Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 8. Liên bang Nga

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thanh Hùng
  Ngày gửi: 18h:09' 17-12-2007
  Dung lượng: 867.5 KB
  Số lượt tải: 842
  Số lượt thích: 1 người (Trần Anh Thư)
  SỞ GD&ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH


  BÀI: LIÊN BANG NGA
  TIẾT 2: KINH TẾ
  CÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨ
  Đặc điểm dân cư của Liên Bang Nga có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triền kinh tế?
  Phần trả lời: Học sinh trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội của Liên Bang Nga đồng thời chỉ ra những thuận lợi và khó khăn.
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  Dựa vào bảng tỉ trọng một số sản phẩm Công – Nông nghiệp chủ yếu của LB Nga trong Liên Xô cuối thập niên 80 (Liên Xô 100%) .

  Em hãy nêu nhận xét vai trò của Liên Bang Nga trong nền kinh tế của Liên Xô trước những năm 80 ?
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  Liên Bang Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  Khủng hoảng chính trị ở Liên Xô năm 1991
  - Thập kỉ 90 Liên Xô khủng hoảng kinh tế - chính trị - Xã hội sâu sắc.
  Cộng đồng các quốc gia đập lập ra đời
  Tốc độ tăng GDP âm, sản lượng các ngành giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, chính trị, XH bất ổn
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  Chiến lược kinh tế mới.
  Đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.
  Mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á.
  Nâng cao đời sống nhân dân.
  Khôi phục lại vị trí cường quốc
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng kinh tế của LB Nga từ 1990-2005
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  b) Những thành tựu đạt được.
  Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
  Sản lượng các ngành kinh tế tăng.
  Thanh toán nợ, Xuất siêu tăng.
  Đời sống nhân dân cải thiện.
  Nằm trong 8 nước có nền công nghiệp phát triển

  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  Dựa vào các hình ảnh dưới đây em hãy nêu đặc điểm các ngành công nghiệp của LB Nga?
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  CN là ngành xương sống của LB Nga, cơ cấu ngành đa dạng, có CN truyền thống và hiện đại.
  Phân bố: Chủ yếu đồng bằng Đông Âu, nam đồng bằn Tây Xibia và U – ran.
  Hiện nay tập trung cho CN hiện đại

  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  2) Các hoạt động Nông nghiệp, ngư nghiệp
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  Nông sản chính: Lúa mì, khoai tây, củ cải đường, hướng dương , rau quả.

  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  2) Nông nghiệp
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  3) Dịch vụ
  - Giao thông phát triển với đủ các loại hình.
  Matxcơva là đầu mối giao thông quan trọng.
  Kinh tế đối ngoại là ngành quan trọng, là nmước xuất siêu.
  Matxcơva , Xanh Pêtecpua là trung tâm dịch vụ lớn

  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  Liên Xô trước đây đã giúp đỡ ta những gì trong kinh tế, khoa học, kĩ thuật…?
  Em biết gì về quan hệ Nga - Việt hiện nay?
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  HỢP TÁC NGA - VIỆT TRONG KHAI THÁC DẦU TRÊN BIỂN ĐÔNG
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô
  2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động.
  3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
  II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
  1) Công nghiệp
  2) Nông nghiệp
  3) Dịch vụ
  III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT
  IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT

  Quan hệ truyền thống ngày càng mở rộng, hợp tác toàn diện. Việt Nam là đối tác chiến lược của Liên Bang Nga

  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  CỦNG CỐ
  LB Nga có vai trò quan trọng như thế nào trong Liên Xô cũ?
  Là một thành viên trong liên Bang Xô Viết.
  Có vai trò quan trong jtrogn Liên Bang Xô Viết
  Có dân số đông nhất trong Liên Bang Xô Viết
  Đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô thành cường quốc kinh tế
  CÂU 1:
  a
  ĐÁP ÁN
  b
  c
  d
  Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ
  CỦNG CỐ
  Ngành nào có vai trò là ngành xương sống của LB Nga?
  Nông nghiệp.
  Dịch vụ
  Công nghiệp
  Cả 3 ngành trên
  CÂU 2:
  a
  ĐÁP ÁN
  b
  c
  d

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng