Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Kiên
  Ngày gửi: 10h:41' 19-12-2007
  Dung lượng: 5.2 MB
  Số lượt tải: 475
  Số lượt thích: 0 người
  Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô.
  Giáo án Lịch sử ? Lớp 11 (Chương trình SGK mới)
  Người thực hiện:
  Nguyễn Ngọc Kiên
  Trung tâm GDTX Quang Bình

  Nội dung của bài
  I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.  II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo về chính quyền Xô Viết.

  III. ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.
  1.Tình hình nước Nga trước cách mạng.
  2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười.
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
  2. Bảo vệ chính quyền Xô Viết.

  Sau khi học xong bi học này, các em phải thể hiện được sự hiểu biết của mình về cỏc n?i dung c? b?n sau:
  1. Nh?ng ti?n ?? d?n t?i cu?c cỏch m?ng ? Nga n?m 1917 ?
  2. Di?n bi?n chớnh c?a Cỏch m?ng thỏng Hai, Cỏch m?ng thỏng M??i - 1917. Vỡ sao g?i cỏch m?ng thỏng Hai l cu?c cỏch m?ng dõn ch? t? s?n ki?u m?i?
  Vai trũ c?a Lờ-nin trong vi?c v?ch ra ???ng l?i chuy?n t? cỏch m?ng dõn ch? t? s?n sang cỏch m?ng xó h?i ch? ngh?a?
  4. í ngh?a l?ch s? v tỏc ??ng c?a Cỏch m?ng thỏng M??i ??i v?i phong tro GPDT trờn th? gi?i.
  Mục tiêu bi học
  Nhiệm vụ HV: Dùa vµo SGK và nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y lµm nhiệm vụ theo phiếu học tập
  Thời gian yªu cÇu: 3 phút.
  - Điền những từ, cụm từ thích hợp vào ô ( ....)
  Đánh dấu  vào  đứng đầu câu em cho là đúng.
  Lưu ý: 5 em hoàn thành đầu tiên sẽ được ưu tiên chấm điểm (thay điểm miệng)
  Nhóm1: Sang đầu thế kỷ XX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nga đã phát triển nhanh chóng và chuyển sang chủ nghĩa đế quốc. Điều này được biểu hiện:
  - Nhiều nước tư bản (như Anh, Pháp, Đức,… ) đã ..……………… vào nước Nga, tạo thành các khu công nghiệp lớn, quan trọng.
  - Nhiều ………………. đã xuất hiện và thao túng mọi ngành kinh tế quốc dân, hình thành các tập đoàn tư bản tài chính.
  Nhóm 2: Vì sao nói đến năm 1917 nước Nga trở thành nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc ?
  Mặc dù đã chuyển sang CNĐQ, nhưng ở Nga vẫn tồn tại tàn tích phong kiến với nền nông nghiệp lạc hậu kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
  Dưới chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hàng đứng đầu, nhân dân lao động và hơn 100 dân tộc Nga luôn phải chịu nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề.
  Để bảo vệ chế độ, Nga hoàng đã cho xây dựng nhiều nhà tù để bắt bớ, giam cầm người dân chống đối, biến nước Nga trở thành “nhà tù của các dân tộc”.
  Tất cả các lí do trên.
  Nhóm 3: Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Nga hoàng đã làm gì?
  Kêu gọi nhân dân lao động và hơn100 dân tộc sống trên đất nước Nga tham gia cuộc chiến tranh để bảo vệ tổ quốc, chống lại sự xâm lược của đế quốc Đức.
  Kêu gọi các nhà tư bản Nga cung cấp tiền của để mua sắm vũ khí, chuẩn bị tiến hành cuộc cách mạng tháng Hai - 1917.
  Đẩy nhân dân cả nước lao vào cuộc chiến tranh đế quốc và bị thất bại liên tiếp, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho dân tộc.
  Tiến hành cải cách kinh tế để phát triển đất nước.
  1. Sang ??u th? k? XX, n?n kinh t? t? b?n ch? ngh?a ? Nga ?ó phỏt tri?n nhanh chúng v chuy?n sang ch? ngh?a ?? qu?c. ?i?u ny ???c bi?u hi?n:
  - Nhi?u n??c t? b?n (nh? Anh, Phỏp, ??c,? ) ?ó ??u t? m?nh m? vo n??c Nga, t?o thnh cỏc khu cụng nghi?p l?n, quan tr?ng.
  - Nhi?u cụng ti ??c quy?n ?ó xu?t hi?n v thao tỳng m?i ngnh kinh t? qu?c dõn, hỡnh thnh cỏc t?p ?on t? b?n ti chớnh.
  THÔNG TIN PHẢN HỒI
  2. Vỡ sao núi ??n n?m 1917 n??c Nga tr? thnh n?i t?p trung cao ?? cỏc mõu thu?n c?a ch? ngh?a ?? qu?c ?
  M?c dự ?ó chuy?n sang CN?Q, nh?ng ? Nga v?n t?n t?i tn tớch phong ki?n v?i n?n nụng nghi?p l?c h?u kỡm hóm s? phỏt tri?n c?a ch? ngh?a t? b?n.
  D??i ch? ?? quõn ch? chuyờn ch? do Nga hng ??ng ??u, nhõn dõn lao ??ng v h?n 100 dõn t?c Nga luụn ph?i ch?u nhi?u t?ng ỏp b?c, búc l?t n?ng n?.
  ?? b?o v? ch? ??, Nga hong ?ó cho xõy d?ng nhi?u nh tự ?? b?t b?, giam c?m ng??i dõn ch?ng ??i, bi?n n??c Nga tr? thnh ?nh tự c?a cỏc dõn t?c?.
  ? T?t c? cỏc lớ do trờn.
  3. Khi chi?n tranh th? gi?i th? nh?t n? ra, Nga hong ?ó lm gỡ?
  Kờu g?i nhõn dõn lao ??ng v h?n100 dõn t?c s?ng trờn ??t n??c Nga tham gia cu?c chi?n tranh ?? b?o v? t? qu?c, ch?ng l?i s? xõm l??c c?a ?? qu?c ??c.
  Kờu g?i cỏc nh t? b?n Nga cung c?p ti?n c?a ?? mua s?m v? khớ, chu?n b? ti?n hnh cu?c cỏch m?ng thỏng Hai - 1917.
  ? ??y nhõn dõn c? n??c lao vo cu?c chi?n tranh ?? qu?c v b? th?t b?i liờn ti?p, gõy nờn nh?ng h?u qu? nghiờm tr?ng cho dõn t?c.
  Ti?n hnh c?i cỏch kinh t? ?? phỏt tri?n ??t n??c.
  Các em theo dõi SGK và nêu những nét cơ bản về tình hình nước Nga trước cách mạng?
  * Về tình hình chính trị?
  - Đầu thế kỷ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế.
  - Quyền lực nằm trong tay Nga hoàng.
  - Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng
  Hàng vạn phụ nữ Nga đau khổ tiễn chồng và người thân tham gia cuộc chiến tranh đế quốc do Nga Hoàng phát động.
  *Về tình hình kinh tế?  * Về tình hình xã hội?
  - Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh.
  - Nạn đói xảy ra ở nhiều nơi.
  - Công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
  - Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ
  - Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

  Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng là sự mâu thuẫn không thể điều hoà nổi giữa chế độ phong kiến chuyên chế Nga hoàng đã lạc hậu, thối nát với nhân dân lao động và hàng trăm dân tộc đang sinh sống trên đất nước Nga.
  Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa mà Nga hoàng đẩy nhân dân cả nước tham gia là tiền đề khách quan thuận lợi cho cuộc cách mạng nổ ra và giành thắng lợi (Cuộc chiến tranh đế quốc làm cho Nga hoàng suy yếu, kiệt quệ về mọi mặt: chính trị, kinh tế, xã hội. mặt khác các đế quốc cũng không có điều kiện can thiệp vào nước Nga).
  Tiền đề chủ quan có ý nghĩa quyết định đến sự thắng lợi của cách mạng là giai cấp vô sản Nga do Đảng Bôn-sê-vích, đứng đầu là Lê-nin lãnh đạo
  a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917.
  Nêu những sự kiện cơ bản của cách mạng tháng Hai – 1917.
  Cách mạng tháng Hai đã giải quyết được nhiệm vụ gì.
  Vì sao gọi cách mạng tháng Hai là cuộc CMDC tư sản kiểu mới.

  DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CÁCH MẠNG THÁNG HAI - 1917
  Cuộc bãi công của công nhân Pêtơrôgrát ngày 18.2.1917
  DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CÁCH MẠNG THÁNG HAI - 1917
  Công nhân và binh lính khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các Bộ trưởng và tướng tá của triều đình Nga hoàng. Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng sụp đổ (27. 2. 1917)
  BACK
  DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CÁCH MẠNG THÁNG HAI - 1917
  Kết quả của cuộc cách mạng tháng Hai
  Cách mạng tháng Hai đã lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng, quyền lực chuyển sang tay giai cấp tư sản (Chính phủ lâm thời) và các Xô viết của công -nông.
  Cục diện hai chính quyền song song tồn tại luôn dẫn đến sự xung đột giữa tư sản và công nhân-nông dân Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cuộc cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời của tư sản.
  Căn cứ vào diễn biến, kết quả em hãy cho biết tính chất của cách mạng?
  Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là: cuộc Cách mạng Dân chủ Tư sản kiểu mới.


  Vậy cách mạng DCTS kiểu mới có đặc điểm gì khác so với cách mạng DCTS trước đó?

  Lật đổ và xoá bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến
  Cũng giống như CMDCTS kiểu cũ

  Giai cấp tư sản, Quý tộ mới, chủ nô,…
  Giai cấp vô sản

  Tư sản, nông dân
  Công nhân và nông dân liên minh với nhau
  Chuyên chính của tư sản
  Chuyên chính công-nông
  Xây dựng chủ nghĩa tư bản

  Tiến lên làm cách mạng XHCN và xây dựng CNXH
  b. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
  Nêu những sự kiện cơ bản của cách mạng tháng Mười – 1917.
  Tính chất của Cách mạng tháng Mười.


  Đường lối do Lê-nin vạch ra nhằm chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?

  Nhân dân Pê-tơ-rô-grát vui mừng đón chào Lê-nin từ Phần Lan về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng (03. 4. 1917)
  Lê-nin soạn thảo Luận cương tháng Tư, nêu rõ
  chiến lược cơ bản của đảng Bôn-sê-vích Nga phải nắm
  quyền lãnh đạo CM, chuyển từ CMDCTS sang CMXHCN.
  Trước tình hình nước Nga tồn tại song song hai chính quyền, đầu tháng 4. 1917, Lê-nin từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, soạn thảo ra Luận cương tháng Tư và trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
  Luận cương tháng Tư nêu rõ: Chiến lược cơ bản của Đảng Bôn-sê-vích là phải nắm quỳên lãnh đạo CM, chuyển từ CMDCTS sang CMXHCN, tranh thủ điều kiện để giành chính quyền bằng phương pháp hoà bình, thực hiện khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay Xô viết”.
  Thông qua phương pháp đấu tranh bằng hoà bình (từ tháng 4 đến tháng 6), Đảng Bôn-sê-vích đã giúp nhân dân Nga hiểu rõ bộ mặt thật của phái Men-sê-vích (muốn tiếp tục cuộc chiến tranh),qua đó lôi kéo được đông đảo quần chúng đi theo CM.
  Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê Nin đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
  Khởi nghĩa bắt đầu. Các đội cận vệ đỏ chiếm được một số vị trí then chốt ở thủ đô và bao vây cung điện Mùa Đông.
  Tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của chính phủ tư sản

  Khởi nghĩa ở Pêtơrôgrát giành thắng lợi.
  Chính quyền Xô Viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn
  Cuộc tấn công cung điện Mùa Đông
  CÙNG NHAU THI TÀI
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Nguyên nhân sâu xa
  dẫn tới cuộc cách
  mạng Nga bùng nổ?
  Em hãy cho biết tiền
  đề chủ quan có ý
  nghĩa quyết định
  đối với sự thắng lợi
  của cách mạng Nga ?
  Em hãy cho biết
  đường lối cách mạng
  do Lê-nin vạch ra
  trong Luận cương
  tháng Tư?
  Cách mạng tháng
  Hai đã giải quyết
  được nhiệm vụ gì?
  Vì sao gọi cách mạng
  tháng Hai là cuộc
  cách mạng dân chủ
  tư sản kiểu mới?
  Tiền đề khách quan
  Thuận lợi giúp cho
  cách mạng Nga
  bùng nổ và giành
  thắng lợi?
  1
  6
  3
  2
  4
  5
  No_avatarf
  lay bai cua nguoi khac ve thi phai chinh sua chu
   
  Gửi ý kiến