctly!
    Your answer:
    The correct answer is:
    You did not answer this question completely
    You must answer the question before continuing
    Chất nào sau đây phản ứng được với natri?
    Bạn đúng rồi - Click anywhere to continue
    Bạn sai rồi - Click anywhere to continue
    You answered this correctly!
    Your answer:
    The correct answer is:
    You did not answer this question completely
    You must answer the question before continuing
    Rượu etylic có phản ứng với natri vì trong phân tử có:
    Bạn đúng rồi- Click anywhere to continue
    Bạn sai rồi - Click anywhere to continue
    You answered this correctly!
    Your answer:
    The correct answer is:
    You did not answer this question completely
    You must answer the question before continuing
    Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
    Correct - Click anywhere to continue
    Incorrect - Click anywhere to continue
    You answered this correctly!
    Your answer:
    The correct answer is:
    You did not answer this question completely
    You must answer the question before continuing
    Nối cột A với cột B sao cho được một phản ứng hoá học đúng:
    Cột A (chất tham gia)
    cột B (sản phẩm)
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    CTHH : C2H6O PTK: 46
    CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
    ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
    Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
    I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
    II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
    1. Phản ứng cháy ?
    IV.ỨNG DỤNG
    V . ĐIỀU CHẾ
    2 . Phản ứng thế
    No_avatar
    hay qu thay co oi
     
    Gửi ý kiến
    print